Tadeusz Rumanstorfer

Z Historia AGH
Tadeusz Rumanstorfer
Tadeusz Rumanstorfer.jpg
Nazwisko Rumanstorfer
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 9 maja 1901
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 1989
Miejsce śmierci Katowice
Dyscyplina/specjalności bezpieczeństwo pracy w górnictwie


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1989
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem

Dr inż. Tadeusz Rumanstorfer (1901–1989)

Dyscyplina/specjalności: bezpieczeństwo pracy w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 9 maja 1901 roku we Lwowie. Zmarł w 1989 roku w Katowicach.

W 1920 roku podjął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie, pracę dyplomową obronił w 1937 roku.

Jako emeryt doktoryzował się w 1978 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Od 1929 roku pracował w kopalni „Jowisz” (jej dyrektor w 1945 roku), jednocześnie kierował kopalnią „Saturn”. Od 1946 roku dyrektor kopalni „Sosnowiec”. W latach 1947–1948 pracował w Naczelnej Dyrekcji Technicznej.

W latach 1948–1955 był prezesem Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach. W latach 1948–1969 prowadził wykłady z ratownictwa górniczego na Politechnice Śląskiej. W latach 1955–1971 był zastępcą naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), następnie przeszedł na emeryturę.

W latach 1957–1968 był przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego NOT w Katowicach.

W 1989 roku został doktorem honoris causa AGH, za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem.

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. K. Norwicz. Kraków 1990, s. 74
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 157
  • Tadeusz Rumanstorfer (1901-1989). W: Stulecie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Red. J. Mańka. Katowice 2022, s. 39-43, [foto]

Artykuły

Inne

  • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH