Piotr Krzysztof Krokoszyński

Z Historia AGH
Piotr Krzysztof Krokoszyński
Piotr Krzysztof Krokoszyński.jpg
Nazwisko Krokoszyński
Imię / imiona Piotr Krzysztof
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 sierpnia 1956
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 23 kwietnia 2018
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geotechnika
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Piotr Krzysztof Krokoszyński (1956-2018)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 27 sierpnia 1956 roku w Krakowie. Zmarł 23 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Pochowany został na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując dyplom mgr inż. geologa górniczego ze specjalnością hydrogeologia i geologia inżynierska. W 1998 roku na podstawie pracy "Poziome odkształcenia terenu górniczego jako jeden z aspektów stateczności zboczy" otrzymał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi.

W 1980 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Instytutu Hydrogeologii i Geologii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH i tam jako adiunkt pracował do śmierci.

Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych, autorem lub współautorem około 200 opracowań naukowych i referatów konferencyjnych.

Uzyskał wiele certyfikatów kompetencji zawodowych m.in.: certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki, certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020, certyfikat Geobrugg Academy (Szwajcaria).

Był członkiem wielu organizacji społecznych takich jak: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Stowarzyszenie Wychowanków AGH, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR.

Ponadto był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Komitetu Geotechniki, TKKF Sokół oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia i nagrody

Wiele nagród Rektora AGH za działalność naukowo-techniczną i dydaktyczną

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krokoszynski-piotr-002001

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH ...1982/83]. Kraków 1983, s. 43
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 177

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 97 (26 IV 2018), s. A11 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2018, nr 97 (26 III 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 6 [nekr.]
  • Wspomnienie o dr. inż. Piotrze Krzysztofie Krokoszyńskim. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 18, s. 59 [foto]

Inne