Czesław Kowalski

Z Historia AGH
Czesław Kowalski
Czeslaw Kowalski.jpg
Nazwisko Kowalski
Imię / imiona Czesław
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 lipca 1926
Miejsce urodzenia Ostrów Wielkopolski
Data śmierci 2 sierpnia 1992
Dyscyplina/specjalności maszyny i urządzenia energetyczne, mechanika techniczna cieczy i gazu
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych WIMiR AGH
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Doc. dr hab. inż. Czesław Kowalski (1926–1992)

Dyscyplina/specjalności: maszyny i urządzenia energetyczne, mechanika techniczna cieczy i gazu

Nota biograficzna

Urodził się 7 lipca 1926 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Zmarł 2 sierpnia 1992 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1951 roku uzyskując dyplom inżyniera mechanika hutniczego oraz na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa w 1954 roku, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanizacji hutnictwa.

W latach 1951-1953 pracował w Centralnym Biurze Aparatury Chemicznej CEBEA.

W 1954 roku został starszym asystentem w Katedrze Maszynoznawstwa na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych i pracował na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, a w 1963 roku objął stanowisko adiunkta.

W 1967 roku otrzymał stopień naukowy docenta z zakresu energetyki cieplnej, a w 1970 roku objął stanowisko docenta. W 1987 roku został kierownikiem Zakładu Termodynamiki i Urządzeń Energetycznych. W latach 1971-1978 pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego. Trzykrotnie był Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1975, 1979, 1982). W 1991 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Maszyn Hutniczych i Automatyki, a w 1992 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Autor licznych publikacji w tym książki, czterech skryptów, trzech patentów. Promotor ponad stu dwudziestu prac dyplomowych z zakresu maszyn i urządzeń energetycznych, gospodarki energetycznej w hutnictwie i przemyśle.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH”, Odznaka Honorowa PZM (1988), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki — indywidualna stopnia trzeciego, za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, Dyplom Uznania za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej nadany przez Rektora, Nagrody Rektora AGH za prace naukowo-badawcze o charakterze podstawowym i stosowanym

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 89-90, 215, [foto]
  • Historia katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Red. K. Prync-Skotniczny. Kraków 2019, s. 158-167, [foto]
  • Informator nauki polskiej 1989/1990. T. 2. Warszawa 1989, s. 1002
  • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 220, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 106-108, [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 sierpnia, s. 9