Kazimierz Mikuła

Z Historia AGH
Kazimierz Mikuła
Mikuła-1.jpg
Nazwisko Mikuła
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 lipca 1923
Miejsce urodzenia Swojczany
Data śmierci 21 sierpnia 2008
Dyscyplina/specjalności technika cieplna
Pełnione funkcje Kierownik Laboratorium Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1973–1991)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Doc. dr hab. inż. Kazimierz Mikuła (1922?–2008)

Dyscyplina/specjalności: technika cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 29 lipca 1923 roku w Swojczanach (pow. miechowski). Zmarł 21 sierpnia 2008 roku, pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Absolwent AGH w 1951 roku.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (od 1950 roku) Wydziału Metalurgicznego AGH kolejno na stanowiskach: zastępcy asystenta, asystenta, starszego asystenta oraz adiunkta. Tytuł naukowy docenta otrzymał w 1959 roku. W 1963 roku został przeniesiony na Wydział Metali Nieżelaznych, gdzie pracował w Katedrze Pieców Metali Nieżelaznych, a od chwili powstania Instytutu Metalurgii Metali Nieżelaznych w 1969 roku, podjął pracę w Zakładzie Pieców i Gospodarki Cieplnej tego Instytutu. Od 1973 roku objął kierownictwo Laboratorium Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1991 roku.

Żołnierz Armii Krajowej ps. „Kazik”, więzień obozów sowieckich.

Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 22 patentów. Współautor kilkunastu opracowań projektowych urządzeń wdrożonych do przemysłu.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki, Krzyż Walecznych

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 1983. T. 2. Kom. red. W. Sitkiewicz et al. Warszawa 1983, s. 998
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. Kraków 1999, s. 21, 22, 24
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 179, 193, 205, 632 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Dziennik Polski 2008, nr 198 (25 VIII 2008), s. 14 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2008, nr 199 (26 VIII 2008), s. 13 [nekr.]

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Mikuła Kazimierz, [foto]