Augustyn Jelonek

Z Historia AGH
Augustyn Jelonek
Augustyn Jelonek.jpg
Nazwisko Jelonek
Imię / imiona Augustyn
Tytuły / stanowiska Adiunkt inż.
Data urodzenia 6 marca 1906
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1940
Miejsce śmierci Starobielsk
Dyscyplina/specjalności metalurgia stali
Wydział Wydział HutniczyAdiunkt inż. Augustyn Jelonek (1906–1940)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia stali

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1906 roku w Krakowie. Zamordowany w 1940 roku w Starobielsku.

Absolwent Akademii Górniczej z 1929 roku.

W 1930 roku pracował u prof. Korwin-Krukowskiego nad opracowaniem skryptu z wielkopiecownictwa. W latach 1932/1933 prowadził ćwiczenia z wielkich pieców na Wydziale Hutniczym AG w charakterze asystenta wolontariusza. Od maja 1933 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Hutniczym, pozostając na tym stanowisku do wybuchu II wojny światowej. Od lutego do lipca 1939 roku prowadził wykłady zlecone z metalurgii stali.

W 1939 roku jako oficer rezerwy wcielony do Armii Polskiej. Zamordowany przez NKWD podczas likwidacji obozu jenieckiego polskich oficerów w Starobielsku (ZSRR) w okresie kwiecień — maj 1940 roku.

Źródła do biogramu

Książki

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 101, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Barchański B.: I Oni też tam byli : o pracownikach naukowych Akademii Górniczej bestialsko zamordowanych przez NKWD przed 70 laty. Biuletyn AGH 2010, nr 29, s. 47-50, [foto]
  • Kowalczuk J.: Glossa prof. Jerzego Kowalczuka do artykułu "I oni też tam byli : o pracownikach naukowych AG bestialsko zamordowanych przez NKWD przed 70 laty" Biuletyn AGH 2010, nr 32/33, s. 27