Jerzy Konarzewski

Z Historia AGH
Jerzy Konarzewski
Jerzy Konarzewski-1.jpg
Nazwisko Konarzewski
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 września 1899
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 20 marca 1992
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności chemia, ceramika, materiały ogniotrwałe
Pełnione funkcje Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH (1951–1958)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Konarzewski (1899–1992)

Dyscyplina/specjalności: chemia, ceramika, materiały ogniotrwałe

Nota biograficzna

Urodził się 28 września 1899 roku w Warszawie. Zmarł 20 marca 1992 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (1924) oraz North Stafforshire Technical College. Pracował w Politechnice Warszawskiej, Państwowej Szkole Chemiczno-Ceramicznej w Warszawie, Fabryce Wyrobów Ogniotrwałych „Opoczno”, „Giesche” i „Szopienice”. Był doradcą w sprawach materiałów ogniotrwałych w Zjednoczeniu Zakładów Metali Nieżelaznych w Katowicach.

W 1931 roku na podstawie pracy „Związki układu CaO - Fe2O3 (tlenek wapnia – tlenek żelaza) i ich rola w cemencie portlandzkim”, przedstawionej w Politechnice Warszawskiej otrzymał stopień doktora nauk technicznych. Następnie w 1933 roku na podstawie rozprawy „Przebieg reakcji powstania krzemianów, glinianów i żelazinów wapnia w procesie wypalania cementu portlandzkiego” otrzymał habilitację.

W latach 1931–1939 był wykładowcą Akademii Górniczej na Wydziale Hutniczym w Krakowie.

W 1945 roku ponownie podjął pracę w Akademii Górniczej. Był zastępcą profesora i kierownikiem Zakładu Materiałów Ceramicznych (1946–1951). Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Ceramicznym (1951–1958).

W 1958 roku otrzymał tytuł profesora.

W 1969 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 83
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 30-32
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 17
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 10
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 162, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artkuły