Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
A
1 czerwca 1998  +
C
1 grudnia 1954  +
K
1 grudnia 1965  +
C
1 grudnia 1990  +
B
1 grudnia 1998  +
R
1 kwietnia 1973  +
C
1 kwietnia 1978  +
K
1 kwietnia 1982  +
M
1 kwietnia 2017  +
N
1 kwietnia 2020  +
P
1 lipca 2013  +
O
1 lipca 2015  +
W
1 listopada 1972  +
D
1 listopada 1986  +
P
1 luty 2019  +
K
J
1 maja 1988  +
L
1 marca 1962  +
S
1 marca 1970  +
W
1 marca 1990  +