Andrzej Kloska

Z Historia AGH
Andrzej Kloska
Andrzej Kloska.jpg
Nazwisko Kloska
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 4 sierpnia 1940
Miejsce urodzenia Łomna
Data śmierci 21 stycznia 2011
Dyscyplina/specjalności ceramika, materiały ogniotrwałe
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Andrzej Kloska (1940–2011)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, materiały ogniotrwałe

Nota biograficzna

Urodził się 4 sierpnia 1940 roku w Łomnie, woj. świętokrzyskie. Zmarł 21 stycznia 2011 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Ceramicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i rozpoczął pracę na Wydziale Ceramicznym AGH jako asystent.

W 1973 roku na podstawie pracy "Wyroby ogniotrwałe wytwarzane z surowców ilastych z dodatkiem metalicznego aluminium", której promotorem był profesor Franciszek Nadachowski, uzyskał stopień doktora. Następnie został adiunktem.

Zajmował się problematyką związaną z technologią materiałów ogniotrwałych. Specjalizował się zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących materiałów przeznaczonych do nowoczesnych procesów metalurgicznych i cieplno-energetycznych. Wiele wniósł do problematyki glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych.

Poza aktywnością dydaktyczną od początku swej działalności zawodowej ściśle współpracował z przemysłem materiałów ogniotrwałych i z przemysłem hutniczym. Od wielu lat pełnił funkcję doradcy ds. naukowo-technicznych w wielu zakładach. Współpracował z zagranicznymi ośrodkami naukowymi między innymi z Akademią Górniczą we Freibergu (Niemcy).

W 2005 roku przeszedł na emeryturę.

Autor lub współautor ponad 80 publikacji, dwóch obszernych monografii i skryptu oraz 15 patentów i 30 opracowań różnego rodzaju ekspertyz i sprawozdań z prac badawczych funkcjonujących na prawach rękopisu. Pod jego kierunkiem zrealizowano 40 magisterskich i inżynierskich prac dyplomowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Naczelnej Organizacji Technicznej i jego rzeczoznawca.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla Ziemi Krakowskiej”, Srebrna Odznaka „Za pracę społeczną dla Ziemi Piotrowskiej”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kloska-andrzej-002362

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH] Kraków 1999, s. 10, 122, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 47-48, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 153, [foto]

Artykuły

  • Dr inż. Andrzej Kloska. Materiały Ceramiczne 2011, T. 63, nr 1, s. 221, [foto]
  • Dziennik Polski 2011, nr 19 (25 I 2011), s. A6 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2011, nr 20 (26 I 2011), s. A14 [nekr.]