Wydział Geodezji Górniczej

Z Historia AGH
Wydział Geodezji Górniczej
Rok założenia 1952
Rok przekształcenia 1992
Pochodzi od Wydział Geologiczno-Mierniczy
Przekształcony na: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dzieli się na: Wydział Geodezji Górniczej i Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.[1]

Od 1 września 1952 r. Wydział Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 15 stycznia 1992 r. Wydział Geodezji Górniczej zmienia nazwę na: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Od 15 stycznia 1992 r. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1990-1991

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)[2]
Zakład Badań Deformacji Górotworu (1974-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)[3]
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska(1972-1992)[4]
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Zagospodarowania Terenów Górniczych (1984-1992)

1984-1989

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)
Zakład Badań Deformacji Górotworu (1974-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (1972-1992)
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Zagospodarowania Terenów Górniczych (1984-1992)

1982-1983

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (1972-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Bioinżynierii
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)
Zakład Ochrony Terenów Górniczych
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Sozologii i Sozotechniki

1978-1981

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej(1972-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Badań Deformacji Górotworu (1974-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (1972-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Sozologii (1974-1981)

1976-1977

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Badań Deformacji Górotworu (1974-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (1972-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Sozologii (1974-1981)
Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1974-1977)

1974-1975

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)[5]
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)[6]
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Badań Deformacji Górotworu (1974-1992)[7]
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (1972-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Sozologii (1974-1981)[8]
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)[9]
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1974-1977)[10]

1973

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych (1969-1974)[11]
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)[12]
Zakład Geodezji Górniczej i Badań Deformacji Górotworu (1972-1974)[13]
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (1972-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Ochrony Powierzchni Górniczej i Górotworu (1972-1974)[14]
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Kształtowania Naturalnego Środowiska (1972-1974)[15]

1971-1972

 • Instytut Geodezji (1969-1972)[16]
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych (1969-1974)
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej (1969-1972)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej (1969-1972)[17]
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Gospodarki Złożem (1966-1972)
Zakład Gruntoznawstwa i Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych (1969-1972)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)

1969-1970

 • Instytut Geodezji (1969-1972)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Przemysłowej (1969-1972)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych (1969-1974)[18]
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)
 • Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej (1969-1972)
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Gospodarki Złożem (1966-1972)
Zakład Gruntoznawstwa i Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych (1969-1972)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Profilaktyki Budowlanej (1969-1971)

1968

 • Katedra Budownictwa (1952-1969)[19]
Zakład Budownictwa (1952-1969)
 • Katedra Fotogrametrii (1968)[20]
 • Katedra Geodezji (1952-1969)
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji Górniczej (1952-1969)[21]
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Gospodarki Złożem (1966-1972)
 • Katedra Geodezji Przemysłowej (1952-1969)[22]
Zakład Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)[23]
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)[24]
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Automatyzacji Rachunków
 • Katedra Gruntoznawstwa (1952-1969)[25]
Zakład Gruntoznawstwa (1952-1969)
 • Katedra Matematyki (1957-1969)[26]
Zakład Matematyki I (1957-1969)[27]
 • Międzywydziałowy Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej (1968–1969)

1966-1967

 • Katedra Budownictwa (1952-1969)
Zakład Budownictwa (1952-1969)
 • Katedra Geodezji (1952-1969)
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji Górniczej (1952-1969)
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Fotogrametrii (1951-1968)[28]
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)[29]
Zakład Gospodarki Złożem (1966-1972)
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Automatyzacji Rachunków
 • Katedra Gruntoznawstwa (1952-1969)
Zakład Gruntoznawstwa (1952-1969)
 • Katedra Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
Zakład Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
 • Katedra Matematyki I (1957-1969)
Zakład Matematyki I (1957-1969)

1963-1965

 • Katedra Budownictwa (1952-1969)
Zakład Budownictwa (1952-1969)
 • Katedra Geodezji (1952-1969)
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji Górniczej (1952-1969)
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Fotogrametrii (1951-1968)
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)
 • Katedra Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
Zakład Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Automatyzacji Rachunków
 • Katedra Gruntoznawstwa (1952-1969)
Zakład Gruntoznawstwa (1952-1969)
 • Katedra Matematyki I (1957-1969)
Zakład Matematyki I (1957-1969)

1961-1962

 • Katedra Budownictwa (1952-1969)
Zakład Budownictwa (1952-1969)
 • Katedra Geodezji (1952-1969)
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji Górniczej (1952-1969)
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Fotogrametrii (1951-1968)
Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego (1961-1974)[30]
 • Katedra Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
Zakład Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
 • Katedra Gruntoznawstwa (1952-1969)
Zakład Gruntoznawstwa (1952-1969)
 • Katedra Matematyki I (1957-1969)
Zakład Matematyki I (1957-1969)

1957-1960

 • Katedra Budownictwa (1952-1969)
Zakład Budownictwa (1952-1969)
 • Katedra Geodezji (1952-1969)
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji Górniczej (1952-1969)
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)
Zakład Fotogrametrii (1951-1968)
 • Katedra Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
Zakład Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)
 • Katedra Gruntoznawstwa (1952-1969)
Zakład Gruntoznawstwa (1952-1969)
 • Katedra Matematyki I (1957-1969)[31]
Zakład Matematyki I (1957-1969)

31.08.1952-1956

 • Katedra Budownictwa (1952-1969)[32]
Zakład Budownictwa (1952-1969)
 • Katedra Geodezji (1952-1969)[33]
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji Górniczej (1952-1969)[34]
Zakład Geodezji Górniczej (1952-1972)[35]
Zakład Fotogrametrii (1951-1968)[36]
 • Katedra Geodezji Przemysłowej (1952-1969)[37]
Zakład Geodezji Przemysłowej (1952-1969)
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)[38]
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)[39]
Zakład Obliczeń Geodezyjnych (1952-1969)[40]
 • Katedra Gruntoznawstwa (1952-1969)[41]
Zakład Gruntoznawstwa (1952-1969)
 • Katedra Matematyki (1952-1957)[42]
Zakład Analizy Matematycznej (1952-1957)[43]
Zakład Geometrii Analitycznej (1952-1957)[44]
Zakład Geometrii Wykreślnej (1952-1957)[45]

1951-31.08.1952

 • Katedra Fotogrametrii (1951-1952)
Zakład Fotogrametrii (1951-1968)[46]
 • Katedra Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin (1951-1952)[47]
Zakład Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin (1951-1952)
 • Katedra Geodezji (1952-1969)[48]
Zakład Geodezji (1952-1992)
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego I (1949-1952)[49]
Zakład Geodezji i Miernictwa Górniczego I
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego II (1949-1952)[50]
Zakład Geodezji i Miernictwa Górniczego II
 • Katedra Geodezji Wyższej i Astronomii (1951-1952)[51]
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1950-1952)[52]
Zakład Geometrii Wykreślnej (1950-1952)[53]
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1949-1952)[54]
Zakład Górnictwa Ogólnego (1949-1952)
 • Katedra Inżynierii i Budownictwa (1951-1952)[55]
Zakład Inżynierii i Budownictwa (1951-1952)
 • Katedra Matematyki I (1951-1952)[56]
Zakład Matematyki I (1951-1952)[57]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Michał Odlanicki-PoczobuttProdziekan19511953
Tadeusz KochmańskiDziekan19511953
Krystyna TryukProdziekan19531957
Tadeusz Jan SkawinaDziekan19541956
Michał Odlanicki-PoczobuttDziekan19541954
Stanisław MilbertProdziekan19541955
Zbigniew SkąpskiProdziekan19551956
Zbigniew SkąpskiProdziekan19561960
Janusz TatarkowskiProdziekan19561960
Jerzy GomoliszewskiDziekan19561960
Zbigniew SkąpskiProdziekan19601962
Michał Odlanicki-PoczobuttDziekan19601964
Tadeusz Jan SkawinaDziekan19641966
Michał FuksaProdziekan19641966
Michał FuksaDziekan19661969
Tomasz Ziemowit GomoliszewskiProdziekan19661969
Tadeusz WróblewskiProdziekan19661969
Józef Tadeusz WędzonyProdziekan19661969
Zbigniew Tadeusz SitekProdziekan19691972
Józef SiembabDziekan19691972
Władysław BatkiewiczProdziekan19691971
Mieczysław Józef MilewskiProdziekan19691971
Mieczysław Józef MilewskiProdziekan19711972
Czesław ŻuławskiProdziekan19721975
Krzysztof NovakProdziekan19721975
Zbigniew Tadeusz SitekDziekan19721975
Józef Tadeusz WędzonyProdziekan19751981
Stanisław BoczarProdziekan19751978
Michał FuksaDziekan19751981
Stanisław BoczarProdziekan19781981
Stanisław BoczarProdziekan19811984
Józef CzajaDziekan19811984
Krzysztof NovakProdziekan19811984
Stanisław BoczarProdziekan19841987
Józef Tadeusz WędzonyDziekan19841987
Czesław ŻuławskiProdziekan19841986
Jan Wincenty DobrowolskiProdziekan19871990
Karol GreńProdziekan19871990
Józef CzajaDziekan19871990
Zofia Maria Śmiałowska-UbermanProdziekan19901992
Jan GocałDziekan19901992
Edward PopiołekProdziekan19901992

Osoby związane z wydziałem

Władysław Batkiewicz, Jan Chmura, Adam Chrzanowski, Jan Cisło, Janusz Dziewański, Michał Fuksa, Edward Antoni Garścia, Otmar Gedliczka, Stanisław Główczyński, Stanisław Gołąb, Jerzy Gomoliszewski, Tomasz Ziemowit Gomoliszewski, Stanisław Janiczek, Tadeusz Kalisz, Tadeusz Kantarek, Tadeusz Kochmański, Zygmunt Kowalczyk, Marek Witold Kuczma, Stanisław Milbert, Mieczysław Józef Milewski, Wiesław Madej (geologia), Bogdan Jerzy Ney, Bohdan Neyman, Jerzy Niewiara, Krzysztof Novak, Michał Odlanicki-Poczobutt, Czesław Kazimierz Olech, Andrzej Stefan Oberc, Tadeusz Pawlak, Henryk Marian Pierzchała, Świętosław Romanowski, Józef Ryzner, Tadeusz Jan Skawina, Zbigniew Skąpski, Anton Sroka, Izydor Stella-Sawicki, Janusz Tatarkowski, Krystyna Tryuk, Edward Warchałowski, Zygmunt Wasyliszyn, Tadeusz Wróblewski

Przypisy

 1. Na podstawie "Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska [Red. Z. Niedojadło et al.]", s. 34 ustalono, że w drodze tymczasowych Zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego z dniem 1 października 1951 wprowadzono zmiany dotyczące Wydziału Geodezji Górniczej, uprawomocnienie tych zmian i utworzenie Wydziału Geodezji Górniczej nastąpiło na podstawie Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. ; w Składzie osobowym i spisie wykładów na rok akademicki 1951/1952 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie występuje Wydział Geodezji Górniczej, s. 5, 40-47, 141
 2. Zarządzeniem nr 8/72 Rektora AGH z dn. 28.03.1972 w oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.03.1972 (weszło w życie z dniem 01.04.1972) utworzono Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 17) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału
 3. Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych przekształcono 01.11.1974 w: Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)
 4. Zarządzeniem nr 8/72 Rektora AGH z dn. 28.03.1972 w oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.03.1972 (weszło w życie z dniem 01.04.1972) utworzono Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 17) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału
 5. Zarządzeniem nr 24/74 Rektora AGH z dnia 01.11.1974 przekształcono Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych w: Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992) (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 23)
 6. Zarządzeniem nr 14/74 Rektora AGH z dnia 24.05.1974 z dniem 01.06.1974 przekształcono Zakład Geodezji Górniczej i Badań Deformacji Górotworu na: Zakład Geodezji Górniczej (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 22)
 7. Zarządzeniem nr 14/74 Rektora AGH z dnia 24.05.1974 z dniem 01.06.1974 utworzono Zakład Badań Deformacji Górotworu (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 22)
 8. 1974 zmiana nazwy Zakładu Kształtowania Naturalnego Środowiska na: Zakład Sozologii (na podstawie Rysu historycznego Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [red.: Zygmunt Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 36)
 9. Zarządzeniem nr 14/74 Rektora AGH z dnia 24.05.1974 z dniem 01.06.1974 utworzono Zakład Ochrony Powietrza (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 22)
 10. Zarządzeniem nr 14/74 Rektora AGH z dnia 24.05.1974 z dniem 01.06.1974 przekształcono Zakład Ochrony Powierzchni Górniczej i Górotworu w: Zakład Ochrony Terenów Górniczych (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 22)
 11. Zarządzeniem nr 24/74 Rektora AGH z dnia 01.11.1974 przekształcono Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych w: Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992) (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 23)
 12. Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego rozwiązano 01.11.1974 (na podstawie Rysu historycznego Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [red.: Zygmunt Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 37)
 13. Zarządzeniem nr 14/74 Rektora AGH z dnia 24.05.1974 z dniem 01.06.1974 przekształcono Zakład Geodezji Górniczej i Badań Deformacji Górotworu w: Zakład Geodezji Górniczej (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 22)
 14. Zarządzeniem nr 14/74 Rektora AGH z dnia 24.05.1974 z dniem 01.06.1974 przekształcono Zakład Ochrony Powierzchni Górniczej i Górotworu w: Zakład Ochrony Terenów Górniczych (na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 22)
 15. 1974 zmiana nazwy Zakładu Kształtowania Naturalnego Środowiska na: Zakład Sozologii (na podstawie Rysu historycznego Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [red.: Zygmunt Niedojadło et al.]. Kraków 2001 , s. 36) ; w składzie osobowym AGH 1973 brak tego zakładu
 16. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału wchodzą: Instytut Geodezji i Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.06.1969
 17. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w skład Wydziału wchodzą: Instytut Geodezji i Instytut Ochrony Powierzchni Górniczej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.06.1969
 18. Zarządzeniem nr 24/74 Rektora AGH z dnia 01.11.1974 przekształcono Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych w: Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)(na podstawie Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 23)
 19. Katedra Budownictwa i Inżynierii utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Katedra Budownictwa i Inżynierii w l. 1936-1939 pod nazwą Katedra Inżynierii i Budownictwa przy Wydziale Hutniczym ; w l. 1946-1951 Katedra Inżynierii i Budownictwa na Wydziale Elektromechanicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Inżynierii i Budownictwa na Katedrę Budownictwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952-1969 Katedra Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.02.1969 Katedra Budownictwa zostaje "zniesiona"
 20. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przekształca się Zakład Fotogrametrii w: Katedrę Fotogrametrii
 21. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 22. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Urządzeń Rolnych na: Katedrę Geodezji Przemysłowej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Geodezji Przemysłowej na Wydziale Geodezji Górniczej
 23. Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przeniesiono Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego z Katedry Geodezji Górniczej do Katedry Geodezji Przemysłowej
 24. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Geodezji Wyższej i Astronomii na: Katedrę Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geodezji Wyższej i Zakładem Obliczeń Geodezyjnych i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych na Wydziale Geodezji Górniczej
 25. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin na: Katedrę Gruntoznawstwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Gruntoznawstwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Gruntoznawstwa
 26. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I
 27. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I
 28. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przekształca się Zakład Fotogrametrii w: Katedrę Fotogrametrii
 29. Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przeniesiono Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego z Katedry Geodezji Górniczej do Katedry Geodezji Przemysłowej
 30. Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przeniesiono Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego z Katedry Geodezji Górniczej do Katedry Geodezji Przemysłowej
 31. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I
 32. Katedra Budownictwa i Inżynierii utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Katedra Budownictwa i Inżynierii w l. 1936-1939 pod nazwą Katedra Inżynierii i Budownictwa przy Wydziale Hutniczym ; w l. 1946-1951 Katedra Inżynierii i Budownictwa na Wydziale Elektromechanicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Inżynierii i Budownictwa na Katedrę Budownictwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952-1969 Katedra Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.02.1969 Katedra Budownictwa zostaje "zniesiona"
 33. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Miernictwa Górniczego na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952-1969 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej
 34. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 35. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii
 36. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przekształca się Zakład Fotogrametrii w: Katedrę Fotogrametrii
 37. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Urządzeń Rolnych na: Katedrę Geodezji Przemysłowej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Geodezji Przemysłowej na Wydziale Geodezji Górniczej
 38. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Geodezji Wyższej i Astronomii na: Katedrę Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geodezji Wyższej i Zakładem Obliczeń Geodezyjnych i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych na Wydziale Geodezji Górniczej
 39. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Geodezji Wyższej i Astronomii na: Katedrę Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geodezji Wyższej i Zakładem Obliczeń Geodezyjnych
 40. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Geodezji Wyższej i Astronomii na: Katedrę Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geodezji Wyższej i Zakładem Obliczeń Geodezyjnych
 41. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin na: Katedrę Gruntoznawstwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Gruntoznawstwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Gruntoznawstwa
 42. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I
 43. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Analizy Matematycznej w: Katedrę Matematyki II i tworzy Zakład Matematyki II ; 1952 przenosi się Katedrę Matematyki II z zakładem na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
 44. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przydziela się Zakład Geometrii Analitycznej do Katedry Geometrii Wykreślnej
 45. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Geometrii Wykreślnej w: Katedrę Geometrii Wykreślnej ; 1957 przenosi się Katedrę Geometrii Wykreślnej z Zakładem Geometrii Analitycznej na Wydział Górniczy
 46. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 16.05.1968 przekształca się Zakład Fotogrametrii w: Katedrę Fotogrametrii
 47. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin na: Katedrę Gruntoznawstwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Gruntoznawstwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Gruntoznawstwa ; w składzie osobowym AGH 1951/1952 Katedra Gleboznawstwa, Uprawy Gleb i Roślin pod nazwą: Katedra Gleboznawstwa
 48. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej
 49. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Geodezji na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 50. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Miernictwa Górniczego na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej
 51. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Inżynierii Katedrę Geodezji Wyższej i Astronomii na: Katedrę Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geodezji Wyższej i Zakładem Obliczeń Geodezyjnych i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych na Wydziale Geodezji Górniczej
 52. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem
 53. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem
 54. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 z dniem 01.09.1949 utworzono Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1952 Katedra Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przenosi się Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydział Górniczy
 55. Katedra Budownictwa i Inżynierii utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Katedra Budownictwa i Inżynierii w l. 1936-1939 pod nazwą Katedra Inżynierii i Budownictwa przy Wydziale Hutniczym ; w l. 1946-1951 Katedra Inżynierii i Budownictwa na Wydziale Elektromechanicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Inżynierii i Budownictwa na Katedrę Budownictwa i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952-1969 Katedra Budownictwa na Wydziale Geodezji Górniczej ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.02.1969 Katedra Budownictwa zostaje "zniesiona" ; do 1951 na Akademii - Katedry - nazywano Zakładami, choć w aktach prawnych wszędzie figurowały Katedry
 56. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 42) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Górniczym Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Analizy Matematycznej, Zakładem Geometrii Analitycznej, Zakładem Geometrii Wykreślnej i przenosi na Wydział Geologiczno-Mierniczy ; 1952 Katedra Matematyki z zakładami na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 "przemianowuje" się Katedrę Matematyki na: Katedrę Matematyki I i tworzy Zakład Matematyki I ; w składzie osobowym AGH 1951/1952 Katedra Matematyki pod nazwą Katedra Matematyki I
 57. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 42)

Bibliografia

Książki

 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 49-54
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. Red. A. Kegel, M. Świerczyńska. Kraków 1985, s. 99-120
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1986, s. 165-192
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1987, s. 175-204
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1988, s. 163-188
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1989, s. 165-195
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1990, s. 195-225
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1991, s. 153-183
 • Katedra Budownictwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 341
 • Katedra Geodezji. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 342-345
 • Katedra Geodezji Górniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 345-348
 • Katedra Geodezji Przemysłowej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 348-350
 • Katedra Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 350-352
 • Katedra Gruntoznawstwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 352-355
 • Katedra Matematyki I. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 355-357
 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001
 • [Skład Osobowy AGH ... 1953/1954]. Kraków 1954, s. 3, 9, 52-62
 • [Skład Osobowy AGH ... 1954/1955]. Kraków 1955, s. 20, 26, 74-86
 • [Skład Osobowy AGH ... 1955/1956]. Kraków 1956, s. 26, 31, 90-104
 • [Skład Osobowy AGH ... 1956/1957]. Kraków 1957, s. 22, 27, 88-101
 • [Skład Osobowy AGH ... 1957/1958]. Kraków 1958, s. 28, 89-101, 256-260
 • [Skład Osobowy AGH ... 1958/1959]. Kraków 1959, s. 20, 75-89, 248-250
 • [Skład Osobowy AGH ... 1959/1960]. Kraków 1959, s. 8, 64-78
 • [Skład Osobowy AGH ... 1960/1961]. Kraków 1960, s. 7-8, 61-72,
 • [Skład Osobowy AGH ... 1961/1962]. Kraków 1964, s. 1-2, 26-29, 70, 73
 • [Skład Osobowy AGH ... 1962/1963]. Kraków 1963, s. 11, 37-42
 • [Skład Osobowy AGH ... 1963/1964]. Kraków 1964, s. 1-2, 49-60
 • [Skład Osobowy AGH ... 1964/1965]. Kraków 1965, s. 1-2, 62-74
 • [Skład Osobowy AGH ... 1965/1966]. Kraków 1967, s. 1-2, 51-61
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966/1967]. Kraków 1967, s. 1-2, 36-39, 119
 • [Skład Osobowy AGH ... 1967/1968]. Kraków 1968, s. 1-2, 36-39, 115-116
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968/1969]. Kraków 1969, s. 1-2, 47-50, 140
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 2, 19-20, 49-53, 152-153
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970/1971]. Kraków 1971, s. 2, 49-53, 138-140
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1972, s. 6, 63-68, 167-168
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 18-20
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 10, 38-44, 192-193
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 20-22
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 10, 42-48
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 10, 34-40
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 10, 45-52
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 12, 63-69

Artykuły

 • Gruszczyński S., Lipecki T.: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Vivat Akademia : AGH [online] 2018, nr 18, s. 10-15, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_018.pdf
 • Instytut Geodezji. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 18-20
 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 21-27
 • Wydział Geodezji Górniczej AGH. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 14-17
 • Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 10-13

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)


stan na dzień 18.02.2021