Adam Morecki

Z Historia AGH
Adam Morecki
Adam Morecki.jpg
Nazwisko Morecki
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 5 września 1929
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 20 maja 2001
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności teoria maszyn, robotyka, biomechanika
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1999
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr inż. Adam Morecki (1929–2001)

Dyscyplina/specjalności: teoria maszyn, robotyka, biomechanika

Nota biograficzna

Urodził się 5 września 1929 roku w Krakowie. Zmarł 20 maja 2001 roku w Warszawie.

W 1951 roku ukończył studia na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej.

W latach 1952–1955 odbywał studia aspiranckie w Moskwie w Instytucie Górniczym, gdzie w 1955 roku uzyskał stopień Kandydata Nauk Technicznych (obecny stopień doktora nauk technicznych). Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w 1968 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 1974 roku.

Z Akademią związany od 1949 roku, gdzie pracował początkowo jako asystent (1949-1952) oraz starszy asystent w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki oraz w Katedrze Mechaniki Ogólnej.

Od 1955 roku podjął pracę na Politechnice Warszawskiej, gdzie pracował aż do śmierci.

W latach 1986-1997 pracował również w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki w zespole Dynamiki Maszyn, a następnie w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Autor 324 prac naukowych drukowanych w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautor 17 patentów. Promotor 24 rozpraw doktorskich. Niekwestionowany autorytet naukowy w dziedzinie teorii maszyn i mechanizmów, robotyki i biomechaniki.

Członek wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, Komitetów PAN i innych komitetów naukowych oraz rad redakcyjnych czasopism naukowych.

W 1999 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, nagrody resortowe III stopnia, II stopnia, I stopnia, inne.

Źródła do biogramu

Książki

 • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, 125-126, [foto]
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 120, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 475-476
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 868
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 637-638
 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 228
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 227-228, [foto]

Artykuły

 • Doktorzy honoris causa wypromowani przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 10
 • Giergiel J.: Zasługi i działalność oraz osiągnięcia naukowe prof. zw. dr. inż. Adama Moreckiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 2, 27-28, [foto]
 • Kędzior K.: Profesor Adam Morecki 1921-2001. International Journal of Apllied Mathematics and Computer Science 2001, Vol. 11, nr 5 spec. iss.: Numerical analysis and systems theory, s. 1217-1219, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 28.04.1999], s. 1, 9, [29]

Inne

 • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH