Jerzy Wantuchowski

Z Historia AGH
Jerzy Wantuchowski
Jerzy Wantuchowski.jpg
Nazwisko Wantuchowski
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 3 maja 1908
Miejsce urodzenia Mohylów
Data śmierci 23 maja 1976
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, przeróbka plastyczna metali, utylitarne badania nowych technologii w przeróbce plastycznej metali
Pełnione funkcje Wicedyrektor Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1973-1976)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski (1908-1976)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, przeróbka plastyczna metali, utylitarne badania nowych technologii w przeróbce plastycznej metali

Nota biograficzna

Urodził się 3 maja 1908 roku w Mohylowie (Rosja), zmarł 23 maja 1976 roku w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom w 1939).

W latach 1938-1939 był zastępcą asystenta w Zakładzie Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali Wydziału Hutniczego AG, starszym asystentem został w 1945 roku. W latach 1948-1953 był adiunktem w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych, w latach 1953-1954 kontraktowym zastępcą profesora, zastępcą profesora w latach 1954-1956. Był kierownikiem Zakładu Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1960-1968), Zakładu Technologii i Przeróbki Plastycznej Metali (1969) oraz wicedyrektorem Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa w latach 1973-1976.

Był nauczycielem w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie (1946-1949). Pracę doktorską obronił w 1956 roku (AGH).

Prekursor badań dotyczących warunków prowadzenia próby rozciągania, których wyniki są do dzisiaj aktualne i uwzględnione w Polskich Normach. Opatentował i zbudował uniwersalną maszynę wytrzymałościową, wykonując na niej bardzo bogaty program badawczy. Prace z tego zakresu poziomem dorównywały aktualnie uzyskiwanym w świecie, a ich wyniki były referowane na Kongresie Metalurgów w Paryżu.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (1950-1976).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka "Za zasługi dla Województwa Katowickiego"

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 114-115, [foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 194
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 385-386, [foto]

Artykuły

  • Osika J.: Profesor Jerzy Wantuchowski (1908-1976) nestor badań procesów odkształcania plastycznego metali. Biuletyn AGH 2008, nr 5, s. 27-28, [foto]
  • Zasadziński J.: [Prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski : wspomnienie pośmiertne]. Metalurgia i Odlewnictwo [wyd. AGH] 1976, T. 2, z. 4, s. 445-449, [foto]