Hieronim Kondratowicz

Z Historia AGH
Hieronim Kondratowicz
Hieronim Kondratowicz.jpg
Nazwisko Kondratowicz
Imię / imiona Hieronim
Tytuły / stanowiska Inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 23 września 1846
Miejsce urodzenia Sandomierz
Data śmierci 20 maja 1923
Miejsce śmierci Dąbrowa Górnicza
Dyscyplina/specjalności górnictwo


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1923
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego

Inż. Hieronim Kondratowicz (1846–1923)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 23 września 1846 roku w Sandomierzu. Zmarł w nocy z 20 na 21 maja 1923 roku w Dąbrowie Górniczej (wg Polskiego Słownika Biograficznego). Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

W 1871 roku ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu.

Pracował w górnictwie w południowej Rosji. W latach 1887–1899 był okręgowym inżynierem górniczym w Zagłębiu Dąbrowskim.

Był jednym z inicjatorów otwarcia w Dąbrowie Górniczej szkoły sztygarskiej.

Po odzyskaniu niepodległości pracował w Departamencie Górniczo-Hutniczym Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Wydał podręcznik „Górnictwo”.

W 1923 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczej w Krakowie za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego.

Otrzymał tytuł Honorowego Członka SITG - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa : Suplement 2012-2017. Pod red. E. Ragusa. Katowice 2017, s. 83
  • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 94-95
  • Polski Słownik Biograficzny. T. 13/4, z. 59 : Konarski Szymon - Kopernicki Franciszek. Wrocław 1968, s. 494-495
  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Doktorzy honoris causa. s. [3], [foto]

Artykuły

  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 21
  • Srokowski K.: Wspomnienie pozgonne : Ś. p. Hieronim Kondratowicz. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1923, T. 15, nr 7, 4 s. 589-591, [foto]
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Na podstawie materiałów Muzeum historii AGH (Dyplom nadania DHC AGH)