Maria Czuj (Czujowa)

Z Historia AGH
Maria Czuj (Czujowa)
Maria Czuj.jpg
Nazwisko Czuj (Czujowa)
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska mgr
Data urodzenia 29 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Czarnochowice
Data śmierci 6 listopada 2018
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1984-1997)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Mgr Maria Czuj (Czujowa) (1932-2018)

Nota biograficzna

Urodziła się 29 kwietnia 1932 roku w Czarnochowicach (gmina Wieliczka). Zmarła 6 listopada 2018 roku w Krakowie. Pochowana na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie w Borzęcinie.

W 1953 roku ukończyła dwuletnie Liceum Bibliotekarskie i znalazła zatrudnienie w Bibliotece Domu Kultury Budowlanych w Nowej Hucie, najpierw na stanowisku instruktora, następnie (od 1954 r.) - kierownika biblioteki.

W 1957 roku rozpoczęła zaoczne studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym i kierunku bibliotekoznawstwo, które ukończyła 27 czerwca 1963 r. przedstawiając pracę magisterską "Drukarstwo brzeskie do XVIII w. włącznie" napisaną pod kierunkiem prof. Bronisława Kocowskiego.

W 1966 roku zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, co zaowocowało uzyskaniem uprawnień bibliotekarza dyplomowanego. 1 stycznia 1969 roku została powołana na stanowisko kustosza dyplomowanego a od 1 lutego 1973 roku - starszego kustosza dyplomowanego.

1 X 1957 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej gdzie miała okazję poznać pracę prawie wszystkich oddziałów, pracowała bowiem w Oddziale Opracowania Zbiorów Zwartych i Ciągłych, w Oddziale Udostępniania, Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Gromadzenia. W 1964 roku przeszła z Oddziału Gromadzenia do Oddziału Informacji Naukowej, w którym pracowała aż do czasu przejścia na emeryturę. Przebyła wszystkie szczeble kariery zawodowej od młodszego bibliotekarza do kustosza.

W Oddziale Informacji Naukowej pełniła funkcję kierownika Sekcji Dokumentacji (1972-1976) a następnie kierownika Sekcji Informacji (1976-1983). 1 października 1984 roku objęła kierownictwo Oddziału Informacji Naukowej i sprawowała je aż do chwili przejścia na emeryturę, tj. do końca 1997 roku.

Przez wszystkie lata pracy zawodowej prowadziła szeroką działalność edukacyjną szkoląc między innymi bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa oraz studentów AGH.

Autorka kilku biogramów do "Słownika Pracowników Książki Polskiej" oraz wielu materiałów dydaktycznych.

W latach 1984-1990 współredagowała Informator o działalności Naukowej AGH, a następnie Bibliografię Publikacji Pracowników AGH. Współautorka publikacji „Trudne lata Akademii Górniczej” (1989).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, Medal Jubileuszowy 70-lecia AGH, Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, nagrody Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

  • Chadaj A. : Maria Czuj (29.04.1932–06.11.2018). Bibliotekarz 2019 nr 3, s. 38–39.