Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
B
L
1945  +
J
Ł
W
S
W
C
K
R
K
G
C
J
K
B
1947  +
K
S
K
S
O
B
L
1948  +
Ł
G
S
W
P
B
K
S
Z
1950  +
K
O
W
C
S
Z
B
J
B
K
L
C
Ś
Ł
S
O
S
W
K
D
L
M
B
L
K
M
Z
S
W
L
O
S
K
T
S
O
1953  +
S
B
K
P
D
S
P
Z
K
G
K
M
S
O
1954  +
K
1954  +
S
B
1955  +
K
S
B
O
C
S
O
B
1956  +
M
L
G
Z
S
T
B
O
1956  +
W
S
G
M
C
W
K
1957  +
M
S
B
O
K
D
K
L
R
S
K
P
O
1958  +
Ż
K
1958  +
W
S
T
1960  +
P
S
G
S
K
B
O
A
1960  +
L
B
K
L
B
M
W
I
D
W
P
Z
B
G
R
S
B
M
P
S
Ż
A
1963  +
M
O
F
1964  +
P
K
M
H
1964  +
Z
R
G
1964  +
H
P
S
F
B
S
D
S
G
S
O
M
F
1966  +
P
R
W
Z
B
Ż
K
F
M
B
H
1966  +
A
1966  +
W
G
F
K
W
R
N
P
W
1967  +
K
W
C
M
Z
P
K
L
I
M
P
M
S
B
A
R
L
R
S
P
G
E
K
S
M
B
S
H
1969  +
B