Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej

Z Historia AGH
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
Rok założenia 1957
Rok przekształcenia 1975
Pochodzi od Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
Przekształcony na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
 • Wydział Elektromechaniczny Akademii Górniczej w Krakowie powstał 8 stycznia 1946 roku
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1 października 1952 roku Wydział Elektromechaniczny dzieli się na dwa odrębne wydziały: Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa
 • W 1957 r. następuje zmiana nazwy na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • W 1975 r. zmiana nazwy na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Uchwałą Senatu AGH z dnia 25 lutego 1998 roku następuje zmiana nazwy na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
 • Zarządzeniem nr 12 Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 28 maja 2012 r., następuje przekształcenie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na dwie jednostki: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji[1]

Struktura wydziału

1975

 • Instytut Elektroniki (1973-1991)
Zakład Układów Analogowych (1973-1976)
Zakład Układów Dyskretnych(1973-1976)
Zakład Mikroelektroniki (1973-1986)
Zakład Sterowania (1973-1991)
 • Instytut Informatyki i Automatyki (1973-1980)
Zakład Cybernetyki i Teorii Sterowania (1974-1991)
Zakład Informatyki (1974-1981)
Zakład Automatów i Telemechaniki (1969-1981)[2]
Zakład Sterowania i Identyfikacji Procesów Technologicznych (1974-1979)
Zakład Maszyn Matematycznych (1974-1979)
Zakład Automatyki Przemysłowej i Konstrukcji Prototypów (1974-1981)
Samodzielna Pracownia Biocybernetyki (1975-1981) [3]
Samodzielna Pracownia Elektroniki (1975-1979)
Samodzielna Pracownia Mechaniczna (1975-1979)
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1991)
Laboratorium Maszyn i Systemów Elektromechanicznych (1976-1978)[4]
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki (1974-1978)
Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego (1974-1978)
Laboratorium Elektroenergetyki (1974-1978)
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (1969-1991)
Zakład Automatyki Napędu (1969-1990)
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych (1969-1990)
Zakład Energoelektroniki (1969-1990)
Zakład Trakcji Elektrycznej (1969-1990)
Zakład Elektrotermii (1969-1990)
Zakład Modelowania Analogowego (1969-1983)
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej (1969-1990)
 • Instytut Nowych Konwersji Energii (1972-1980)[5]


1974

 • Instytut Elektroniki (1973-1991)
Zakład Układów Analogowych (1973-1976)
Zakład Układów Dyskretnych (1973-1976)
Zakład Mikroelektroniki (1973-1986)
Zakład Sterowania (1973-1991)
 • Instytut Informatyki i Automatyki (1973-1980)
Zakład Cybernetyki i Teorii Sterowania (1974-1991)[6]
Zakład Informatyki (1974-1981)[7]
Zakład Automatów i Telemechaniki (1969-1981)[8]
Zakład Sterowania i Identyfikacji Procesów Technologicznych (1974-1979)[9]
Zakład Maszyn Matematycznych (1974-1979)[10]
Zakład Automatyki Przemysłowej i Konstrukcji Prototypów (1974-1981)[11]
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (1969-1991)
Zakład Automatyki Napędu (1969-1990)
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych (1969-1990)
Zakład Energoelektroniki (1969-1990)
Zakład Trakcji Elektrycznej (1969-1990)
Zakład Elektrotermii (1969-1990)
Zakład Modelowania Analogowego (1969-1983)
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej (1969-1990)
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1991)
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki (1974-1978)[12]
Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego (1974-1978)[13]
Laboratorium Elektroenergetyki (1974-1978)[14]
Laboratorium Maszyn Elektrycznych (1974-1975)[15]
 • Instytut Nowych Konwersji Energii (1972-1980)[16]


1973

 • Instytut Elektroniki (1973-1991)
Zakład Układów Analogowych (1973-1976)
Zakład Układów Dyskretnych (1973-1976)
Zakład Mikroelektroniki (1973-1986)
Zakład Sterowania (1973-1991)
 • Instytut Informatyki i Automatyki (1973-1980)
Zakład Elektroniki (1969-1973)
Zakład Identyfikacji Procesów Technologicznych (1969-1973)
Zakład Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki (1969-1973)
Zakład Automatów i Telemechaniki (1969-1981)[17]
Zakład Maszyn Analogowych i Cyfrowych (1969-1973)
Zakład Konstrukcji Prototypów (1969-1973)
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1991)
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej (1969-1974)
Zakład Konstrukcji Maszyn Elektrycznych (1972-1973)
Zakład Dynamiki Maszyn i Systemów Elektromechanicznych (1972-1973)
Zakład Urządzeń Elektrycznych (1972-1974)
Zakład Systemów Elektroenergetycznych (1972-1973)
Zakład Metrologii Przemysłowej (1969-1974)
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (1969-1991)
Zakład Automatyki Napędu (1969-1990)
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych (1969-1990)
Zakład Energoelektroniki (1969-1990)
Zakład Trakcji Elektrycznej (1969-1990)
Zakład Elektrotermii (1969-1990)
Zakład Modelowania Analogowego (1969-1983)
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej (1969-1990)
 • Instytut Nowych Konwersji Energii (1972-1980)[18]


1972

 • Instytut Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1969-1973)[19]
Zakład Elektroniki (1969-1973)
Zakład Identyfikacji Procesów Technologicznych (1969-1973)
Zakład Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki (1969-1973)
Zakład Automatów i Telemechaniki (1969-1981)
Zakład Maszyn Analogowych i Cyfrowych (1969-1973)
Zakład Konstrukcji Prototypów (1969-1973)
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (1969-1991)
Zakład Automatyki Napędu (1969-1990)
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych (1969-1990)
Zakład Energoelektroniki (1969-1990)
Zakład Trakcji Elektrycznej (1969-1990)
Zakład Elektrotermii (1969-1990)
Zakład Modelowania Analogowego (1969-1983)
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej (1969-1990)
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1991)
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej (1969-1974)
Zakład Konstrukcji Maszyn Elektrycznych (1972-1991)
Zakład Dynamiki Maszyn i Systemów Elektromechanicznych (1972-1991)
Zakład Urządzeń Elektrycznych (1972-1974)
Zakład Systemów Elektroenergetycznych (1972-1973)
Zakład Metrologii Przemysłowej (1969-1974)
 • Instytut Nowych Konwersji Energii (1972-1980)[20]


1969-1971

 • Instytut Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1969-1973)
Zakład Elektroniki (1969-1973)
Zakład Identyfikacji Procesów Technologicznych (1969-1973)
Zakład Automatyki Przemysłowej i Cybernetyki (1969-1973)
Zakład Automatów i Telemechaniki (1969-1981)[21]
Zakład Maszyn Analogowych i Cyfrowych (1969-1973)
Zakład Konstrukcji Prototypów (1969-1973)
 • Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (1969-1991)
Zakład Automatyki Napędu(1969-1990)
Zakład Automatyki Urządzeń Górniczych(1969-1990)
Zakład Energoelektroniki(1969-1990)
Zakład Trakcji Elektrycznej(1969-1990)
Zakład Elektrotermii(1969-1990)
Zakład Modelowania Analogowego (1969-1983) [22]
Zakład Budowy Aparatury Elektronicznej (1969-1990)
 • Instytut Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1991)
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Ogólnej (1969-1974) [23]
Zakład Maszyn i Układów Elektromechanicznych (1969-1972) [24]
Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych (1969-1972) [25]
Zakład Metrologii Przemysłowej (1969-1974) [26]


1966-1968

 • Katedra Elektrotermii (1966-1969)[27]
Zakład Elektrotermii (1966-1969)[28]
 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1969)[29]
Zakład Automatyki (1961-1969)
Zakład Elektroniki (1961-1969)
Zakład Maszyn Cyfrowych i Analogowych (1963-1969)
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (1967-1969)[30]
Zakład Maszyn Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[31]
 • Katedra Fizyki II (1957-1969)[32]
Zakład Fizyki II (1957-1969)[33]
 • Katedra Matematyki II (1957-1969)[34]
Zakład Matematyki II (1957-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)[35]
Zakład Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotermii (1957-1966)[36]
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)[37]
Zakład Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)[38]
Zakład Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)[39]
Zakład Automatyzacji Górnictwa (1962-1969)[40]
Zakład Trakcji Elektrycznej (1961-1969)[41]
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej (1946-1969)[42]
Zakład Elektrotechniki Ogólnej (1951-1969)[43]
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[44]
Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[45]


1965

 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1969)[46]
Zakład Automatyki (1961-1969)
Zakład Elektroniki (1961-1969)
Zakład Maszyn Cyfrowych i Analogowych (1963-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Automatyzacji Górnictwa (1962-1969)[47]
Zakład Trakcji Elektrycznej (1961-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotermii (1957-1966)[48]
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej (1946-1969)[49]
Zakład Elektrotechniki Ogólnej (1951-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[50]
Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[51]
 • Katedra Fizyki II (1957-1969)[52]
Zakład Fizyki II (1957-1969)[53]
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[54]
Zakład Maszyn Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[55]
 • Katedra Matematyki II (1957-1969)[56]
Zakład Matematyki II (1957-1969)
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)[57]
Zakład Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)


1963-1964

 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1969)[58]
Zakład Automatyki (1961-1969)
Zakład Elektroniki (1961-1969)
Zakład Maszyn Cyfrowych i Analogowych (1963-1969)[59]
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Automatyzacji Górnictwa (1962-1969)
Zakład Trakcji Elektrycznej (1961-1969)
Zakład Elektrycznych Urządzeń Odkrywkowych (1963-1964)[60]
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotermii (1957-1966)[61]
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej (1946-1969)[62]
Zakład Elektrotechniki Ogólnej (1951-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[63]
Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[64]
 • Katedra Fizyki II (1957-1969)[65]
Zakład Fizyki II (1957-1969)[66]
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[67]
Zakład Maszyn Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[68]
 • Katedra Matematyki II (1957-1969)[69]
Zakład Matematyki II (1957-1969)
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)[70]
Zakład Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)


1962

 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1969)
Zakład Automatyki (1961-1969)
Zakład Elektroniki (1961-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Automatyzacji Górnictwa (1962-1969)[71]
Zakład Trakcji Elektrycznej (1961-1969)
Zakład Urządzeń Odkrywkowych (1962-1963)[72]
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotermii (1957-1966)[73]
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej (1946-1969)[74]
Zakład Elektrotechniki Ogólnej (1951-1969)
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej (1962-1963)[75]
Zakład Podstaw Elektrotechniki (1962-1963)[76]
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[77]
Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[78]
 • Katedra Fizyki II (1957-1969)[79]
Zakład Fizyki II (1957-1969)[80]
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[81]
Zakład Maszyn Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[82]
 • Katedra Matematyki II (1957-1969)[83]
Zakład Matematyki II (1957-1969)
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)[84]
Zakład Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Wysokich Napięć (1962-1963)[85]


1961

 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1969)[86]
Zakład Automatyki (1961-1969)[87]
Zakład Elektroniki (1961-1969)[88]
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)[89]
Zakład Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Automatyki Górniczej (1961-1962)[90]
Zakład Trakcji Elektrycznej (1961-1969)[91]
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotermii (1957-1966)[92]
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej (1946-1969)[93]
Zakład Elektrotechniki Ogólnej (1951-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[94]
Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[95]
 • Katedra Fizyki II (1957-1969)[96]
Zakład Fizyki II (1957-1969)[97]
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[98]
Zakład Maszyn Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[99]
 • Katedra Matematyki II (1957-1969)[100]
Zakład Matematyki II (1957-1969)
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)[101]
Zakład Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)


01.09.1957-1960

 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1969)[102]
Zakład Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1957-1961)[103]
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[104]
Zakład Maszyn Elektrycznych (1957-1969)
Zakład Pomiarów Elektrycznych (1957-1969)[105]
 • Katedra Fizyki II (1957-1969)[106]
Zakład Fizyki II (1957-1969)[107]
 • Katedra Matematyki II (1957-1969)[108]
Zakład Matematyki II (1957-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)[109]
Zakład Elektrotechniki Hutniczej (1957-1969)
Zakład Elektrotermii (1957-1966)[110]
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)[111]
Zakład Urządzeń i Sieci Elektrycznych (1957-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)[112]
Zakład Elektrotechniki Górniczej (1957-1969)
Zakład Podstaw Automatyki (1957-1961)[113]
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej (1946-1969)[114]
Zakład Elektrotechniki Ogólnej (1951-1969)
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[115]
Zakład Elektrotechniki Przemysłowej (1956-1969)[116]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jan BarzyńskiProdziekan19571962
Władysław Jan KołekDziekan19581962
Władysław PrzybyłowskiProdziekan19581960
Jan BarzyńskiDziekan19621963
Henryk GóreckiProdziekan19621964
Ludger Mirosław SzklarskiDziekan19631966
Jan BarzyńskiProdziekan19641966
Eugeniusz Jan HoroszkoProdziekan19641969
Witold KobylińskiProdziekan19661969
Władysław Jan KołekDziekan19661969
Jerzy Michał MassalskiProdziekan19691972
Kazimierz BisztygaProdziekan19691972
Arkadiusz PuchałaProdziekan19691972
Stanisław Franciszek KurzawaDziekan19691972
Stanisław KreczmerProdziekan19721975
Zdzisław KlonowiczProdziekan19721975
Kazimierz BisztygaDziekan19721975
Antoni Klemens PachProdziekan19721975

Osoby związane z wydziałem

Jan Barzyński, Stanisław Bladowski, Jerzy Górski, Ryszard Jakubowski, Leopold Jurkiewicz, Witold Kobyliński, Stanisław Franciszek Kurzawa, Jerzy Łoskiewicz, Jan Kanty Markielowski, Eugeniusz Matula, Marian Mięsowicz, Zbigniew Nartowski, Antoni Nykliński, Władysław Przybyłowski, Arkadiusz Puchała, Lucjan Polak, Ludger Mirosław Szklarski, Eugeniusz Śliwiński, Włodzimierz Wrona

Przypisy

 1. Zarządzeniem nr 33 Rektora AGH z dnia 05.12.2011, z dniem 05.12.2011 wszczęto procedurę przekształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, w dwa wydziały, które otrzymały robocze oznaczenia Wydział A i Wydział B ; Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2012 pozytywnie zaopiniował nazwy Wydziałów A i B ; Zarządzeniem nr 12 Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 28.05.2012: Wydział A otrzymuje nazwę: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej a Wydział B otrzymuje nazwę: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 2. Zakład Automatów i Telemechaniki w: Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1969-1973), Instytucie Informatyki i Automatyki (1973-1980), Instytucie Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji (1980-1981)
 3. Samodzielna Pracownia Biocybernetyki powstała w 1975r. Od 1982r. Zakład Biocybernetyki. Istniał do 1991r.
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1976, s. 46
 5. Instytut Nowych Konwersji Energii utworzony w 1972. Rok utworzenia Instytutu na podstawie Cieśla A. "Połowa ze stu czyli 50 lat pod rękę z AGH", s. 38-39, 44 ; Instytut także pod nazwą: Uczelniano-Przemysłowy Instytut Nowych Konwersji Energii
 6. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 89
 7. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 90
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 90
 9. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 90
 10. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 90
 11. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 91
 12. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 93
 13. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 93
 14. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 93
 15. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, s. 93
 16. Instytut Nowych Konwersji Energii utworzony w 1972. Rok utworzenia Instytutu na podstawie Cieśla A. "Połowa ze stu czyli 50 lat pod rękę z AGH", s. 38-39, 44 ; Instytut także pod nazwą: Uczelniano-Przemysłowy Instytut Nowych Konwersji Energii
 17. Zakład Automatów i Telemechaniki w: Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1969-1973), Instytucie Informatyki i Automatyki (1973-1980), Instytucie Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji (1980-1981)
 18. Instytut Nowych Konwersji Energii utworzony w 1972. Rok utworzenia Instytutu na podstawie Cieśla A. "Połowa ze stu czyli 50 lat pod rękę z AGH", s. 38-39, 44 ; Instytut także pod nazwą: Uczelniano-Przemysłowy Instytut Nowych Konwersji Energii
 19. na podst. Skład osobowy AGH 1973, s. 40
 20. Instytut Nowych Konwersji Energii utworzony w 1972. Rok utworzenia Instytutu na podstawie Cieśla A. "Połowa ze stu czyli 50 lat pod rękę z AGH", s. 38-39, 44 ; Instytut także pod nazwą: Uczelniano-Przemysłowy Instytut Nowych Konwersji Energii
 21. Zakład Automatów i Telemechaniki w: Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej (1969-1973), Instytucie Informatyki i Automatyki (1973-1980), Instytucie Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji (1980-1981)
 22. Zakład Modelowania Analogowego powstał w 1969r. W 1983 r. zmiana nazwy na Zakład Modelowania Systemów Dynamicznych
 23. Zakład Elektrotechniki Ogólnej powstał w 1920r. na Wydziale Górniczym. Od 1946r. zostaje przeniesiony na W. Elektromechaniczny wraz ze zmianą nazwy na Zakład Elektrotechniki Ogólnej. W 1958 r. zmiana nazwy na Katedra Elektrotechniki Ogólnej. Od 1969r. Zakład Elektrotechniki Ogólnej i Teoretycznej. W latach 1974-1977 przekształcony w Laboratorium Laboratorium Podstaw Elektrotechniki oraz Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego. Od 1978r. Zakład Elektrotechniki. Od 1983r. Zakład Elektrotechniki Teoretycznej. W latach 1989-1991. powrót do nazwy Zakład Elektrotechniki
 24. na podst. Skład osobowy AGH 1971/1972, s. 108
 25. Zakład Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych powstał w 1969r. W 1972 w jego miejsce utworzono Zakład Konstrukcji Maszyn Elektrycznych i Zakład Dynamiki Maszyn i Systemów Elektromechanicznych
 26. Zakład Metrologii Przemysłowej powstał w 1969r. W 1974r. przekształcony w Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego. W 1979r. Przekształcony w Zakład Metrologii
 27. Zarządzeniem MSZW z dnia 23.06.1966 utworzono Katedrę Elektrotermii
 28. na podst. Skład Osobowy AGH 1966/1967, s. 70 ; Zakład Elektrotermii (1957-1966) przy Katedrze Elektrotechniki Hutniczej
 29. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Automatyki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Automatyki Przemysłowej z Zakładem przekształcona w: Katedrę Automatyki i Elektroniki Przemysłowej z Zakładem
 30. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Maszyn Elektrycznych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych z Zakładem Maszyn Elektrycznych
 31. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Pomiarów Elektrycznych
 32. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki (Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa) w: Katedrę Fizyki II
 33. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Fizyki II
 34. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Matematyki II z Zakładem z Wydziału Geodezji Górniczej na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa przekształcony w Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 35. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Elektrotechniki Hutniczej z Zakładem
 36. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Elektrotermii ; do 1966 Zakład Elektrotermii w Katedrze Elektrotechniki Hutniczej
 37. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Urządzeń Elektrycznych i Sieci ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci z Zakładem zmienia nazwę na: Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych z Zakładem
 38. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektryfikacji Urządzeń Górniczych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Elektryfikacji Urządzeń Górniczych z Zakładem w: Katedrę Elektrotechniki Górniczej z Zakładem ; Katedra Elektrotechniki Górniczej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 79
 39. Zakład Elektrotechniki Górniczej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 79
 40. Zakład Automatyzacji Górnictwa w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 79
 41. Zakład Trakcji Elektrycznej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 79
 42. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej ; Katedra Elektrotechniki Ogólnej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 80
 43. Zakład Elektrotechniki Ogólnej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 80
 44. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej ; Katedra Elektrotechniki Przemysłowej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 80
 45. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej ; Zakład Elektrotechniki Przemysłowej w: Skład osobowy AGH 1968/1969, s. 80
 46. Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej pod nazwą: Katedra Automatyki i Elektroniki w: Skład osobowy AGH 1963/1964, s. 125
 47. Zakład Automatyzacji Górnictwa pod nazwą: Zakład Automatyzacji Górniczej w: Skład osobowy AGH 1965/1966, s. 129
 48. Zarządzeniem MSZW z dnia 23.06.1966 utworzono Katedrę Elektrotermii na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej z Zakładem Elektrotermii
 49. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 50. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 51. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956
 52. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki (Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa) w: Katedrę Fizyki II
 53. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Fizyki II
 54. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Maszyn Elektrycznych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych z Zakładem Maszyn Elektrycznych
 55. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Pomiarów Elektrycznych
 56. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Matematyki II z Zakładem z Wydziału Geodezji Górniczej na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa przekształcony w Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 57. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Urządzeń Elektrycznych i Sieci ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci z Zakładem zmienia nazwę na: Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych z Zakładem
 58. Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej pod nazwą: Katedra Automatyki i Elektroniki w: Skład osobowy AGH 1963/1964, s. 125
 59. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964, s. 126
 60. na podst. Skład osobowy AGH 1963/1964, s. 126
 61. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Elektrotermii
 62. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 63. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 64. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956
 65. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki (Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa) w: Katedrę Fizyki II
 66. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Fizyki II
 67. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Maszyn Elektrycznych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych z Zakładem Maszyn Elektrycznych
 68. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Pomiarów Elektrycznych
 69. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Matematyki II z Zakładem z Wydziału Geodezji Górniczej na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa przekształcony w Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 70. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Urządzeń Elektrycznych i Sieci ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci z Zakładem zmienia nazwę na: Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych z Zakładem
 71. na podst. Skład osobowy AGH 1962/1963, s. 72
 72. Zakład Urządzeń Odkrywkowych w organizacji w: Skład osobowy AGH 1962/1963, s. 72
 73. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Elektrotermii
 74. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 75. Zakład Elektrotechniki Teoretycznej w organizacji w: Skład osobowy AGH 1962/1963, s. 73
 76. Zakład Podstaw Elektrotechniki w organizacji w: Skład osobowy AGH 1962/1963, s. 74
 77. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 78. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956
 79. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki (Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa) w: Katedrę Fizyki II
 80. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Fizyki II
 81. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Maszyn Elektrycznych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych z Zakładem Maszyn Elektrycznych
 82. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Pomiarów Elektrycznych
 83. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Matematyki II z Zakładem z Wydziału Geodezji Górniczej na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa przekształcony w Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 84. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Urządzeń Elektrycznych i Sieci ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci z Zakładem zmienia nazwę na: Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych z Zakładem
 85. Zakład Wysokich Napięć w organizacji w: Skład osobowy AGH 1962/1963, s. 76
 86. na podst. Skład osobowy AGH 1961/1962, s. 46
 87. na podst. Skład osobowy AGH 1961/1962, s. 46
 88. na podst. Skład osobowy AGH 1961/1962, s. 46
 89. na podst. Skład osobowy AGH 1961/1962, s. 47
 90. na podst. Skład osobowy AGH 1961/1962, s. 47
 91. na podst. Skład osobowy AGH 1961/1962, s. 47
 92. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Elektrotermii
 93. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 94. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 95. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956
 96. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki (Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa) w: Katedrę Fizyki II
 97. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Fizyki II
 98. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Maszyn Elektrycznych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych z Zakładem Maszyn Elektrycznych
 99. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Pomiarów Elektrycznych
 100. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Matematyki II z Zakładem z Wydziału Geodezji Górniczej na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa przekształcony w Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 101. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Urządzeń Elektrycznych i Sieci ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci z Zakładem zmienia nazwę na: Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych z Zakładem
 102. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Automatyki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Automatyki Przemysłowej z Zakładem przekształcona w: Katedrę Automatyki i Elektroniki Przemysłowej z Zakładem
 103. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Automatyki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Automatyki Przemysłowej z Zakładem przekształcona w: Katedrę Automatyki i Elektroniki Przemysłowej z Zakładem
 104. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Maszyn Elektrycznych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Maszyn i Pomiarów Elektrycznych z Zakładem Maszyn Elektrycznych
 105. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Pomiarów Elektrycznych
 106. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Fizyki Ogólnej przy Katedrze Fizyki (Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa) w: Katedrę Fizyki II
 107. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Fizyki II
 108. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przenosi się Katedrę Matematyki II z Zakładem z Wydziału Geodezji Górniczej na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa przekształcony w Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 109. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych ; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 Katedra Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych z Zakładem przekształcona w: Katedrę Elektrotechniki Hutniczej z Zakładem
 110. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Elektrotermii
 111. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952, z dniem ogłoszenia z mocą od dn. 01.09.1952 utworzono Katedrę Urządzeń Elektrycznych i Sieci ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci z Zakładem zmienia nazwę na: Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych z Zakładem
 112. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektryfikacji Urządzeń Górniczych na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa; Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Elektryfikacji Urządzeń Górniczych z Zakładem w: Katedrę Elektrotechniki Górniczej z Zakładem
 113. Zarządzeniem MSZW z dnia 16.08.1957 utworzono Zakład Podstaw Automatyki
 114. po podziale Wydziału Elektromechanicznego w 1952 r. Katedra Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa ; od 1957 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 115. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956 ; od 1957 Katedra Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
 116. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.02.1956 utworzono Katedrę Elektrotechniki Przemysłowej z Zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.02.1956

Bibliografia

Książki

 • Cieśla A.: Połowa ze stu czyli 50 lat pod rękę z AGH. [Miejsce nieznane] [2019], s. 38-39, 44
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969, s. 102-111 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969)
 • Katedra Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 417-418
 • Katedra Elektrotechniki Górniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 418-423
 • Katedra Elektrotechniki Hutniczej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 423-424
 • Katedra Elektrotechniki Ogólnej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 424-425
 • Katedra Elektrotechniki Przemysłowej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 425-426
 • Katedra Elektrotermii. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 426-427
 • Katedra Maszyn i Pomiarów Elektrycznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 427-429
 • Katedra Matematyki II. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 429
 • Katedra Urządzeń i Sieci Elektrycznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 429-431
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970, s. 42-58
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1 : Pion górniczy. Kraków 1979, s. 48-95
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002.
 • [Skład Osobowy AGH ... 1957/1958]. Kraków 1958, s. 33-34, 176-184
 • [Skład Osobowy AGH ... 1958/1959]. Kraków 1959, s. 24-25, 162-168
 • [Skład Osobowy AGH ... 1959/1960]. Kraków 1959, s. 12-13, 153-159
 • [Skład Osobowy AGH ... 1960/1961]. Kraków 1960, s. 8, 139-153
 • [Skład Osobowy AGH ... 1961/1962]. Kraków 1964, s. 2, 46-50
 • [Skład Osobowy AGH ... 1962/1963]. Kraków 1963, s. 2, 69-75
 • [Skład Osobowy AGH ... 1963/1964]. Kraków 1964, s. 2, 125-130
 • [Skład Osobowy AGH ... 1964/1965]. Kraków 1965, s. 2, 153-160
 • [Skład Osobowy AGH ... 1965/1966]. Kraków 1967, s. 1, 128-133
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966/1967]. Kraków 1967, s. 2, 67-72
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968/1969]. Kraków 1970, s. 79-80
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 85-91
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970/1971]. Kraków 1971, s. 84-91
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1972, s. 104-111
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 38-41
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 84-96
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 44-49
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 79-92
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 88-103
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 48-62
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 195-524, 613-619 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Sroka R.: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Vivat Akademia : AGH [online] 2017, nr 17, s. 18-22, [foto] [przeglądany 21.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_017.pdf

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 12.03.2021