Maria Szawłowska

Z Historia AGH
Maria Szawłowska
Maria Szawlowska.jpg
Nazwisko Szawłowska
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 4 września 1915
Miejsce urodzenia Załoźce
Data śmierci 20 marca 2001
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1953-1960), Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych (1966-1977)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Mgr Maria Szawłowska (1915–2001)

Nota biograficzna

Urodziła się 4 września 1915 roku w miejscowości Załoźce (woj. tarnopolskie), zmarła 20 marca 2001 roku w Krakowie, pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiowała historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie od 1935 roku, ale z powodu wybuchu wojny, dyplom otrzymała dopiero w 1948 roku jako Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pielęgniarka w czasie okupacji. Uczestniczka praktyk w Bibliotece Jagiellońskiej (1950), ukończyła Państwowy Kurs II stopnia zorganizowany w BJ (1953).

Z AGH związana od 1947 roku, pracując w kwesturze. W 1950 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej AGH na stanowisku asystenta bibliotekarza, uczestnicząc we wszystkich etapach organizacji Biblioteki. Stopnie awansu zawodowego: starszy bibliotekarz (1956), bibliotekarz dyplomowany (1961), kustosz dyplomowany (1968). W latach 1953-1960 pełniła funkcję kierownika Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego, w latach 1966-1977 kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych, który zorganizowała. Przeszła na emeryturę w 1977 roku, ale nadal pracowała w niepełnym wymiarze godzin do 1979 roku.

Prowadziła wykłady i ćwiczenia na kursach bibliotekarskich I stopnia w zakresie dokumentacji. Brała czynny udział w szkoleniach pracowników BG oraz studentów bibliotekoznawstwa. Autorka pięciu biogramów do „Słownika pracowników książki polskiej” (1972).

Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 126, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 91, 152
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 3. Pod red. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2010, s. 267

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Szawłowska Maria, [foto]
  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 06.03.2017]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/