Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
W
G
F
K
W
R
N
P
W
1967  +
K
W
C
M
Z
P
K
L
I
M
P
M
S
B
A
R
L
R
S
P
G
E
K
S
M
B
S
H
1969  +
B
T
K
1969  +
L
A
1969  +
B
R
S
C
F
I
M
K
1970  +
W
K
1971  +
M
H
Ż
M
Z
P
Ś
Ł
D
B
1972  +
P
D
B
K
N
1972  +
G
J
L
D
W
R
K
N
B
K
D
K
S
F
M
Ż
R
M
Ś
J
S
W
I
L
K
1974  +
D
S
C
S
Z
W
1974  +
K
W
L
H
W
K
1975  +
F
1975  +
D
P
W
B
K
S
O
K
R
B
K
B
D
K
D
G
P
1975  +
F
B
N
1975  +
M
P
K
H
D
J
N
K
M
O
J
L
F
B
K
B
W
B
D
S
K
G
T
L
S
1978  +
Z
N
1978  +
H
U
N
1979  +
P
K
W
J
B
S
T
W
M
K
Z
J
L
O
W
P
J
D
K
1981  +
N
O
1981  +
K
S
W
S
Ł
P
F
N
K
C
1981  +
B
N
B
1981  +
G
P
M
1981  +
B
L
G
O
L
S
1981  +
N
1981  +
K
Ś
W
O
L
S
Z
C
W
T
K
M
Ż
W
C
J
S
M
C
N
W
M
R
1984  +
K
W
1984  +
M
1984  +
D
B
1984  +
M
P
B
D