Włodzimierz Roszczynialski

Z Historia AGH
Włodzimierz Roszczynialski
Włodzimierz Roszczynialski.jpg
Nazwisko Roszczynialski
Imię / imiona Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 grudnia 1947
Miejsce urodzenia Świecie
Data śmierci 23 lipca 2023
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, aerologia, zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski (1947-2023)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, aerologia, zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Nota biograficzna

Urodził się 23 grudnia 1947 roku w Świeciu nas Wisłą. Zmarł 23 lipca 2023 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Aerologii Górniczej Instytutu Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Depresja cieplna podziemnych kopalń z uwzględnieniem zmian temperatury oraz ilości powietrza" uzyskał doktorat.

W 1987 roku został doktorem habilitowanym.

W 1992 roku został profesorem uczelnianym. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora.

Z AGH związany do 2002 roku.

Od 1987 roku wiceprezes Spółdzielni Pracy Nauczycieli Akademickich OPTIMA.

Od 1992 roku dyrektor Policealnego Studium Zarządzania i Bankowości.

Pomysłodawca i założyciel w 1995 roku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Od 1995 roku Rektor tej uczelni.

Autor ponad 150 publikacji, w tym ponad 20 książek i kilku patentów.

Promotor prac doktorskich.

Członek Stowarzyszenia Edukacji Menadżerskiej SEM FORUM, Konferencji Uczelni Niepaństwowych

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nagrody Ministerstwa Przemysłu

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/roszczynialski-wlodzimierz-001720

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 150
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 119-274
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 8, 41
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 302, [foto]

Inne