Stefan Ziemba

Z Historia AGH
Stefan Ziemba
Stefan Ziemba.jpg
Nazwisko Ziemba
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 21 grudnia 1907
Miejsce urodzenia Jaworzno
Data śmierci 25 maja 1994
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności mechanika, budowa maszyn
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Hutniczego AGH (1950–1951)
Wydział Wydział Hutniczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1969
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ciała stałego, a w szczególności mechaniki nieliniowej
Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Hutniczy19501951

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Ziemba (1907–1994)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, budowa maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 21 grudnia 1907 roku w Jaworznie, zmarł 25 maja 1994 roku w Warszawie. Pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (1926–1933) oraz na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej (1932–1938).

Dr (AGH 1949), dr hab. (AGH 1950), prof. nadzw. (1952), prof. zw. (1958).

Na Akademii pracował początkowo jako asystent, następnie adiunkt mechaniki i wytrzymałości materiałów u prof. Władysława Taklińskiego (1933–1939) oraz po wojnie (1945–1946). Prodziekan Wydziału Hutniczego AGH 1950-1951. Kierownik Zakładu Mechaniki Ogólnej na Wydziale Hutniczym AGH. Pracował w AGH do września 1951 roku.

W czasie tworzenia się Wojskowej Akademii Technicznej w 1952 roku przeszedł do pracy w niej na stanowisku profesora.

Od 1968 roku do 1977 roku był profesorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Inicjator krajowych badań w dziedzinie mechaniki nieliniowej, tarcia i zużycia.

Członek American Society for Experimental Stress Analysis, American Mathematical Society, Society International of Applied Mechanics. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Wieloletni redaktor naczelny czasopism: "Nonlinear Vibration Problems", "Zagadnienia Tarcia, Zużycia i Smarowania", "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn".

Od 1962 roku członek korespondent PAN, a od 1969 roku członek rzeczywisty PAN. Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (1969), Wyższej Szkoły Technicznej w Bratysławie (1970), Politechniki Poznańskiej (1978) i Wojskowej Akademii Technicznej (1990).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (dwukrotnie), Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Srebrny Medal im. F. Czizika Czechosłowackiej Akademii Nauk

Źródła do biogramu

Książki

 • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, 130-131, [foto]
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 64-65, 221
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 214
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 845-846
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. - Ed. 1. Warszawa 1984, s. 1148
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 102-103
 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 243-244, [foto]
 • [Skład osobowy AGH... 1950/51]. Kraków 1951, s. 5, 24, 25, 37, 50, 65, 68, 172, 190
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 4 : S-Ż. Warszawa 1998, s. 601-603, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 414, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 628 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Broniarek C.: Scientific session "Foundations of machines construction" combined with the 35-th anniversary of the scientific activity of professor dr Stefan Ziemba. Zagadnienia Drgań Nieliniowych 1968, [T.] 9, s. 9-17
 • Doktorzy honoris causa wypromowani przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 10
 • Engel Z. W.: Półwiecze działalności Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 6-10
 • Engel Z.: Wspomnienie o profesorze Stefanie Ziembie. Mechanika [wyd. AGH] 1994, T. 13, z. 2, s. 97-100, [foto]
 • Kaczmarek J.: Stefan Ziemba 1907-1994 : wspomnienia. Nauka 1995, nr 1, s. 255-261
 • Profesor Stefan Ziemba członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Trybologia 1991, nr 5, s. 96, [foto]
 • Profesor Stefan Ziemba nie żyje. Trybologia 1994, nr 3, s. [190-191], [foto]
 • Stefan Ziemba : (1907-1994). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 11
 • Szumniak J.: 80-lecie urodzin prof. Stefana Ziemby. Trybologia 1988, nr 2, s. 2, [foto]
 • Wojciechowicz B.: Prof. Stefan Ziemba - jakim go zapamiętam. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1995, z. 1, s. 7-11
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

Akta osobowe (AGH) - Ziemba Stefan