Ludwik Kozłowski

Z Historia AGH
Ludwik Kozłowski
Ludwik Kozlowski.jpg
Nazwisko Kozłowski
Imię / imiona Ludwik
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 27 października 1907
Miejsce urodzenia Świątniki Górne
Data śmierci 21 kwietnia 1994
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Metalurgicznym (1960–1971)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Państwowa Nagroda III stopnia, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. zw. dr Ludwik Kozłowski (1907-1994)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm

Nota biograficzna

Urodził się 27 października 1907 roku w Świątnikach Górnych. Zmarł 21 kwietnia 1994 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim (1932); doktorat (1937), prof. nadzw. (1954), prof. zw. (1966).

Kierownik Zakładu Fizyki Metali w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach w latach 1947–1958; kierownik Katedry Fizyki na WSP w Katowicach w latach 1950-1968.

Kierownik Zakładu Badań Magnetycznych w Katedrze Fizyki I (późniejszego Zakładu Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Metalurgii) na Wydziale Metalurgicznym AGH w latach 1960-1971. Organizator Zakładu Badań Magnetycznych w Katedrze Fizyki w latach 1958-1965.

Od 1978 roku profesor emerytowany.

Prowadził badania nad wpływem wodoru katodowego na magnetyczne właściwości niektórych magnetyków.

Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Rozwoju Młodej Kadry Naukowej AGH w latach 1964-1968, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Techniki Jądrowej AGH. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Autor 75 publikacji, w tym 3 książek, z zakresu badań materiałów magnetycznych. Autor 5 patentów. Promotor wielu prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Państwowa Nagroda III stopnia, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego", Srebrna Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Zasłużony Nauczyciel PRL

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B.Dziunikowski. Kraków 2001, s. 15-16, 22-24, 43, 52, 63-64, [foto]
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 337
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 614
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 109-110, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 172, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339