Wydział Geologiczno-Mierniczy

Z Historia AGH
Wydział Geologiczno-Mierniczy
Rok założenia 1946
Rok przekształcenia 1952
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Geodezji Górniczej, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy

Dekretem z dnia 22 marca 1946 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. został utworzony Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie.

Od 1 stycznia 1946 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dzieli się na: Wydział Geodezji Górniczej i Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.

Struktura wydziału

1952-01.09.1952

 • Katedra Geofizyki Stosowanej (1946-1952)[1]
Zakład Geofizyki Stosowanej (1951-1952)[2]
 • Katedra Geologii Dynamicznej (1951-1952)[3]
Zakład Geologii Dynamicznej (1951-1952)[4]
 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)[5]
Zakład Geologii Ogólnej I (1951-1952)[6]
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)[7]
Zakład Geologii Ogólnej II (1951-1952)[8]
 • Katedra Geologii Stosowanej I (1948-1952)[9]
Zakład Geologii Stosowanej I (1951-1952)[10]
 • Katedra Geologii Stosowanej II (1948-1952)[11]
Zakład Geologii Stosowanej II (1951-1952)[12]
 • Katedra Mineralogii (1951-1952)[13]
Zakład Mineralogii (1951-1952)[14]
 • Katedra Paleontologii I (1946-1952)[15]
Zakład Paleontologii I (1951-1952)
 • Katedra Paleontologii II (1951-1952)[16]
Zakład Paleontologii II (1951-1952)[17]
 • Katedra Petrografii (1947-1952)[18]
Zakład Petrografii (1951-1952)[19]
 • Katedra Petrografii i Geologii (1951-1952)[20]
Zakład Petrografii i Geologii (1951-1952)[21]

1950-1951

 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego I (1949-1952)[22]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego II (1949-1952)[23]
 • Katedra Geofizyki Stosowanej (1946-1952)[24]
 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)[25]
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)[26]
 • Katedra Geologii Stosowanej I (1948-1952)[27]
 • Katedra Geologii Stosowanej II (1948-1952)[28]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1950-1951)[29]
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1949-1952)[30]
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)[31]
 • Katedra Petrografii (1947-1952)[32]

1948-1949

 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej I (1948-1952)[33]
 • Katedra Geologii Stosowanej II (1948-1952)[34]
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)[35]
 • Katedra Geodezji (1946-1949)[36]
 • Katedra Miernictwa Górniczego (1946-1949)[37]
 • Katedra Petrografii (1947-1952)
 • Katedra Geofizyki Stosowanej (1946-1952)

1947

 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej (1946-1947)[38]
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)[39]
 • Katedra Geodezji (1946-1949)
 • Katedra Miernictwa Górniczego (1946-1949)
 • Katedra Petrografii (1947-1952)[40]

1946

 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)[41]
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej (1946-1947)[42]
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)[43]
 • Katedra Geodezji (1946-1949)[44]
 • Katedra Miernictwa Górniczego (1946-1949)[45]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Stefan Jan CzarnockiDziekan19461947
Wojciech RogalaProdziekan19461947
Zygmunt KowalczykProdziekan19471948
Witold BudrykDziekan19471948
Zygmunt KowalczykDziekan19481951
Stanisław JaskólskiProdziekan19511952
Henryk ŚwidzińskiDziekan19511952

Osoby związane z wydziałem

Stefan Jan Czarnocki, Stanisław (Młodszy) Kontkiewicz, Jan Kuhl, Julian Kwieciński, Eugeniusz Panow, Wojciech Rogala, Witold Sągajłło, Stefan Śliwiński

Przypisy

 1. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geofizyki Stosowanej na: Katedrę Geofizyki Geologicznej wraz z 4 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej, Zakładem Poszukiwawczych Metod Sejsmicznych, Zakładem Poszukiwawczych Metod Elektrycznych, Zakładem Geologicznej Geofizyki Ogólnej i Geoanalityki
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57
 3. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57
 5. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57) ; Katedra Geologii i Paleontologii utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w l.1925-1939 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej ; w 1946 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; od 01.09.1952 Katedra Geologii wraz z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 6. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57
 7. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; nazwa Katedra Geologii Ogólnej II na podstawie Składu osobowego AGH 1950/1951
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 57
 9. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 58) ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii Stosowanej I na: Katedrę Geologii Kopalnianej wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geologicznej Obsługi Kopalń, Zakładem Hydrogeologii Kopalnianej, Zakładem Geologii Inżynierskiej
 10. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 58
 11. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 58) ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii Stosowanej na: Katedrę Złóż Rud wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geologii Złóż i Zakładem Petrografii Rud ; w Składzie osobowym AGH 1950/1951 Katedra Geologii Stosowanej pod nazwą Katedra Geologii Stosowanej II
 12. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.58
 13. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 58) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Mineralogii, Katedrę Petrografii i Katedrę Surowców Mineralnych w: Katedrę Surowców Mineralnych wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Surowców Energetycznych, Zakładem Surowców Metalicznych, Zakładem Surowców Niemetalicznych
 14. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.58
 15. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 58) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Paleontologii oraz Katedrę Paleontologii I w: Katedrę Paleontologii wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Paleontologii Ogólnej i Zakładem Mikropaleontologii ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 16. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s. 59) ; Katedra Paleontologii II przeniesiona z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1951/1952 na Wydział Geologiczno-Mierniczy AGH (na podst. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967, s. 331) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Paleontologii oraz Katedrę Paleontologii I w: Katedrę Paleontologii wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Paleontologii Ogólnej i Zakładem Mikropaleontologii
 17. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.59
 18. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.59) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Mineralogii, Katedrę Petrografii i Katedrę Surowców Mineralnych w: Katedrę Surowców Mineralnych wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Surowców Energetycznych, Zakładem Surowców Metalicznych, Zakładem Surowców Niemetalicznych
 19. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.59
 20. (na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.59) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952, z dniem 01.09.1952 przekształca się Katedrę Petrografii i Geologii na Katedrę Złóż Surowców Skalnych z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Złóż Surowców Ceramicznych, Zakładem Złóż Kamienia, Zakładem Złóż Soli
 21. na podst. Skład osobowy AGH 1951/1952, s.59
 22. (na podst. Skład osobowy AGH 1950/1951, s.44) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Geodezji na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 23. (na podst. Skład osobowy AGH 1950/1951, s.45) ; Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Miernictwa Górniczego na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej
 24. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geofizyki Stosowanej na: Katedrę Geofizyki Geologicznej wraz z 4 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej, Zakładem Poszukiwawczych Metod Sejsmicznych, Zakładem Poszukiwawczych Metod Elektrycznych, Zakładem Geologicznej Geofizyki Ogólnej i Geoanalityki
 25. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego
 26. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; nazwa Katedra Geologii Ogólnej II na podstawie Składu osobowego AGH 1950/1951
 27. w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii Stosowanej I na: Katedrę Geologii Kopalnianej wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geologicznej Obsługi Kopalń, Zakładem Hydrogeologii Kopalnianej, Zakładem Geologii Inżynierskiej
 28. w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii Stosowanej na: Katedrę Złóż Rud wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geologii Złóż i Zakładem Petrografii Rud ; w Składzie osobowym AGH 1950/1951 Katedra Geologii Stosowanej pod nazwą Katedra Geologii Stosowanej II
 29. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem
 30. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 utworzono Katedrę Górnictwa Ogólnego na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 Katedra Górnictwa Ogólnego przeniesiona na Wydział Górniczy
 31. (na podst. Skład osobowy AGH 1950/1951, s. 46-47) ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 32. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Mineralogii, Katedrę Petrografii i Katedrę Surowców Mineralnych w: Katedrę Surowców Mineralnych wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Surowców Energetycznych, Zakładem Surowców Metalicznych, Zakładem Surowców Niemetalicznych
 33. w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 34. w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 35. [Katedra Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 36. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Geodezji na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 37. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Miernictwa Górniczego na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej
 38. w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 39. [Katedra Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 40. (na podst. Skład osobowy AGH 1947/1948, s.43) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Mineralogii, Katedrę Petrografii i Katedrę Surowców Mineralnych w: Katedrę Surowców Mineralnych wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Surowców Energetycznych, Zakładem Surowców Metalicznych, Zakładem Surowców Niemetalicznych
 41. Katedra Geologii i Paleontologii utworzona w 1920 na Wydziale Górniczym ; w l.1925-1939 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej ; w 1946 pod nazwą Katedra Geologii Ogólnej I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; od 01.09.1952 Katedra Geologii wraz z Zakładami na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 42. w l. 1921-1939 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym ; w l. 1946-1947 Katedra Geologii Stosowanej na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; w 1948 z Katedry Geologii Stosowanej utworzono 2 katedry: Katedra Geologii Stosowanej I i Katedra Geologii Stosowanej II - na podst. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016 / [red. M. Manecki, E. Hycnar], s. 9
 43. [Katedra Paleontologii]. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35 ; Katedra Paleontologii w l. 1925-1939 na Wydziale Górniczym, l. 1946-1952 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym, l. 1952-1969 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
 44. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Geodezji na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 45. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 "przemianowuje się" Katedrę Miernictwa Górniczego na Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej

Bibliografia

Książki

 • Jarzyna J.: Zakład Geofizyki WGGiOŚ AGH w jubileuszowym roku 80-lecia powstania AGH oraz 50-lecia nauczania geofizyki w AGH. W: Goefizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 43-46
 • Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki. Oprac. M. Doktor, W. Mayer. W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 35
 • Katedra Paleontologii (Katedra Paleontologii I) . W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 330
 • Katedra Paleontologii (Katedra Paleontologii II) . W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 331
 • Kowalczuk J.: Pięćdziesięciolecie nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1948-1998. W: Goefizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 11-14.
 • Sojka K., Bąk E.: Absolwenci Geofizyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w polskim Przemyśle Naftowym. W: Goefizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 23-33
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. [red. M. Manecki, E. Hycnar]. Kraków 2016, s. 9-11
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 133-171 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Gruszczyński S., Lipecki T.: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Vivat Akademia : AGH [online] 2018, nr 18, s. 10-15, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_018.pdf
 • Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 10-13

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 29.01.2021