Stanisław Jaskólski

Z Historia AGH
Stanisław Jaskólski
Stanislaw Jaskolski.jpg
Nazwisko Jaskólski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 28 września 1896
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 4 sierpnia 1981
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia złóż, petrografia kruszców
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH (1951–1952), Kierownik Biblioteki AG (1947-1949)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 30-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
KierownikBiblioteka Główna19471949
ProdziekanWydział Geologiczno-Mierniczy19511952

Prof. zw. dr hab. Stanisław Jaskólski (1896–1981)

Dyscyplina/specjalności: geologia złóż, petrografia kruszców

Nota biograficzna

Urodził się 28 września 1896 roku we Lwowie. Zmarł 4 sierpnia 1981 roku w Krakowie i pochowany na tamtejszym Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr filozofii — AG (1924), habilitacja — AG (1929).

W Akademii Górniczej asystent Katedry Geologii Stosowanej w latach 1919–1924, starszy asystent w latach 1924–1930, adiunkt (1930–1948), prof. tytularny (1936), prof. nadzw. (1949–1964), prof. zwyczajny (1964–1966). Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego (1951–1952).

Aresztowany podczas akcji "Sonderaktion Krakau" 6 listopada 1939 roku. Wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, został zwolniony 8 lutego 1940 roku. Po powrocie do Krakowa podjął pracę w Technicznej Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej na Oddziale Hutniczym. Brał udział w tajnym nauczaniu.

Po wojnie powrócił do pracy w AG jako kierownik Katedry Geologii Stosowanej. Przez wiele lat był kierownikiem jedynej w Polsce Katedry Złóż Rudy i Zakładu Petrografii Rud, specjalizując się w badaniach mikroskopowych rud nieprzezroczystych w świetle odbitym.

W 1966 roku przeszedł na emeryturę. Mimo to do 1978 roku prowadził wykłady i ćwiczenia zlecone.

Kierownik Biblioteki Głównej AG w latach 1947–1949, przewodniczący Komisji Bibliotecznej w latach 1946–1954.

Autor kilkudziesięciu publikacji. Promotor 12 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Długoletnią Służbę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal 30-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 13-32, 66, [foto]
 • Krawczyk J. Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 46, [53], [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 67
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 43-44, [foto]
 • Paczyńska I.: Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych. Kraków 2019, s. 188-852
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 26-27
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 31
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 16
 • [Skład Osobowy AGH … 1952/52]. Kraków 1953, s. 52
 • Stanisław Jaskólski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 170-171
 • Stanisław Jaskólski. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 77-78
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 130, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 17, 209-210 [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków, 2001, s. 21, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 285-286, [foto]

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
 • Banaś M., Mochnacki K., Śliwiński S.: Stanisław Jaskólski i jego dzieło (1896-1981). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1983, nr 1-4, s. 3-13, [foto]
 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników [AGH] 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Sieński H.: Profesor Stanisław Jaskólski kierownik w latach 1947-1949 : Dyrektorzy Biblioteki Głównej AGH - część 3. Biuletyn AGH 2022, nr 170, s. 40-42, [foto]
 • Śliwiński S.: Wspomnienie o profesorze Stanisławie Jaskólskim. Przegląd Geologiczny 1982, nr 1, s. 48, [foto]
 • Śliwiński S.: Wspomnienie o nauczycielu prof. Stanisławie Jaskólskim. Rudy i Metale Nieżelazne 1981, nr 12, s. 678-679, [foto]
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]

Inne