Józef Bolesław Stachurski

Z Historia AGH
Józef Bolesław Stachurski
Jozef Stachurski.jpg
Nazwisko Stachurski
Imię / imiona Józef Bolesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż
Data urodzenia 28 lipca 1925
Miejsce urodzenia Niepołomice
Data śmierci 2 marca 2007
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka i wzbogacanie kopalin użytecznych, metody flotacyjne, zjawiska fizykochemiczne w układach zdyspergowanych
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Flotacji Wydziału Górniczego AGH (1970–1995)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż Józef Bolesław Stachurski (1925–2007)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka i wzbogacanie kopalin użytecznych, metody flotacyjne, zjawiska fizykochemiczne w układach zdyspergowanych

Nota biograficzna

Urodził się 28 lipca 1925 roku w Niepołomicach. Zmarł 2 marca 2007 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Lanckoronie.

Absolwent AGH — 1957, doktor nauk technicznych — AGH 1962, doktor habilitowany — AGH 1969, profesor (tytuł) — 1985.

Przebieg pracy zawodowej: AGH Wydział Górniczy (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii): asystent Katedry Przeróbki Mechanicznej (obecnie Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów) 1956–1958, starszy asystent 1958–1962, adiunkt 1962–1970, docent Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych 1970–1985, kierownik Zakładu Flotacji 1970–1995, kierownik Studium Podyplomowego, profesor nadzwyczajny 1985–1995, profesor zwyczajny od 1995 r.

Członek Komisji Fizykochemii Powierzchni PAN 1974–1995, Sekcji Przeróbki Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN 1989–1993, NOT, Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu 1983–1991, Rady Wydziału Górniczego AGH 1970–1995.

Badania: przeróbka i wzbogacanie kopalin użytecznych głównie przy pomocy metod flotacyjnych; zagadnienia chemii fizycznej powierzchni i elektrochemii granic międzyfazowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wzbogacania kopalin użytecznych i odzysku cennych pierwiastków metali z rozcieńczonych roztworów wodnych.

Był uznanym specjalistą z zakresu przeróbki surowców mineralnych, wychowawcą wielu pokoleń inżynierów górników-przeróbkarzy. Autor ponad 140 publikacji, 6 patentów oraz około 50 opracowań badawczych dla rozmaitych instytucji przemysłowych i naukowych. Promotor i rezenzent licznych prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyplom Generalnego Dyrektora Górniczego II stopnia, MNiSW (zespołowo II stopnia), (wielokrotnie) Rektora AGH, Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Brązowa i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa”, Honorowa Szpada Górnicza

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stachurski-jozef-003605

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 940
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 71, 117
  • Wacławk J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 334, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 199, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2007, nr 57 (8 III 2007), s. 16 [nekr.]