Janusz Witold Molis

Z Historia AGH
Janusz Witold Molis
Janusz Molis.jpg
Nazwisko Molis
Imię / imiona Janusz Witold
Tytuły / stanowiska Dr hab.
Data urodzenia 20 marca 1975
Miejsce urodzenia Częstochowa
Data śmierci 18 maja 2023
Dyscyplina/specjalności prawo, prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, prawo bankowe, organizacja i zarządzanie, nauki prawne
Wydział Wydział ZarządzaniaDr hab. Janusz Witold Molis (1975-2023)

Dyscyplina/specjalności: prawo, prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, prawo bankowe, organizacja i zarządzanie, nauki prawne

Nota biograficzna

Urodził się 20 marca 1975 roku w Częstochowie. Zmarł 18 maja 2023 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1994 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ, które zakończył z wynikiem bardzo dobrym w 1999 roku. Pracę magisterską "Warunek w czynności cywilnoprawnej", której promotorem był profesor Edwarda Drozda, obronił z wynikiem summa cuma laude (z najwyższą pochwałą).

Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku w kierowanym przez profesora Fryderyka Zolla Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ, gdzie zajmował się m. in.: analizą szczegółowych zagadnień z zakresu praktyki bankowej, opracowywaniem projektów klauzul regulaminów bankowych oraz sporządzaniem opinii prawnych dla banków i innych instytucji (np. ówczesnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji). W tym samym czasie praktykował w zawodzie prawniczym w kancelarii mec. Jana Halkiewicza.

W 2001 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2004 roku na podstawie pracy "Umowa kredytu bankowego. Analiza konstrukcji w zakresie nieuregulowanym ustawą o kredycie konsumenckim", przygotowanej pod opieką profesora Wojciecha Pyzioła, uzyskał stopień doktora. W okresie studiów doktoranckich odbywał stypendia w uniwersytetach w Wiedniu (Austria), Bambergu (Niemcy) i St. Petersburgu (Rosja).

W 2001 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, kierowanej przez profesora Andrzeja Pacha.

Od stycznia 2005 roku pracował w Pracowni Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania AGH. Następnie związany był z Katedrą Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym.

W 2019 roku na podstawie rozprawy "Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym. Charakterystyka dogmatycznoprawna na tle przepisów Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 oraz nr 1093/2010" otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych.

We wrześniu 2000 roku został członkiem redakcji czasopisma "Transformacje Prawa Prywatnego".

W 2011 roku został adwokatem (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) – specjalizacja prawo cywilne, prywatne i publiczne prawo gospodarcze, prawo karne gospodarcze.

Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz bankowego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/molis-janusz-004551

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 54
  • [Skład Osobowy AGH … 2006]. Kraków 2006, s. 117, 406

Inne