Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
W
C
J
S
M
C
N
W
M
R
1984  +
K
W
1984  +
M
1984  +
D
B
1984  +
M
P
B
D
L
K
N
S
1984  +
F
1984  +
M
Z
H
W
C
1986  +
S
Z
G
1987  +
Ś
C
H
S
B
C
M
S
Ł
J
P
A
F
R
1987  +
C
1987  +
B
W
1987  +
S
T
D
R
M
P
K
D
S
G
1987  +
K
G
C
F
T
1988  +
N
1988  +
Ł
N
1989  +
S
Z
J
L
G
1990  +
C
Ż
P
M
N
B
S
K
P
G
1990  +
H
T
G
R
M
R
M
Ś
W
P
K
B
L
N
Z
G
1990  +
J
K
1990  +
B
J
L
W
P
Ż
K
Ł
W
A
O
S
K
G
1992  +
W
M
B
Ś
K
B
G
1992  +
1992  +
S
J
L
W
S
P
M
1993  +
G
1993  +
K
C
Z
D
S
P
F
M
T
Ł
B
K
L
C
H
Z
J
S
Ł
R
M
L
K
P
M
S
B
G
1993  +
K
J
K
C
M
G
W
G
1995  +
Z
K
R
K
C
M
C
S
M
R
G
1996  +
K
Z
M
G
R
M
T
M
T
Ł
L
1996  +
H
K
B
C
H
L
Z
C
S
K
M
B
L
W
1996  +
B
S
P
R
K
P
D
B
H
M
G
O
K
T
K
1996  +
1996  +
C
W
B
S
W
M
K
W
O
T
M
C
S
P