Włodzimierz Tadeusz Paterek

Z Historia AGH
Włodzimierz Tadeusz Paterek
Wlodzimierz Paterek.jpg
Nazwisko Paterek
Imię / imiona Włodzimierz Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 25 października 1956
Miejsce urodzenia Stalowa Wola
Data śmierci 11 grudnia 2005
Dyscyplina/specjalności filozofia polityki, współczesne systemy polityczne,  doktryny polityczne, ekstremizmy współczesnego świata, terroryzm, nacjonalizm
Wydział Wydział Nauk Społecznych StosowanychDr Włodzimierz Tadeusz Paterek (1956–2005)

Dyscyplina/specjalności: filozofia polityki, współczesne systemy polityczne, doktryny polityczne, ekstremizmy współczesnego świata, terroryzm, nacjonalizm

Nota biograficzna

Urodził się 25 października 1956 roku w Stalowej Woli. Zmarł 11 grudnia 2005 roku. Pochowany na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie.

W 1980 roku uzyskał dyplom magistra na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Leningradzkiego. W roku 1982 podjął studia doktoranckie w Leningradzie, gdzie w 1986 obronił pracę doktorską poświęconą kształtowaniu się oraz rozwojowi systemu politycznego PRL.

Pracownik AGH od 1980 roku. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych w Zakładzie Politologii i Historii.

Autor 24 publikacji, w tym 6 książek.

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 269, [foto]

Artykuły

  • Borkowski R.: Żegnaj Włodku! Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 149, s. 20, [foto]
  • Dziennik Polski 2005 nr 295 (19 XII 2005), s. 15 [nekr.]