Instytut Techniki Jądrowej

Z Historia AGH
Instytut Techniki Jądrowej
Rok założenia 1962
Rok przekształcenia 1969
Pochodzi od -
Przekształcony na: Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Struktura instytutu

1969

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)
 • Zakład Metod Geofizyki Jądrowej (1964-1972)
 • Zakład Przemysłowej Aparatury Radioizotopowej (1969-1972)[1]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)
 • Zakład Fizyki (1969-1972)[2]


1964-1968

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)
 • Zakład Metod Geofizyki Jądrowej (1964-1972)[3]
 • Zakład Aparatury Radiometrycznej (1964-1968)[4]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)


1962-1963

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)[5]
 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1962-1964)[6]
 • Zakład Przemysłowej Aparatury Radiometrycznej (1962-1964)[7]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)[8]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)[9]

Władze instytutu

Osoby związane z instytutem

Przypisy

 1. na podst. Skład osobowy AGH 1969/1970
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1969/1970
 3. na podst. Skład osobowy AGH 1964/1965
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1964/1965
 5. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 6. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 7. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej
 9. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964 ; w Składzie osobowym AGH 1962/1963 brak struktury organizacyjnej Instytutu Techniki Jądrowej

Bibliografia

Książki

 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 123-126
 • Instytut Techniki Jądrowej z Katedrą Fizyki II. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 457-467
 • [Skład Osobowy AGH ... 1962/1963]. Kraków 1963, s. 3, 87-89
 • [Skład Osobowy AGH ... 1963/1964]. Kraków 1964, s. 2, 200-203
 • [Skład Osobowy AGH ... 1964/1965]. Kraków 1965, s. 2, 253-256
 • [Skład Osobowy AGH ... 1965/1966]. Kraków 1967, s. 187-189
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966/1967]. Kraków 1967, s. 2, 80-81
 • [Skład Osobowy AGH ... 1967/1968]. Kraków 1968, s. 2, 87-89
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968/1969]. Kraków 1969, s. 2, 101-103

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 18.02.2021