Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
Rok założenia 1951
Rok przekształcenia 1992
Pochodzi od Wydział Geologiczno-Mierniczy
Przekształcony na: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dekretem z dnia 22 marca 1946 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. został utworzony Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie
 • Od 1 stycznia 1946 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 • Od 30 maja 1949 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dzieli się na: Wydział Geodezji Górniczej i Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Na mocy uchwały Senatu AGH z dnia 15 stycznia 1992 r. wydział zmienia nazwę na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Struktura wydziału

1987-1991

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Złożowej
Zakład Metod Sejsmicznych
Zakład Metod Geoelektrycznych
Zakład Geofizyki Technicznej
Zakład Geofizyki Wiertniczej
 • Instytut Surowców Energetycznych
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Zakład Geologii Naftowej
Zakład Złóż Węgla Kamiennego
Zakład Złóż Węgla Brunatnego
Zakład Gospodarki Surowcami Energetycznymi
Zakład Geotermii
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej
Zakład Paleontologii
Zakład Kartografii Geologicznej
Zakład Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Rud
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Górniczej
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Geologii Górniczej
 • Muzeum Geologiczne

1986

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
Zakład Geofizyki Górniczej
Zakład Geofizyki Złożowej
Zakład Metod Sejsmicznych
Zakład Metod Geoelektrycznych
Zakład Geofizyki Technicznej
Zakład Geofizyki Wiertniczej
 • Instytut Surowców Energetycznych
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Zakład Geologii Naftowej
Zakład Złóż Węgla Kamiennego
Zakład Złóż Węgla Brunatnego
Zakład Gospodarki Surowcami Energetycznymi
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej
Zakład Paleontologii
Zakład Kartografii Geologicznej
Zakład Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Złóż Rud
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Górniczej
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Geologii Górniczej
 • Muzeum Geologiczne

1985

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
Zakład Geofizyki Górniczej i Złożowej
Zakład Geofizyki Strukturalnej
Zakład Geofizyki Technicznej
Zakład Geofizyki Otworowej
Zakład Informatyki

Instytut Surowców Energetycznych

Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu
Zakład Geologii Naftowej
Zakład Złóż Węgla Kamiennego
Zakład Złóż Węgla Brunatnego
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej
Zakład Paleontologii
Zakład Kartografii Geologicznej
Zakład Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
Zakład Złóż Rud
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Geologii Kopalnianej
 • Muzeum Geologiczne

1984

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
Zakład Geofizyki Górniczej i Złożowej
Zakład Geofizyki Strukturalnej
Zakład Geofizyki Technicznej
Zakład Geofizyki Otworowej
Zakład Informatyki
 • Instytut Surowców Energetycznych
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu
Zakład Geologii Naftowej
Zakład Złóż Węgla Kamiennego
Zakład Złóż Węgla Brunatnego
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej
Zakład Paleontologii
Zakład Kartografii Geologicznej
Zakład Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
Zakład Złóż Rud
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Geologii Kopalnianej
 • Muzeum Geologiczne

1980-1983

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
Zakład Geofizyki Górniczej i Złożowej
Zakład Geofizyki Strukturalnej

Zakład Geofizyki Technicznej

Zakład Geofizyki Otworowej
Zakład Informatyki
 • Instytut Surowców Energetycznych
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy Naftowej i Gazu
Zakład Geologii Naftowej
Zakład Złóż Węgla Kamiennego
Zakład Złóż Węgla Brunatnego
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
Zakład Geologii Regionalnej
Zakład Paleontologii i Stratygrafii
Zakład Kartografii Geologicznej
Zakład Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
Zakład Złóż Rud
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Geologii Kopalnianej
 • Muzeum Geologiczne

1974-1979

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej
Zakład Geofizyki Górniczej i Złożowej
Zakład Geofizyki Strukturalnej
Zakład Geofizyki Technicznej
Zakład Geodynamiki i Synoptyki
Zakład Geologii Naftowej
Zakład Geofizyki Otworowej
Zakład Informatyki
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
Zakład Geologii Regionalnej
Zakład Paleontologii i Stratygrafii
Zakład Kartografii Geologicznej
Zakład Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż
Zakład Mineralogii i Geochemii

Zakład Petrografii

Zakład Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
Zakład Złóż Rud
Zakład Złóż Węgla Kamiennego
Zakład Złóż Węgla Brunatnego
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Geologii Kopalnianej
 • Muzeum Geologiczne

1973

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej
Zakład Geoelektryki Stosowanej
Zakład Geofizyki Wiertniczej i Radiometrii Stosowanej
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Grawimetrii i Geofizyki Górniczej
Zakład Magnetometrii i Geofizyki Inżynierskiej
Zakład Modelowań Geofizycznych i Informatyki
Zakład Sejsmiki Stosowanej
Zakład Struktur Głębnych i Interpretacji
Centralne Laboratorium Geofizyczne
 • Instytut Geologii Regionalnej i Złóż Węgli
Zakład Geologii Dynamicznej
Zakład Paleontologii i Stratygrafii
Zakład Tektoniki i Zdjęć Geologicznych
Zakład Geologii Regionalnej i Ochrony Złóż
Zakład Złóż Węgli Kamiennych
Zakład Złóż Węgli Brunatnych
Muzeum Geologiczne
 • Instytut Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż
Zakład Złóż Rud
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Pracownia Szlifów Geologicznych
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej i Kopalnianej
Zakład Geotechniki i Gruntoznawstwa Technicznego

1970-1972

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej
Zakład Geoelektryki Poszukiwawczej
Zakład Geofizyki Wiertniczej
Zakład Grawimetrii i Geofizyki Górniczej
Zakład Magnetometrii i Geofizyki Inżynierskiej
Zakład Radiometrii Poszukiwawczej
Zakład Sejsmiki Poszukiwawczej
Zakład Poszukiwań Naftowych i Interpretacji Zdjęć Geofizycznych
Zakład Modelowań Geofizycznych
Centralne Laboratorium Geofizyczne
 • Instytut Geologii Regionalnej i Złóż Węgli
Zakład Geologii Dynamicznej
Zakład Paleontologii i Stratygrafii
Zakład Tektoniki i Zdjęć Geologicznych
Zakład Geologii Regionalnej i Ochrony Złóż
Zakład Złóż Węgli Kamiennych
Zakład Złóż Węgli Brunatnych
Muzeum Geologiczne
 • Instytut Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż
Zakład Złóż Rud
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Pracownia Szlifów Geologicznych
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej i Kopalnianej
Zakład Geotechniki i Gruntoznawstwa Technicznego

1969

 • Instytut Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych
Zakład Geoelektryki Poszukiwawczej
Zakład Geofizyki Wiertniczej
Zakład Grawimetrii i Geofizyki Górniczej
Zakład Magnetometrii i Geofizyki Inżynierskiej
Zakład Radiometrii Poszukiwawczej
Zakład Sejsmiki Poszukiwawczej
Zakład Poszukiwań Naftowych i Interpretacji Zdjęć Geofizycznych
Zakład Modelowań Geofizycznych
Centralne Laboratorium Geofizyczne
*Instytut Geologii Regionalnej i Złóż Węgli
Zakład Geologii Dynamicznej
Zakład Paleontologii i Stratygrafii
Zakład Tektoniki i Zdjęć Geologicznych
Zakład Geologii Regionalnej i Ochrony Złóż
Zakład Złóż Węgli Kamiennych
Zakład Złóż Węgli Brunatnych
Muzeum Geologiczne
 • Instytut Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych
Zakład Mineralogii i Geochemii
Zakład Petrografii
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż
Zakład Złóż Rud
Zakład Złóż Soli i Surowców Chemicznych
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Pracownia Szlifów Geologicznych
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Dynamiki Wód Podziemnych
Zakład Hydrogeologii Regionalnej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej i Złożowej
Zakład Geologii Inżynierskiej i Kopalnianej
Zakład Geotechniki i Gruntoznawstwa Technicznego

1968

 • Instytut Geofizyki Stosowanej
 • Katedra Geologii
Zakład Geologii Historycznej
Zakład Geologii Ogólnej
Zakład Kartowania Geologicznego
 • Katedra Geologii Kopalnianej
Zakład Geologicznej Obsługi Kopalń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
 • Katedra Hydrogeologii
Zakład Hydrogeologii
 • Katedra Mineralogii i Petrografii
Zakład Mineralogii
Zakład Petrografii
 • Katedra Paleontologii
Zakład Mikropaleontologii
Zakład Paleontologii Ogólnej
 • Katedra Surowców Mineralnych
Zakład Surowców Energetycznych
Zakład Surowców Metalicznych
Zakład Surowców Niemetalicznych
 • Katedra Złóż Ropy i Gazu
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu
 • Katedra Złóż Rud
Zakład Geologii Złóż Rud
Zakład Petrografii Rud
 • Katedra Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Kamienia
Zakład Złóż Soli
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Katedra Złóż Węgli
Zakład Geologii Złóż Węgli
Zakład Paleobotaniki i Petrografii Węgli
 • Muzeum Geologiczne

1966-1967

 • Katedra Geofizyki Geologicznej
Zakład Elektrycznych Metod Poszukiwawczych
Zakład Sejsmicznych Metod Poszukiwawczych i Geofizyki Wiertniczej
 • Katedra Geologii
Zakład Geologii Historycznej
Zakład Geologii Ogólnej
Zakład Kartowania Geologicznego
 • Katedra Geofizyki Kopalnianej
Zakład Geofizyki Ogólnej
Zakład Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej
Zakład Geologicznej Obsługi Kopalń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
 • Katedra Hydrogeologii
Zakład Hydrogeologii
 • Katedra Mineralogii i Petrografii
Zakład Mineralogii
Zakład Petrografii
 • Katedra Paleontologii
Zakład Mikropaleontologii
Zakład Paleontologii Ogólnej
 • Katedra Surowców Mineralnych
Zakład Surowców Energetycznych
Zakład Surowców Metalicznych
Zakład Surowców Niemetalicznych
 • Katedra Złóż Ropy i Gazu
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu
 • Katedra Złóż Rud
Zakład Geologii Złóż Rud
Zakład Petrografii Rud
 • Katedra Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Kamienia
Zakład Złóż Soli
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Katedra Złóż Węgli
Zakład Geologii Złóż Węgli
Zakład Paleobotaniki i Petrografii Węgli

1962-1965

 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
Zakład Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
 • Katedra Geofizyki Geologicznej
Zakład Geofizyki Ogólnej
Zakład Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej
Zakład Elektrycznych Metod Poszukiwawczych
Zakład Sejsmicznych Metod Poszukiwawczych i Geofizyki Wiertniczej
 • Katedra Geologii
Zakład Geologii Historycznej
Zakład Geologii Ogólnej
Zakład Kartowania Geologicznego
 • Katedra Geologii Kopalnianej
Zakład Geologicznej Obsługi Kopalń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej
 • Katedra Mineralogii i Petrografii
Zakład Mineralogii
Zakład Petrografii
 • Katedra Paleontologii
Zakład Mikropaleontologii
Zakład Paleontologii Ogólnej
 • Katedra Surowców Mineralnych
Zakład Surowców Energetycznych
Zakład Surowców Metalicznych
Zakład Surowców Niemetalicznych
 • Katedra Złóż Ropy i Gazu
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu
 • Katedra Złóż Rud
Zakład Geologii Złóż Rud
Zakład Petrografii Rud
 • Katedra Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Kamienia
Zakład Złóż Soli
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Katedra Złóż Węgli
Zakład Geologii Złóż Węgli
Zakład Paleobotaniki i Petrografii Węgli

1961

 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
Zakład Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
 • Katedra Geofizyki Geologicznej
Zakład Geofizyki Ogólnej
Zakład Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej
Zakład Elektrycznych Metod Poszukiwawczych
Zakład Sejsmicznych Metod Poszukiwawczych i Geofizyki Wiertniczej
 • Katedra Geologii
Zakład Geologii Historycznej
Zakład Geologii Ogólnej
Zakład Kartowania Geologicznego
 • Katedra Geologii Kopalnianej
Zakład Geologicznej Obsługi Kopalń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej
 • Katedra Mineralogii i Petrografii
Zakład Mineralogii
Zakład Petrografii
 • Katedra Paleontologii
Zakład Mikropaleontologii
Zakład Paleontologii Ogólnej
 • Katedra Surowców Mineralnych
Zakład Surowców Energetycznych
Zakład Surowców Metalicznych
Zakład Surowców Niemetalicznych
 • Katedra Złóż Ropy i Gazu
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu
 • Katedra Złóż Rud
Zakład Geologii Złóż Rud
Zakład Petrografii Rud
 • Katedra Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Kamienia
Zakład Złóż Soli
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Katedra Złóż Węgli
Zakład Geologii Złóż Węgli
Zakład Paleobotaniki i Petrografii Węgli

1957-1960

 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
Zakład Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
 • Katedra Geofizyki Geologicznej
Zakład Geologicznej Geofizyki Ogólnej i Geoanalityki
Zakład Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej
Zakład Poszukiwawczych Metod Elektrycznych
Zakład Poszukiwawczych Metod Sejsmicznych
 • Katedra Geologii
Zakład Geologii Historycznej
Zakład Geologii Ogólnej
Zakład Kartowania Geologicznego
 • Katedra Geologii Kopalnianej
Zakład Geologicznej Obsługi Kopalń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej
 • Katedra Mineralogii i Petrografii
Zakład Mineralogii
Zakład Petrografii
 • Katedra Paleontologii
Zakład Mikropaleontologii
Zakład Paleontologii Ogólnej
 • Katedra Surowców Mineralnych
Zakład Surowców Energetycznych
Zakład Surowców Metalicznych
Zakład Surowców Niemetalicznych
 • Katedra Złóż Ropy i Gazu
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu
 • Katedra Złóż Rud
Zakład Geologii Złóż Rud
Zakład Petrografii Rud
 • Katedra Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Kamienia
Zakład Złóż Soli
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Katedra Złóż Węgli
Zakład Geologii Złóż Węgli
Zakład Paleobotaniki i Petrografii Węgli

1952-1956

 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
Zakład Ekonomiki i Organizacji Poszukiwań Geologicznych
 • Katedra Geofizyki Geologicznej
Zakład Geologicznej Geofizyki Ogólnej i Geoanalityki
Zakład Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej
Zakład Poszukiwawczych Metod Elektrycznych
Zakład Poszukiwawczych Metod Sejsmicznych
 • Katedra Geologii
Zakład Geologii Fizycznej
Zakład Geologii Historycznej
Zakład Geologii Ogólnej
Zakład Kartowania Geologicznego
 • Katedra Geologii Kopalnianej
Zakład Geologicznej Obsługi Kopalń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Zakład Hydrogeologii Kopalnianej
 • Katedra Mineralogii i Petrografii
Zakład Geochemii
Zakład Mineralogii
Zakład Petrografii
 • Katedra Paleontologii
Zakład Mikropaleontologii
Zakład Paleontologii Ogólnej
 • Katedra Surowców Mineralnych
Zakład Surowców Energetycznych
Zakład Surowców Metalicznych
Zakład Surowców Niemetalicznych
 • Katedra Złóż Ropy i Gazu
Zakład Geologii Złóż Ropy i Gazu
Zakład Metodyki Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu
 • Katedra Złóż Rud
Zakład Geologii Złóż Rud
Zakład Petrografii Rud
 • Katedra Złóż Surowców Skalnych
Zakład Złóż Kamienia
Zakład Złóż Soli
Zakład Złóż Surowców Ceramicznych
 • Katedra Złóż Węgli
Zakład Geologii Złóż Węgli
Zakład Paleobotaniki i Petrografii Węgli

1951

 • Katedra Geofizyki Stosowanej
Zakład Geofizyki Stosowanej
 • Katedra Geologii Dynamicznej
Zakład Geologii Dynamicznej
 • Katedra Geologii Ogólnej I
Zakład Geologii Ogólnej I
 • Katedra Geologii Ogólnej II
Zakład Geologii Ogólnej II
 • Katedra Geologii Stosowanej I
Zakład Geologii Stosowanej I
 • Katedra Geologii Stosowanej II
Zakład Geologii Stosowanej II
 • Katedra Mineralogii
Zakład Mineralogii
 • Katedra Paleontologii I
Zakład Paleontologii I
 • Katedra Paleontologii II
Zakład Paleontologii II
 • Katedra Petrografii
Zakład Petrografii
 • Katedra Petrografii i Geologii
Zakład Petrografii i Geologii

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Stanisław JaskólskiProdziekan19511952
Henryk ŚwidzińskiDziekan19511952
Marian KamieńskiProdziekan19521954
Roman Władysław KrajewskiDziekan19521954
Józef Wacław PoborskiProdziekan19541956
Edward GörlichProdziekan19541954
Marian KamieńskiProdziekan19541956
Wilhelm KrachProdziekan19541956
Tadeusz Antoni BocheńskiDziekan19551957
Hubert GruszczykProdziekan19561960
Stanisław WdowiarzDziekan19561960
Kamila Skoczylas-CiszewskaProdziekan19561960
Stanisław Zbigniew StopaProdziekan19581960
Kamila Skoczylas-CiszewskaProdziekan19601962
Adam TokarskiDziekan19601962
Mieczysław BudkiewiczDziekan19621964
Stanisław Zbigniew StopaProdziekan19621964
Zbigniew Józef FajklewiczProdziekan19641966
Kamila Skoczylas-CiszewskaDziekan19641966
Zbigniew Józef FajklewiczDziekan19661972
Czesław Stanisław PeszatProdziekan19681972
Zdzisław ŚmietańskiDziekan19721981
Aleksander Jacek GarlickiDziekan19811984
Stanisław PlewaProdziekan19811982
Andrzej ManeckiDziekan19841990

Osoby związane z wydziałem

Wiesław Józef Bilan, Tadeusz Antoni Bocheński, Wiesław Bogacz, Andrzej Adolf Stanisław Bolewski, Antoni Gaweł, Walery Goetel, Hubert Gruszczyk, Edward Walery Janczewski, Stanisław Jaskólski, Marian Kamieński, Antoni Stanisław Kleczkowski, Bronisława Kokoszyńska, Wilhelm Krach, Roman Władysław Krajewski, Józef Wojciech Kruczek, Marian Książkiewicz, Jan Kubisz, Wiktor Kulczycki, Jerzy Małecki, Stanisław Małoszewski, Henryk Wincenty Eugeniusz Orkisz, Włodzimierz Jan Parachoniak, Józef Wacław Poborski, Kamila Skoczylas-Ciszewska, Stanisław Zbigniew Stopa, Piotr Śliwa, Henryk Świdziński, Adam Tokarski, Julian Tokarski, Jan Wdowiarz, Stanisław Węcławik, Józef Jakub Zieliński

Bibliografia

Książki

 • Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969)
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion górniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Red. Kaja Pietsch i Roman Semyrka. Kraków 2001

Źródła (w układzie chronologicznym)