Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
S
18 czerwca 2018  +
W
18 czerwca 2019  +
J
R
18 kwietnia 1992  +
K
18 kwietnia 2003  +
R
18 kwietnia 2011  +
N
18 kwietnia 2012  +
Ś
18 kwietnia 2017  +
L
18 lipca 1967  +
M
18 lipca 2012  +
N
18 listopada 1936  +
B
18 listopada 1958  +
M
18 listopada 2007  +
F
18 listopada 2007  +
G
18 lutego 2018  +
F
18 maja 1993  +
S
18 maja 1999  +
R
M
18 maja 2023  +
K
18 marca 1970  +
S
18 października 1959  +
O
18 października 1995  +
K
18 października 2011  +
W
18 października 2020  +
G
18 sierpnia 1985  +
S
18 stycznia 2005  +
T
18 stycznia 2008  +
O
18 stycznia 2014  +
C
18 września 2011  +
N
19 sierpnia 2000  +
O
19 czerwca 1971  +
H
19 grudnia 1950  +
S
19 grudnia 1957  +
C
19 grudnia 1995  +
O
19 grudnia 2017  +
S
19 grudnia 2022  +
19 kwietnia 1925  +
K
19 kwietnia 1937  +
S
19 kwietnia 2024  +
19 lipca 2003  +
T
19 listopada 1977  +
J
19 maja 1967  +
P
19 marca 1989  +
R
19 października 1923  +
C
19 października 1999  +
K
19 października 2016  +
L
19 sierpnia 1964  +
J
19 sierpnia 2016  +
D
19 sierpnia 2020  +
P
19 stycznia 1978  +
K
19 stycznia 2006  +
19 września 2023  +
R
1940  +
J
M
G
S
1942  +
P
R
P
R
Ż
2 grudnia 1953  +
G
2 grudnia 1962  +
K
2 grudnia 1980  +
J
2 kwietnia 2005  +
M
2 lipca 1975  +
N
2 lipca 1990  +
L
2 lipca 2007  +
K
2 listopada 1986  +
E
2 listopada 2013  +
B
2 listopada 2014  +
N
2 listopada 2020  +
B
2 listopada 2020  +
M
2 lutego 2007  +
S
2 maja 1925  +
K
2 maja 1993  +
R
2 maja 2013  +
P
2 marca 1958  +
W
2 marca 1983  +
Z
2 marca 1984  +
S
F
2 marca 2011  +
M
2 marca 2015  +
P
2 marca 2020  +
G
2 marca 2022  +
M
2 października 1946  +
C
2 października 1961  +
N
2 października 2008  +
S
2 października 2010  +
K
2 sierpnia 1990  +
2 sierpnia 1992  +
2 sierpnia 2022  +
D
2 stycznia 1966  +
Ś
2 stycznia 1997  +
F
2 września 1952  +
M
2 września 2022  +
B
20 marca 2005  +
D
20 czerwca 2010  +
T
20 czerwca 2018  +
20 czerwcz 2003  +
G
20 grudnia 1965  +
S
20 grudnia 2004  +
20 grudnia 2011  +
K
S
20 kwietnia 1995  +
B
20 lipca 1988  +
T
20 listopada 1989  +
B
20 lutego 1992  +
H
20 lutego 2006  +
B
20 luty 1997  +
K
20 maja 1923  +
W
20 maja 1955  +
M
20 maja 2001  +
B
20 marca 1987  +
K
20 marca 1992  +
S
20 marca 2001  +
G
F
20 marca 2012  +
S
20 marca 2013  +
P
20 marca 2018  +
G
20 październia 1958  +
L
20 października 2019  +
W
20 sierpnia 1971  +
C
20 sierpnia 1979  +
L
20 sierpnia 1989  +
K
20 sierpnia 2000  +
S
20 stycznia 1826  +
20 stycznia 2015  +
M
20 stycznia 2019  +
S
20 stycznia 2021  +
G
20 stycznia 2022  +
S
20 września 1967  +
K
20 września 1982  +
B
20 września 1982  +
S
20 września 2023  +
N
K
J
M
H
N
2023  +
G
21 czerwca 1988  +
K
21 czerwca 2018  +
H
21 grudnia 1998  +
B
21 grudnia 2010  +
K
21 kwietnia 1994  +
S
21 kwietnia 2021  +
K
21 kwietnia 2022  +
Z
21 lipca 2014  +
P
21 listopada 1995  +
S
21 listopada 1997  +
21 listopada 2017  +
B
21 listopada 2019  +
Z
21 listopada 2020  +
S
21 lutego 1977  +
K
21 luty 2020  +
R
21 maja 1955  +
S
21 marca 1958  +
P
21 marca 2008  +
M
21 marca 2017  +
T
21 października 1984  +
K
21 października 1993  +
21 października 2005  +
P
21 października 2006  +
S
21 października 2014  +
K
21 października 2018  +
P
21 sierpnia 1998  +
M
21 sierpnia 2008  +
C
21 sierpnia 2021  +
K
21 stycznia 2011  +
L
21 września 1974  +
K
21 września 1990  +
D
22 czerwca 2011  +
S
22 czerwca 2016  +
22 grudnia 1995  +
O
22 kwietnia 1985  +
W
22 kwietnia 2008  +
22 kwietnia 2013  +
Z
22 kwietnia 2015  +
P
22 kwietnia 2018  +
H
22 kwietnia 2021  +
J
22 lipca 1966  +
F
22 lipca 1989  +
M
22 lipca 2008  +
Z
G
22 lutego 1991  +
T
22 lutego 1992  +
D
22 lutego 2012  +
S
22 lutego 2022  +
Ś
22 maja 1976  +
B
22 maja 1996  +
F
22 maja 2020  +
M
22 marca 1988  +
W
22 marca 2008  +
K
22 sierpnia 2023  +
22 stycznia 1985  +
M
22 stycznia 2000  +
P
22 września 1998  +
F
22 września 2008  +
C
22 września 2015  +
D
22 września 2016  +
Ś
23 czerwca 1969  +
K
23 czerwca 1980  +
A
23 grudnia 1983  +
K
23 kwietnia 1955  +
P
23 kwietnia 1974  +
23 kwietnia 1978  +
K
23 kwietnia 1995  +
C
K
23 kwietnia 2018  +
23 lipca 2012  +
D
23 lipca 2015  +
R
S
23 listopada 1976  +
K
23 listopada 2021  +
D
23 lutego 1985  +
M
23 lutego 2016  +
B
23 lutego 2019  +
23 lutego 2021  +
W
23 maja 1976  +
S
P
23 marca 1990  +
B
23 marca 2020  +
W
23 października 1994  +
M
23 sierpnia 1964  +
K
23 sierpnia 2002  +
23 sierpnia 2011  +
Ż
23 stycznia 1953  +
S
23 stycznia 1971  +
Ś
23 stycznia 2017  +
K
23 września 1972  +
Ż
23 września 1973  +
B
23 września 1994  +
G
23 września 2022  +
P
24 grudnia 2007  +
S
24 grudnia 2017  +
C
24 grudnia 2022  +
P
24 kwietnia 1970  +
Ł
24 kwietnia 1995  +
M
24 lipca 2013  +
W
24 listopada 2019  +
J
24 luty 2012  +
W
B
24 maja 2023  +
Ż
24 marca 2021  +
K
24 października 1972  +
L
24 października 2022  +
J
24 sierpnia 1959  +