Wiesław Marek Woch

Z Historia AGH
Wiesław Marek Woch
Wiesław Marek Woch.jpg
Nazwisko Woch
Imię / imiona Wiesław Marek
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 28 maja 1958
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 18 października 2020
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejDr hab., prof. AGH Wiesław Marek Woch (1958-2020)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 28 maja 1958 roku w Krakowie. Zmarł 18 października 2020 roku.

W 1984 roku ukończył Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1984 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1994 roku na podstawie pracy "Absorpcja mikrofal i podatność dynamiczna w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych" wykonanej w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH uzyskał doktorat.

Kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Był wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego i magnetyzmu, zaangażowanym w poszukiwania i badania nowych materiałów nadprzewodzących oraz rozwijanie bazy eksperymentalnej. Prowadził wykłady z fizyki oraz zajęcia specjalistyczne dla kilku kierunków kształcenia, był również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Fizyków "Bozon".

Autor ponad 100 publikacji z dziedziny fizyki.

Pełnomocnik wójta gminy Zabierzów ds. Oświaty, Kultury i Sportu (2005-2006). Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Bolechowice. Autor programu "Strategia oświaty dla gminy Zabierzów na lata 2006-2010". W latach 1990-1994 radny Rady Gminy Zabierzów I kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Uczestnik samorządowego programu szkoleniowego w Republice Federalnej Niemiec (1990). Współzałożyciel i skarbnik Zarządu Klubu Sportowego "Shaolin", radny Rady Powiatu Krakowskiego w latach 2006-2018. Członek Zarządu Koła Łowieckiego "Lisi Jar". Członek partii "Prawo i Sprawiedliwość".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/woch-wieslaw-marek-004544

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 397, [foto]

Inne