Leslie Webster Shemilt

Z Historia AGH
Leslie Webster Shemilt
Leslie Shemilt.jpg
Nazwisko Shemilt
Imię / imiona Leslie Webster
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 25 grudnia 1919
Miejsce urodzenia Sauris Manitoba
Data śmierci 20 grudnia 2011
Miejsce śmierci Hamilton
Dyscyplina/specjalności termodynamika chemiczna, chemia fizyczna, kinetyka chemiczna, transport ciepła, termodynamika procesów nierównowagowych, kataliza


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1992
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH

Prof. Leslie Webster Shemilt (1919–2011)

Dyscyplina/specjalności: termodynamika chemiczna, chemia fizyczna, kinetyka chemiczna, transport ciepła, termodynamika procesów nierównowagowych, kataliza

Nota biograficzna

Urodził się 25 grudnia 1919 roku w Sauris Manitoba w Kanadzie. Zmarł 20 grudnia 2011 roku w Hamilton (Kanada).

Studia ukończył na uniwersytetach: w Toronto oraz w Manitobie. Związany z wieloma uniwersytetami: Manitoba, British Columbia University, wykładowca m. in. w University College of London, University of Sidney i in. W latach 1944–1947 asystent Uniwersytetu Manitoba, od 1947 roku profesor University of British Columbia. Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej w University of New Brunswick (1960–1969).

Dziekan Wydziału Inżynierii McMaster University (1969–1979).

Członek licznych instytucji naukowych o światowym znaczeniu.

W 1992 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa AGH za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH.

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 maja, s. 6-7
  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, październik, (Sprawozdanie rektora za rok akademicki 1991/1992), s. 28
  • Kolenda Z.: Profesor Leslie Webster Shemilt (1919-2011) : Doctor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn AGH 2013, nr 62, s. 32, [foto]
  • Kolenda Z.: Professor Leslie W. Shemilt - Doctor Honoris Causa of the University of Mining and Metallurgy in Cracow. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1993, Vol. 19, nr 2, s. 281-283
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 6.05.1992], s. 2
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne