Bogusław Loesch

Z Historia AGH
Bogusław Loesch
Boguslaw Loesch.jpg
Nazwisko Loesch
Imię / imiona Bogusław
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 24 sierpnia 1902
Miejsce urodzenia Brzozów
Data śmierci 19 sierpnia 1964
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności maszyny górnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1958–1960)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i HutniczychFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19581960


Mgr inż. Bogusław Loesch (1902–1964)

Dyscyplina/specjalności: maszyny górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 24 sierpnia 1902 roku w Brzozowie (woj. rzeszowskie). Zmarł 19 sierpnia 1964 roku w Krakowie.

W latach 1920–1925 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom 1930). Podczas studiów odbywał liczne praktyki zawodowe: w kopalni nafty Towarzystwa Naftowego "Galicja" w Grabównicy koło Brzozowa, w kopalni węgla kamiennego "Kazimierz" w Niemcach (dawna dzielnica Sosnowca), w kopalni węgla kamiennego Giesche szyb "Carmer", w kopalni soli w Wieliczce. W latach 1926-1930 pracował w Biurze Mierniczym w Brzozowie na stanowisku asystenta mierniczego.

W 1930 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Maszyn Górniczych Akademii Górniczej, a w 1934 roku awansował na adiunkta i funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny. W latach 30. pracował również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w kilku placówkach: w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie (1931-1933), w Dziennej Publicznej Szkole Dokształcającej w Krakowie (1934-1939) oraz w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej (1937-1939) na Wydziale Mechanicznym.

Po zakończeniu wojny ponownie podjął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn Górniczych i do 1947 roku pełnił obowiązki kierownika tego Zakładu. W latach 1946–1953 był wykładowcą Akademii, a w latach 1951–1953 zastępcą profesora i kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Transportu Górniczego na Politechnice Wrocławskiej, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Oddziału Górniczego przy Wydziale Mechanicznym Politechniki. W latach 1953–1960 objął stanowisko zastępcy profesora w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej, będąc równocześnie kierownikiem Zakładu Transportu Kopalnianego. W 1958 r. został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, funkcję tę piastował do roku 1960, kiedy to został przeniesiony na stanowisko starszego wykładowcy. W okresie 1957-1958 pracował również w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Autor kilku opracowań i skryptów z zakresu górnictwa i transportu kopalnianego. Opiniował również wiele wniosków racjonalizatorskich z zakresu transportu.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 105
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 128-130, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)