Zygmunt Wasyliszyn

Z Historia AGH
Zygmunt Wasyliszyn
Zygmunt Wasyliszyn.jpg
Nazwisko Wasyliszyn
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Wykładowca inż.
Data urodzenia 27 marca 1881
Miejsce urodzenia Dobczyce
Data śmierci 20 maja 1955
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności prawo górnicze, bezpieczeństwo pracy
Wydział Wydział Geodezji GórniczejWykładowca inż. Zygmunt Wasyliszyn (1881-1955)

Dyscyplina/specjalności: prawo górnicze, bezpieczeństwo pracy

Nota biograficzna

Urodził się 27 marca 1881 roku w Dobczycach, zmarł 20 maja 1955 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1900-1905), a w latach 1906-1910 Akademię Górniczą w Leoben.

Pracował w kopalni węgla brunatnego "Julius III" w Czechach oraz kopalni węgla kamiennego w Tyrolu. W 1912 roku przeniósł się do urzędu górniczego w Drohobyczu, a w 1918 roku do okręgowego urzędu górniczego w Krakowie (od 1929 naczelnik). Od 1937 roku był naczelnikiem Wyższego Urzędu Górniczego we Lwowie. W 1939 roku objął stanowisko kierownika kopalni soli w Baryczu.

W latach 1947-1955 prowadził na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej wykłady z prawa górniczego, przepisów bezpieczeństwa, prawa przemysłowego, prawa i przepisów naftowych.

Od 1951 roku wykładał również przepisy bezpieczeństwa w Technikum Górniczym w Krakowie.

Członek Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewódzkim Urzędzie Górniczym w Krakowie, biegły sądowy w sprawach wypadków kopalnianych.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 195
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 156-157, [foto]
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 211, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)