Danuta Teresa Krzysztoń

Z Historia AGH
Danuta Teresa Krzysztoń
Danuta Krzyszton.jpg
Nazwisko Krzysztoń
Imię / imiona Danuta Teresa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 24 czerwca 1929
Miejsce urodzenia Ptaszkowa
Data śmierci 5 września 2016
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska (geomechanika górnicza)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Danuta Teresa Krzysztoń (1929-2016)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska (geomechanika górnicza)

Nota biograficzna

Urodziła się 24 czerwca 1929 roku w Ptaszkowej, pow. Nowy Sącz. Zmarła 5 września 2016 roku, pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1954 roku ukończyła studia w AGH.

Z AGH związana od 1954 roku.

W latach 1954-1958 pracownik Katedry Mechaniki Technicznej Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH, zaś w latach 1967-1999 pracownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego w latach 1991–1999.

W 1963 roku na podstawie pracy "Eksperymentalne badania parametrów określających zasięg niecek osiadania wewnątrz ośrodka sypkiego", której promotorem był profesor Stanisław Knothe, uzyskała stopień doktora.

W 1973 roku na podstawie rozprawy "Górotwór jako materiał prosty z zanikającą pamięcią" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1987 roku została profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 1996 roku otrzymała tytuł profesora.

Pracownik Zakładu Mechaniki Górotworu PAN w latach 1958-1967.

Pracownik kilku uniwersytetów w USA: Research Assistant Engineer (University of California, Berkeley, 1973-1974), Research Associate (University of Pennsylvania, University Park, 1981-1982), Research Associate (Colorado School of Mines, Golden, 1982–1983). Od 1997 współpracuje z La Serena University w La Serena w Chile. Konsultant naukowy w Zakładzie Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w latach 1991-1999. Członek Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa w latach 1992-1998.

Działalność naukowa — zagadnienia z zakresu przemieszczeń i odkształceń górotworu w wyniku eksploatacji podziemnej, reologicznych własności skał w ramach termodynamicznej teorii materiałów z pamięcią, propagacji fal naprężeń w górotworze, zastosowaniu ultradźwięków w badaniu własności mechanicznych i charakterystyk strukturalnych skał, własności skał w stanach przed- i pokrytycznych dla różnych prędkości odkształcenia próbek skalnych.

Autorka ponad 40 publikacji, w tym 1 książki. Promotor prac doktorskich (m.in. studentów z Wietnamu, Chile i Egiptu).

Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN (1987-1999), Międzynarodowego Biura Mechaniki Skał (od 1991), Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał (od 1993, założycielka).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa”, Dyrektor Górniczy I stopnia.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krzyszton-danuta-001639

Źródła do biogramu

Książki

  • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red. T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków 2001, s. 112-113, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 120
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1954/55]. Kraków 1955, s. 218
  • Wacławik J. Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 180-181, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 210 (8 IX 2016), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2016, nr 211 (9 IX 2016), s. A15 [nekr.]