Antoni Bronisław Matysik

Z Historia AGH
Antoni Bronisław Matysik
Antoni Matysik.jpg
Nazwisko Matysik
Imię / imiona Antoni Bronisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 maja 1925
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 22 lipca 2008
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, budownictwo podziemne, projektowanie kopalń
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Budownictwa Podziemnego w Instytutcie Projektowania i Budownictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH (1988–1995)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Antoni Bronisław Matysik (1925–2008)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, budownictwo podziemne, projektowanie kopalń

Nota biograficzna

Urodził się 22 maja 1925 roku w Krakowie. Zmarł 22 lipca 2008 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Wydziału Górniczego AGH (1950). Doktoryzował się w 1964 roku (AGH), stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1975 roku (AGH). Stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH otrzymał w 1991 roku.

W latach 1949–1950 zajmował stanowisko sztygara w Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, następnie sztygara oddziałowego w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (1950–1951). W latach 1951–1953 pełnił funkcję kierownika robót górniczych w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, a następnie pracował jako starszy projektant w Biurze Projektów Górniczych w Krakowie (1954–1960).

W latach 1956–1964 pracował na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Instytucie Projektowania i Budownictwa Podziemnego na Wydziale Górniczym AGH. W roku 1965 otrzymał stanowisko adiunkta, które piastował do 1974 roku. Następnie w AGH pracował jako docent w latach 1975–1991, a od 1991 roku jako profesor nadzwyczajny (do 1995 roku). Wieloletni kierownik Zakładu Budownictwa Podziemnego w Instytucie Projektowania i Budownictwa Podziemnego AGH (1988–1995). W 1995 roku odszedł na emeryturę.

Autor 38 publikacji, w tym 2 książek, promotor 2 rozpraw doktorskich.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, członek Komisji Rewizyjnej SIiTG oddział Kraków (1974–1990), Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (1966–1976), Komitetu Górniczo-Geodezyjnego PAN Oddział Kraków (1978–1982), sekretarz redakcji „Prac Komisji Górniczo-Geodezyjnych PAN” — seria „Górnictwo” (1972–1987), redaktor (1987–1984).

W latach 1984-1990 wiceprzewodniczący Rady Narodowej miasta Krakowa. W 1995 roku stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa II stopnia.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Miasta Krakowa", Srebrna Odznaka dla Ministerstwa Łączności, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.116
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 225–226, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2008, nr 171 (23 VII 2008), s. 13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2008, nr 172 (24 VII 2008), s. 12 [nekr.]