Wydział Geologiczno-Mierniczy

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Geologiczno-Mierniczy
Rok założenia 1946
Rok przekształcenia 1952
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Geodezji Górniczej, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy

Dekretem z dnia 22 marca 1946 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. został utworzony Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie.

Od 1 stycznia 1946 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dzieli się na: Wydział Geodezji Górniczej i Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.

Struktura wydziału

1950-1951

 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego I (1950-1952)[1]
 • Katedra Geodezji i Miernictwa Górniczego II (1950-1952)[2]
 • Katedra Geofizyki Stosowanej (1946-1952)[3]
 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1951)[4]
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)[5]
 • Katedra Geologii Stosowanej I (1948-1952)[6]
 • Katedra Geologii Stosowanej II (1948-1952)[7]
 • Katedra Geometrii Wykreślnej (1950-1951)[8]
 • Katedra Górnictwa Ogólnego (1949-1952)[9]
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)[10]
 • Katedra Petrografii (1947-1952)[11]

1948-1949

 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej I (1948-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej II (1948-1952)
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)
 • Katedra Geodezji (1946-1949)
 • Katedra Miernictwa Górniczego (1946-1949)
 • Katedra Petrografii (1947-1952)
 • Katedra Geofizyki Stosowanej (1946-1952)

1947

 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej (1946-1947)
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)
 • Katedra Geodezji (1946-1949)
 • Katedra Miernictwa Górniczego (1946-1949)
 • Katedra Petrografii (1947-1952)

1946

 • Katedra Geologii Ogólnej I (1946-1952)
 • Katedra Geologii Ogólnej II (1946-1952)
 • Katedra Geologii Stosowanej (1946-1947)
 • Katedra Paleontologii (1946-1952)
 • Katedra Geodezji (1946-1949)
 • Katedra Miernictwa Górniczego (1946-1949)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Stefan Jan CzarnockiDziekan19451947
Wojciech RogalaProdziekan19461947
Zygmunt KowalczykProdziekan19471948
Zygmunt KowalczykDziekan19481951

Osoby związane z wydziałem

Stefan Jan Czarnocki, Stanisław (Młodszy) Kontkiewicz, Julian Kwieciński, Eugeniusz Panow, Wojciech Rogala, Witold Sągajłło, Stefan Śliwiński

Przypisy

 1. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego I na: Katedrę Geodezji Górniczej wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Geodezji Górniczej i Zakładem Fotogrametrii ; Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.02.1969 znosi się z dniem 01.01.1969 Katedrę Geodezji Górniczej
 2. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geodezji i Miernictwa Górniczego II na: Katedrę Geodezji ; 1952 Katedra Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej
 3. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geofizyki Stosowanej na: Katedrę Geofizyki Geologicznej wraz z 4 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej, Zakładem Poszukiwawczych Metod Sejsmicznych, Zakładem Poszukiwawczych Metod Elektrycznych, Zakładem Geologicznej Geofizyki Ogólnej i Geoanalityki
 4. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego
 5. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii, Katedrę Geologii Ogólnej I i Katedrę Geologii Ogólnej na: Katedrę Geologii wraz z połączonymi z nią 4 zakładami: Zakładem Geologii Fizycznej, Zakładem Geologii Historycznej, Zakładem Geologii Ogólnej i Zakładem Kartowania Geologicznego ; nazwa Katedra Geologii Ogólnej II na podstawie Składu osobowego AGH 1950/1951
 6. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii Stosowanej I na: Katedrę Geologii Kopalnianej wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geologicznej Obsługi Kopalń, Zakładem Hydrogeologii Kopalnianej, Zakładem Geologii Inżynierskiej
 7. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 przekształca się na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Katedrę Geologii Stosowanej na: Katedrę Złóż Rud wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Geologii Złóż i Zakładem Petrografii Rud ; w Składzie osobowym AGH 1950/1951 Katedra Geologii Stosowanej pod nazwą Katedra Geologii Stosowanej II
 8. Katedra Geometrii Wykreślnej utworzona w 1919 na Wydziale Górniczym ; 1922 Katedra przeniesiona na Wydział Hutniczy ; w l. 1922-1939, 1946-1949/50 Katedra na Wydziale Hutniczym ; 1950/1951 Katedra na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; 1951/1952 Katedra na Wydziale Geodezji Górniczej ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 "zwija" się Katedrę Geometrii Wykreślnej wraz z Zakładem
 9. Katedra Górnictwa Ogólnego utworzona w 1949 na Wydziale Geologiczno-Mierniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 Katedra Górnictwa Ogólnego przeniesiona na Wydział Górniczy
 10. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Paleontologii oraz Katedrę Paleontologii I w: Katedrę Paleontologii wraz z połączonymi z nią 2 zakładami: Zakładem Paleontologii Ogólnej i Zakładem Mikropaleontologii
 11. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.1952 łączy się Katedrę Mineralogii, Katedrę Petrografii i Katedrę Surowców Mineralnych w: Katedrę Surowców Mineralnych wraz z 3 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Surowców Energetycznych, Zakładem Surowców Metalicznych, Zakładem Surowców Niemetalicznych

Bibliografia

Książki

 • [Skład Osobowy Akademii-Górniczej ... 1946/1947]. Kraków 1946
 • [Skład Osobowy Akademii-Górniczej ... 1947/1948]. Kraków 1947
 • [Skład Osobowy Akademii-Górniczej ... 1948/1949]. Kraków 1948
 • [Skład Osobowy AGH ... 1950/1951]. Kraków 1951
 • [Skład Osobowy AGH ... 1951/1952]. Kraków 1952
 • [Skład Osobowy AGH ... 1952/1953]. Kraków 1953
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. [Oprac. J. Sulima-Samujłło et al.]. Kraków 1970, s. 133-171

Artykuły

 • Gruszczyński S., Lipecki T.: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 18, s. 10-15, [foto]
 • Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja 1979, nr 768, z. 60, s. 10-13

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)