Leopold Jeziorski

Z Historia AGH
Leopold Jeziorski
Leopold Jeziorski.jpg
Nazwisko Jeziorski
Imię / imiona Leopold
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 30 listopada 1931
Miejsce urodzenia Jaworzno
Data śmierci 19 sierpnia 2016
Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, odlewnictwo
Prof. dr inż. Leopold Jeziorski (1931–2016)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 30 listopada 1933 roku w Jaworznie. Zmarł 19 sierpnia 2016 roku, pochowany w Częstochowie na Cmentarzu Kule.

W latach 1952-1957 studiował na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej. Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej (1964), prof. nadzw. (1974), prof. zw. (1992).

Od 1989 roku związany z Wydziałem Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (wcześniej: Wydział Metalurgiczny) Politechniki Częstochowskiej. W latach 1971-1982 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, a w latach 1991-1997 był dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, natomiast w latach 1982-2002 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej. Twórca kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Częstochowskiej.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Najważniejsze osiągnięcia PTM to m.in.: organizowane corocznie ogólnopolskie seminaria: Dobór tematyki badań i kształcenie w inżynierii materiałowej, spełniające ważną rolę integrującą środowiska polskich specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej. W latach 1985-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału oraz członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Główne osiągnięcia to badania przemian fazowych w procesach obróbki cieplnej stopów żelaza, szczególnie stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości, kinetyki przemian i mechanizmu nawęglania, azotowania i węgloazotowania stali w złożu fluidalnym, stali spawalnych o podwyższonej wytrzymałości.

Autor lub współautor ponad 120 publikacji, 2 skryptów oraz 21 patentów. Promotor 11 doktorantów.

Członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Komitetu Metalurgii PAN, członek, a następnie przewodniczący Sekcji Inżynierii Powierzchni i Spajania Zespołu TO8 KBN, członek w zespole ekspertów MEN oraz członek zespołów redakcyjnych czasopism polskich z dziedziny materiałoznawstwa.

W 2012 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH za wieloletnią współpracę naukową, aktywne promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz wspieranie rozwoju kadry naukowej w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.

Odznaczenia i nagrody

Odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody ministra, Medal Staszica za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne

Źródła do biogramu

Książki

  • 45 lat Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej : 1950-1995. Red. B. Konodyba-Szymański. Częstochowa 1995, s. 23, 52, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 198 (25 VIII 2016), s. A11 [nekr.]

Inne