Halina Joanna Klimczyk

Z Historia AGH
Halina Joanna Klimczyk
Halina Klimczyk.jpg
Nazwisko Klimczyk
Imię / imiona Halina Joanna
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 23 lutego 1941
Miejsce urodzenia Janików
Data śmierci 23 kwietnia 1995
Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, metalurgia, analiza chemiczna
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii MateriałowejDr inż. Halina Joanna Klimczyk (1941-1995)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, metalurgia, analiza chemiczna

Nota biograficzna

Urodziła się 23 lutego 1941 roku w Janikowie. Zmarła 23 kwietnia 1995 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1965 roku ukończyła studia w AGH.

W 1965 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Katedrze Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza Wydziału Metalurgicznego AGH.

W latach 1969-1973 była asystentem naukowo-technicznym w Katedrze Chemii Fizycznej.

W latach 1973-1981 była starszym asystentem naukowo-technicznym w Zakładzie Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii i Zakładzie Wielkopiecownictwa Wydziału Metalurgicznego. W latach 1981-1986 była specjalistą w Zakładzie Wielkopiecownictwa, a w latach 1986-1991 była starszym specjalistą. W latach 1991-1995 była pracownikiem naukowo-technicznym w Zakładzie Inżynierii i Analiz Materiałów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Wpływ stopnia niestechiometryczności wistytu na jego strukturę", której promotorem była profesor Stanisława Jasieńska, uzyskała stopień doktora.

W latach 1983-1984 odbyła staż naukowy w Université Libre de Bruxelles i CNRS w Bellevue. W latach 1987-1988 w Université Paris-Sud Orsay oraz w 1991 roku kurs w Mulhouse.

W latach 1980, 1983, 1990 i 1993 aktywnie współpracowała z ośrodkami francuskimi, m.in. jako współorganizatorka "Round Table Meeting" o tematyce "Tlenki Niestechiometryczne".

Autorka ponad 30 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Oświaty III stopnia, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 86
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 20, 326
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 151-152, [foto]

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 1.06.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator