Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 182 stron przy użyciu tej właściwości.
J
4 listopada 2019  +
D
4 lutego 1954  +
J
4 lutego 1998  +
R
4 maja 1947  +
G
4 maja 1990  +
Ż
4 maja 1995  +
K
4 maja 2018  +
G
K
J
L
4 marca 2017  +
K
4 marca 2020  +
B
4 października 1971  +
W
4 października 1976  +
Ł
4 października 2007  +
4 sierpnia 1956  +
J
4 sierpnia 1981  +
R
4 stycznia 1956  +
W
4 stycznia 2004  +
B
4 września 2016  +
5 czerwca 1947  +
R
S
5 czerwca 2002  +
K
5 grudnia 2001  +
L
5 grudnia 2016  +
M
5 grudnia 2016  +
W
5 kwietnia 1946  +
S
M
5 kwietnia 1992  +
T
5 kwietnia 2013  +
R
5 kwietnia 2020  +
D
5 lipca 1942  +
P
5 lipca 1996  +
T
5 lipca 2019  +
M
5 listopada 1960  +
L
5 listopada 1987  +
T
5 listopada 2000  +
J
M
K
5 maja 1998  +
T
C
5 marca 1941  +
H
5 października 1967  +
A
5 października 1997  +
M
5 października 2007  +
L
5 października 2009  +
5 października 2012  +
C
5 sierpnia 1957  +
B
5 sierpnia 1974  +
P
5 sierpnia 1990  +
K
M
5 stycznia 2022  +
W
5 września 1972  +
K
5 września 2016  +
P
6 czerwca 1991  +
Ł
6 grudnia 2010  +
Ś
W
6 kwietnia 1990  +
K
6 kwietnia 2006  +
M
6 kwietnia 2009  +
B
6 kwietnia 2017  +
G
6 lipca 1919  +
Ś
6 lipca 1959  +
K
O
6 lipca 2010  +
N
T
6 lipca 2022  +
G
6 listopada 1972  +
J
6 listopada 2017  +
C
6 listopada 2018  +
K
6 lutego 1985  +
T
6 lutego 2014  +
S
6 lutego 2024  +
K
P
6 maja 2015  +
L
6 maja 2021  +
W
6 marca 1953  +
M
6 marca 1988  +
Z
6 marca 2017  +
W
6 października 2020  +
C
6 stycznia 1947  +
K
6 stycznia 1987  +
C
6 stycznia 2022  +
L
6 stycznia 2022  +
C
6 września 1928  +
F
6 września 1988  +
M
6 września 1998  +
K
6 września 2023  +
S
7 kwietnia 1989  +
F
7 kwietnia 2018  +
B
7 kwietnia 2019  +
N
7 lipca 1972  +
Z
7 lipca 1974  +
C
7 lipca 2010  +
7 lipca 2011  +
P
7 listopada 1947  +
G
7 listopada 2011  +
Z
7 listopada 2013  +
S
7 lutego 2006  +
P
7 maja 1988  +
D
7 maja 2003  +
7 marca 1993  +
P
7 marca 1994  +
K
7 marca 2008  +
S
7 marca 2014  +
W
7 marca 2020  +
L
7 października 2001  +
G
7 sierpnia 2014  +
W
7 sierpnia 2017  +
S
7 sierpnia 2022  +
M
7 stycznia 2003  +
B
7 stycznia 2011  +
H
7 stycznia 2017  +
B
7 września 1992  +
I
7 września 2001  +
W
7 września 2006  +
M
7 września 2016  +
O
8 grudnia 1980  +
G
8 grudnia 2005  +
K
8 kwietnia 1973  +
D
8 kwietnia 2004  +
L
N
8 lipca 1998  +
Z
G
8 lipca 2009  +
P
8 lipca 2011  +
A
8 lipca 2013  +
W
8 lipca 2017  +
Ś
8 listopada 2023  +
H
8 lutego 1998  +
Z
8 luty 2011  +
K
8 maja 1986  +
W
8 maja 1995  +
O
T
8 października 2002  +
C
8 sierpnia 1966  +
M
8 sierpnia 1998  +
W
8 sierpnia 2023  +
S
8 stycznia 1968  +
P
B
8 stycznia 2010  +
P
8 stycznia 2010  +
W
8 stycznia 2017  +
R
8 stycznia 2018  +
M
8 września 1977  +
N
8 września 2009  +
S
8 września 2014  +
9 czerwca 1946  +
K
9 czerwca 2019  +
P
Ś
9 grudnia 2009  +
W
9 kwietnia 1953  +
Ś
9 kwietnia 2007  +
L
9 kwietnia 2019  +
V
9 kwietnia 2020  +
P
9 listopada 2021  +
H
C
9 lutego 2013  +
H
9 lutego 2024  +
B
9 luty 1939  +
S
G
9 maja 2012  +
S
9 października 2003  +
W
9 października 2015  +
S
9 sierpnia 1987  +
D
9 sierpnia 1991  +
P
9 sierpnia 2008  +
J
9 sierpnia 2017  +
K
9 sierpnia 2022  +
S
9 stycznia 1995  +
J
9 stycznia 2001  +
T
9 stycznia 2017  +
O
9 stycznia 2019  +
R
9 stycznia 2021  +
C
9 września 1975  +
J
9 września 2021  +
N
G
kwiecień 1940  +
J
lipiec 1939  +
P
wrzesień 2019  +
Z
wrzesień 1939  +