Eugeniusz Matula

Z Historia AGH
Eugeniusz Matula
Nazwisko Matula
Imię / imiona Eugeniusz
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 25 października 1905
Miejsce urodzenia Kołomyja
Data śmierci 22 marca 1988
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, elektrotermia, elektroenergetyka
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Doc. dr inż. Eugeniusz Matula (1905–1988)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, elektrotermia, elektroenergetyka

Nota biograficzna

Urodził się 25 października 1905 roku w Kołomyi. Zmarł 22 marca 1988 roku.

Absolwent Politechniki Lwowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, następnie asystent w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej.

W 1972 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych (Instytut Metalurgii Żelaza), a rok później nominację na stanowisko docenta.

W 1945 roku przybył do Katowic, gdzie podjął pracę w hutnictwie, m.in. w Hucie „Batory”. W 1946 roku został przeniesiony do Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach, gdzie pracował jako inspektor w dziale elektrycznym, potem jako zastępca głównego energetyka.

Przez 10 lat (1955-1965) był etatowym wykładowcą elektrotechniki hutniczej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1964 roku przeniósł się na własną prośbę do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach i objął kierownictwo pracowni pieców elektrycznych. W 1976 roku przeszedł na emeryturę, nadal biorąc udział w pracach badawczych i ekspertyzach.

Zastępca prezesa Oddziału SEP w Katowicach (1956–1958), zastępca przewodniczącego (1978–1982) i przewodniczący (1982–1983) Komitetu Elektrotermii Hutniczej przy SITPH. Redaktor działowy w czasopiśmie „Gospodarka Paliwami i Energią”, czynny uczestnik w pracach Polskiego Komitetu Elektrotermii i Komitetu Energetyki.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, odznaki honorowe SEP i SITPH, Złota Odznaka Honorowa NOT

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 225

Artykuły

  • Doc. dr inż. Eugeniusz Matula : wspomnienie pośmiertne. Wiadomości Hutnicze 1988, nr 9, s. 237

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Matula Eugeniusz