Wydział Metali Nieżelaznych

Z Historia AGH
Wydział Metali Nieżelaznych
Rok założenia 1962
Logo Plik:Logo WMN.jpg
Przekształcony na:


60 lat Wydziału Metali Nieżelaznych

Wydział Metali Nieżelaznych utworzony Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 1962 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1962 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

25.09.2013-2024

 • Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych (2007-)[1]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[2]
 • Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych (2013-)[3]

28.01.2009-25.09.2013

 • Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych (2007-)[4]
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego (1992-2013)[5]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[6]
 • Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii (2008-2013)[7]

29.10.2008-28.01.2009

 • Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych (2007-)[8]
 • Katedra Inżynierii Procesowej (2007-2009)[9]
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego (1992-2013)[10]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[11]
 • Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii (2008-2013)[12]

28.11.2007-29.10.2008

 • Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych (2007-)[13]
 • Katedra Inżynierii Procesowej (2007-2009)[14]
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego (1992-2013)[15]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[16]

27.06.2007-28.11.2007

 • Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych (2007-)[17]
 • Katedra Inżynierii Procesowej (2007-2009)[18]
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego (1992-2013)[19]
 • Katedra Stopów Metali Nieżelaznych (1992-2007)[20]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[21]

1996-27.06.2007

 • Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych (1992-2007)[22]
 • Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych (1995-2007)[23]
 • Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1992-2007)[24]
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego (1992-2013)[25]
 • Katedra Stopów Metali Nieżelaznych (1992-2007)[26]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[27]

1992-1995

 • Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych (1992-2007)[28]
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1992-1995)[29]
 • Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1992-2007)[30]
 • Zakład Chemii Metali i Rud (1992-1995)[31]
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego (1992-2013)[32]
 • Katedra Stopów Metali Nieżelaznych (1992-2007)[33]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1992-)[34]

1986-1991

 • Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)[35]
Zakład Chemii Fizycznej (1980-1991)
Zakład Hydrometalurgii (1980-1991)
Zakład Chemii Metali i Rud (1969-1991)
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Miedzi (1986-1991)
Zakład Inżynierii Procesów Metalurgicznych (1980-1991)
 • Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa (1969-1991)[36]
Zakład Metaloznawstwa Teoretycznego (1969-1991)
Zakład Obróbki Cieplnej (1969-1991)
Zakład Podstaw Przeróbki Plastycznej (1969-1991)
Zakład Procesów Przeróbki Plastycznej (1969-1991)

1980-1985

 • Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Chemii Fizycznej (1980-1991)
Zakład Hydrometalurgii (1980-1991)
Zakład Chemii Metali i Rud (1969-1991)
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich (1969-1985)
Zakład Inżynierii Procesów Metalurgicznych (1980-1991)
 • Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa (1969-1991)
Zakład Metaloznawstwa Teoretycznego (1969-1991)
Zakład Obróbki Cieplnej (1969-1991)
Zakład Podstaw Przeróbki Plastycznej (1969-1991)
Zakład Procesów Przeróbki Plastycznej (1969-1991)

1972-1979

 • Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1969-1979)
Zakład Chemii Metali i Rud (1969-1991)
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich (1969-1985)
Zakład Pieców i Gospodarki Cieplnej (1972-1979)
 • Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa (1969-1991)
Zakład Metaloznawstwa Teoretycznego (1969-1991)
Zakład Obróbki Cieplnej(1969-1991)
Zakład Podstaw Przeróbki Plastycznej (1969-1991)
Zakład Procesów Przeróbki Plastycznej (1969-1991)

1969-1971

 • Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1969-1979)
Zakład Chemii Metali i Rud (1969-1991)
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich (1969-1985)
Zakład Technologii Proszków (1969-1971)
Zakład Pieców Hutniczych i Gospodarki Cieplnej (1969-1971)
 • Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa (1969-1991)
Zakład Metaloznawstwa Teoretycznego (1969-1991)
Zakład Obróbki Cieplnej (1969-1991)
Zakład Podstaw Przeróbki Plastycznej (1969-1991)
Zakład Procesów Przeróbki Plastycznej (1969-1991)

1968

 • Katedra Chemii Metali i Rud (1962-1969)[37]
Zakład Chemii Metali (1964-1969)[38]
Zakład Analizy Technicznej (1957-1969)[39]
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1967-1969)[40]
Zakład Chemii Fizycznej (1963-1969)
Zakład Elektrochemii (1963-1969)
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1969)[41]
Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (1963-1969)
Zakład Metalurgii Cynku i Ołowiu (1968-1969)
Zakład Metalurgii Metali Lekkich (1963-1969)
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych (1962-1969)[42]
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1964-1969)
Zakład Metalurgii Ogólnej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1962-1969)[43]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1962-1969)[44]
Zakład Teorii Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych (1962-1969)[45]
 • Katedra Metalurgii Miedzi (1966-1969)[46]

1967

 • Katedra Chemii Metali i Rud (1962-1969)[47]
Zakład Chemii Metali (1964-1969)
Zakład Analizy Technicznej (1957-1969)
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (1967-1969)[48]
Zakład Chemii Fizycznej (1963-1969)
Zakład Elektrochemii (1963-1969)
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1969)[49]
Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (1963-1969)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych Ciężkich (1963-1967)
Zakład Metalurgii Metali Lekkich (1963-1969)
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych (1962-1969)[50]
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1963-1969)
Zakład Metalurgii Ogólnej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1962-1969)[51]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1962-1969)[52]
Zakład Teorii Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1963-1969)
Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych (1962-1969)[53]
 • Katedra Metalurgii Miedzi (1966-1969)[54]

1966

 • Katedra Chemii Metali i Rud (1962-1969)[55]
Zakład Chemii Metali (1964-1969)
Zakład Analizy Technicznej (1957-1969)
 • Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1966)[56]
Zakład Chemii Fizycznej (1963-1969)
Zakład Elektrochemii (1963-1969)
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1969)[57]
Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (1963-1969)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych Ciężkich (1963-1967)
Zakład Metalurgii Metali Lekkich (1963-1969)
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych (1962-1969)[58]
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1964-1969)
Zakład Metalurgii Ogólnej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1962-1969)[59]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1962-1969)[60]
Zakład Teorii Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych (1962-1969)[61]
 • Katedra Metalurgii Miedzi (1966-1969)[62]

1964-1965

 • Katedra Chemii Metali i Rud (1962-1969)[63]
Zakład Chemii Metali (1964-1969)
Zakład Analizy Technicznej (1957-1969)
 • Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1966)[64]
Zakład Chemii Fizycznej (1963-1969)
Zakład Elektrochemii (1963-1969)
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1969)[65]
Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (1963-1969)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych Ciężkich (1963-1967)
Zakład Metalurgii Metali Lekkich (1963-1969)
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych (1962-1969)[66]
Zakład Teorii Procesów Metalurgicznych (1964-1969)
Zakład Metalurgii Ogólnej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1962-1969)[67]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1962-1969)[68]
Zakład Teorii Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych (1962-1969)[69]

1963

 • Katedra Chemii Metali i Rud (1962-1969)[70]
Zakład Chemii Analitycznej (1957-1963)[71]
Zakład Analizy Technicznej (1957-1969)[72]
 • Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1966)[73]
Zakład Chemii Fizycznej (1963-1969)
Zakład Elektrochemii (1963-1969)
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1969)[74]
Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (1963-1969)
Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych Ciężkich (1963-1967)
Zakład Metalurgii Metali Lekkich (1963-1969)
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych (1962-1969)[75]
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1962-1969)[76]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1962-1969)[77]
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych (1962-1969)[78]

1962

 • Katedra Chemii Metali i Rud (1962-1969)[79]
 • Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1966)[80]
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych (1962-1969)[81]
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych (1962-1969)[82]
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych (1962-1969)[83]
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (1962-1969)[84]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (1962-1969)[85]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Władysław PtakDziekan19621966
Zdzisław ZemburaProdziekan19621966
Zbigniew ByłoProdziekan19661969
Zdzisław ZemburaDziekan19661969
Zbigniew ByłoDziekan19691972
Andrzej Adam ŁatkowskiProdziekan19721975
Tadeusz Jan Marian KarwanProdziekan19721974
Jerzy BazanDziekan19721978
Józef ZasadzińskiProdziekan19781981
Zygmunt Szymon KolendaDziekan19781981
Andrzej Stanisław KorbelProdziekan19791981
Antoni Łukasz PasierbProdziekan19811983
Zofia OrmanProdziekan19811984
Jerzy Antoni Ostoja-SędzimirDziekan19811984
Borys MikułowskiProdziekan19841987
Zygmunt Szymon KolendaDziekan19841985
Józef ZasadzińskiDziekan19851987
Borys MikułowskiDziekan19871990
Kazimierz Jan ŚwiątkowskiProdziekan19871990
Marian BronickiProrektor19901993
Antoni Łukasz PasierbDziekan19901993
Antoni Łukasz PasierbDziekan19931996
Józef ZasadzińskiDziekan19961999
Maria Wiesława RichertProdziekan19961999
Wojciech LiburaProdziekan19961999
Józef ZasadzińskiDziekan19992002
Maria Wiesława RichertProdziekan19992002
Wojciech LiburaProdziekan19992002
Wojciech LiburaDziekan20022005
Henryk DybiecProdziekan20022005
Krzysztof FitznerDziekan20052008
Krzysztof FitznerDziekan20082012
Maria Wiesława RichertDziekan20122016
Maria Wiesława RichertDziekan20162017
Tadeusz KnychDziekan20172020
Tadeusz KnychDziekan20202024

Osoby związane z wydziałem

Jerzy Bazan, Lidia Burzyńska, Zbigniew Było, Ludwik Marian Błaż, Marian Bronicki, Henryk Dybiec, Andrzej Tomasz Dziadoń, Henryk Franciszek Fik, Krzysztof Fitzner, Marek Galanty, Wanda Apolonia Gumowska, Emilian Iwanciw, Jan Jacek Jarominek, Tadeusz Jan Marian Karwan, Tadeusz Knych, Zygmunt Szymon Kolenda, Andrzej Stanisław Korbel, Wojciech Libura, Andrzej Adam Łatkowski, Borys Mikułowski, Krystyna Teresa Norwicz, Zofia Orman, Jan Osika, Jerzy Antoni Ostoja-Sędzimir, Antoni Łukasz Pasierb, Stanisław Szczepan Pietrzyk, Władysław Ptak, Krzysztof Pieła, Maria Wiesława Richert, Zbigniew Szczygieł, Kazimierz Jan Świątkowski, Barbara Szafirska, Wojciech Truszkowski, Jerzy Wantuchowski, Andrzej Edward Warczok, Józef Zasadziński, Zdzisław Zembura

Przypisy

 1. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 2. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 3. Senat AGH Uchwałą nr 96/2013 z dn. 25.09.2013 pozytywnie zaopiniował utworzenie Katedry Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych
 4. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 5. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Struktury i Mechaniki Ciała Stałego ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 6. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 7. Senat AGH Uchwałą nr 121/2008 z dn. 29.10.2008 pozytywnie zaopiniował utworzenie Katedry Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
 8. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 9. Katedra Inżynierii Procesowej utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007 ; Senat AGH Uchwałą nr 15/2009 z dn. 28.01.2009 pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Inżynierii Procesowej
 10. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Struktury i Mechaniki Ciała Stałego ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 11. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 12. Senat AGH Uchwałą nr 121/2008 z dn. 29.10.2008 pozytywnie zaopiniował utworzenie Katedry Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
 13. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 14. Katedra Inżynierii Procesowej utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007 ; Senat AGH Uchwałą nr 15/2009 z dn. 28.01.2009 pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Inżynierii Procesowej
 15. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Struktury i Mechaniki Ciała Stałego ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 16. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 17. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 18. Katedra Inżynierii Procesowej utworzona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007 ; Senat AGH Uchwałą nr 15/2009 z dn. 28.01.2009 pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Inżynierii Procesowej
 19. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Struktury i Mechaniki Ciała Stałego ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 20. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Stopów Metali Nieżelaznych ; Senat AGH Uchwałą nr 151/2007 z dn. 28.11.2007 pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Stopów Metali Nieżelaznych i przyłączenie jej do Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 21. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 22. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych zniesiona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 23. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.09.1995 w miejsce Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzono Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych zniesiony Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 24. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii ; Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii zniesiony Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 25. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Struktury i Mechaniki Ciała Stałego ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 26. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Stopów Metali Nieżelaznych ; Senat AGH Uchwałą nr 151/2007 z dn. 28.11.2007 pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Stopów Metali Nieżelaznych i przyłączenie jej do Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 27. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 28. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych zniesiona Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 29. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.09.1995 w miejsce Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych utworzono Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych zniesiony Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 30. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii ; Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii zniesiony Uchwałą nr 79/2007 Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 31. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Chemii Metali i Rud ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.1995, rozwiązano Zakład Chemii Metali i Rud, tworząc Pracownię Chemii Metali i Rud, która została włączona do Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii
 32. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Struktury i Mechaniki Ciała Stałego ; Uchwałą nr 96/2013 Senat AGH w dn. 25.09.2013 pozytywie zaopiniował likwidację Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 33. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Stopów Metali Nieżelaznych ; Senat AGH Uchwałą nr 151/2007 z dn. 28.11.2007 pozytywnie zaopiniował zniesienie Katedry Stopów Metali Nieżelaznych i przyłączenie jej do Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
 34. Na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych z dn. 08.10.1991, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, tworzy z dniem 01.01.1992 Katedrę Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
 35. Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych
 36. Senat AGH na posiedzeniu w dniu 06.11.1991, rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa
 37. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 została utworzona Katedra Chemii Metali i Rud z przekształcenia Zakładu Analizy Rud Metali przy Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 71
 38. na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 71
 39. w l. 1957-1962 Zakład Analizy Technicznej na Wydziale Metalurgicznym ; w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud z Zakładami przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 71
 40. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; w 1967 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych na: Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (na podst. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 376-377) ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 70
 41. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 71
 42. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Teorii Procesów Metalurgicznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 73
 43. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 71
 44. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 72
 45. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 72
 46. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 utworzono Katedrę Metalurgii Miedzi ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966 ; na podst. Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 72
 47. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 została utworzona Katedra Chemii Metali i Rud z przekształcenia Zakładu Analizy Rud Metali przy Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 48. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; w 1967 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych na: Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (na podst. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 376-377)
 49. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 50. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Teorii Procesów Metalurgicznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 51. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 52. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 53. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 54. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 utworzono Katedrę Metalurgii Miedzi ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966
 55. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 została utworzona Katedra Chemii Metali i Rud z przekształcenia Zakładu Analizy Rud Metali przy Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 56. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962 ; w 1967 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych na: Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (na podst. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 376-377)
 57. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 58. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Teorii Procesów Metalurgicznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 59. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 60. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 61. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 62. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.06.1966 utworzono Katedrę Metalurgii Miedzi ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.06.1966
 63. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 została utworzona Katedra Chemii Metali i Rud z przekształcenia Zakładu Analizy Rud Metali przy Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 64. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 65. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 66. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Teorii Procesów Metalurgicznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 67. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 68. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 69. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 70. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 została utworzona Katedra Chemii Metali i Rud z przekształcenia Zakładu Analizy Rud Metali przy Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 71. w l. 1957-1962 Zakład Chemii Analitycznej na Wydziale Metalurgicznym ; w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud z Zakładami przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych
 72. w l. 1957-1962 Zakład Analizy Technicznej na Wydziale Metalurgicznym ; w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud z Zakładami przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych
 73. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 74. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 75. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Teorii Procesów Metalurgicznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 76. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 77. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 78. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 79. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 została utworzona Katedra Chemii Metali i Rud z przekształcenia Zakładu Analizy Rud Metali przy Katedrze Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Metali i Rud przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 80. Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii utworzona w 1922 na Wydziale Hutniczym ; w l. 1922-1939, 1946-1951 Katedra Na Wydziale Hutniczym ; w l. 1951-1962 Katedra na Wydziale Metalurgicznym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.09.1962 zmiana nazwy Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na: Katedrę Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Chemii Fizycznej Metalurgii Metali Nieżelaznych przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 81. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Teorii Procesów Metalurgicznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 82. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Metalurgii Technicznych Metali na: Katedrę Metalurgii Metali Nieżelaznych wraz z 4 połączonymi z nią Zakładami: Zakład Analizy Rud Metali, Zakład Metalurgii Technicznych Metali, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych i Zakład Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Zarządzeniem MSZW z dn. 24.09.1962 w roku akademickim 1962/1963 Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych została przeniesiona z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 83. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 84. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962
 85. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.09.1962 utworzono Katedrę Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.10.1962

Bibliografia

Książki

 • Działalność badawcza Zakładu Metalurgii Metali Nieżelaznych. W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 11
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków 1967, s. 82-87
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 88-93
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1991, s. 325-336
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1990, s. 381-397
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1989, s. 351-367
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1988, s. 325-344
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1987, s. 367-392
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1986, s. 335-357
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. Red. A. Kegel, M. Świerczyńska. Kraków 1985, s. 241-271
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 376-379
 • Katedra Chemii i Metali Rud. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 379-380 [Błędna nazwa powinno być: Katedra Chemii Metali i Rud]
 • Katedra Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 380-382
 • Katedra Metalurgii Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 382-385
 • Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgii Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 386-387 [Błędna nazwa powinno być: Katedra Pieców i Urządzeń Metalurgicznych Metali Nieżelaznych]
 • Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych. W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 15-16
 • Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 387-389
 • Katedra Stopów Metali Nieżelaznych. W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 18-19
 • Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego. W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 20-21
 • Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych. W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 13-14
 • Katedra Teorii Procesów Metalurgicznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 389-390
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970, s. 52
 • [Skład Osobowy AGH ... 1962/1963]. Kraków 1963, s. 2, 26-27, 58-63
 • [Skład Osobowy AGH ... 1963/1964]. Kraków 1964, s. 2, 100-106
 • [Skład Osobowy AGH ... 1964/1965]. Kraków 1965, s. 2, 121-131
 • [Skład Osobowy AGH ... 1965/1966]. Kraków 1967, s. 1, 103-110
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966/1967]. Kraków 1967, s.2, 60-63
 • [Skład Osobowy AGH ... 1967/1968]. Kraków 1968, s. 2, 58-61
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968/1969]. Kraków 1969, s. 2, 70-73
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 2, 24, 75-79
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970/1971]. Kraków 1971, s. 2, 75-78
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1972, s. 6, 93-97
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 33-35
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 10, 73-77
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 37-39
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 10, 78-82
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 10, 68-72
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 11, 73-77
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 13, 103-107
 • [Skład Osobowy AGH ... 1994]. Kraków 1994, s. 79-83
 • [Skład Osobowy AGH ... 1998]. Kraków 1998, s. 99-102
 • [Skład Osobowy AGH ... 2003]. Kraków 2003, s. 93-96
 • Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999
 • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. [Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura]. Kraków 2002
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 376-390
 • Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : [Kraków 24-25 czerwiec 1999 r.]. Kraków 1999, s. 7-10

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 16.01.2024