Jacek Maria Rajchel

Z Historia AGH
Jacek Maria Rajchel
Jacek Rajchel.jpg
Nazwisko Rajchel
Imię / imiona Jacek Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 stycznia 1944
Miejsce urodzenia Chełm Lubelski
Data śmierci 5 kwietnia 2020
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia ogólna, stratygrafia, geologia Karpat, kamień w architekturze, sedymentologia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jacek Maria Rajchel (1944-2020)

Dyscyplina/specjalności:geologia, geologia ogólna, stratygrafia, geologia Karpat, kamień w architekturze, sedymentologia

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1944 roku w Chełmie Lubelskim. Zmarł 5 kwietnia 2020 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wkrótce rodzina przeprowadziła się do Krakowa, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego. W latach 1962-1968 studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH specjalność surowce skalne.

W 1968 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Geologii Historycznej Katedrze Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1976 roku na podstawie pracy "Budowa geologiczna doliny Sanu w rejonie Dynowa-Dubiecka" uzyskał doktorat. W 1991 roku na podstawie prcy "Litostratygrafia osadów górnego palecenu i eocenu jednostki skolskiej" został doktorem habilitowanym.

Nominację profesorską odebrał 29 stycznia 2008 roku.

Zajmował się budową geologiczną Karpat i ich surowcami mineralnymi. Prowadził badania na Spitsbergenie, biorąc udział w jednej z wypraw naukowo-badawczych AGH, której rezultatem była nowa koncepcja stratygrafii i budowy tektonicznej tego obszaru. Był też uczestnikiem wielu innych wypraw naukowych, m.in. do Szkocji czy w rejon Bajkału.

Był jednym z twórców Muzeum Geologicznego AGH i członkiem jego Rady Naukowej.

Niezwykle ważnym elementem Jego pracy naukowej było powiązanie geologii z architekturą miast. W Krakowie walczył o zachowanie oryginalnie wykorzystywanych surowców w architekturze oraz o ochronę widocznych w nich skamieniałości i opublikował książkę "Kamienny Kraków: spojrzenie geologa” - przewodnik geologiczny po stolicy Małopolski. Był jednym z pomysłodawców otwartych wycieczek geologicznych, które prowadził, a w których przed kilkunastu laty brało udział wielu krakowian, zyskując nowe spojrzenie na swoje miasto.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych.

Wypromował kilkudziesięciu dyplomantów oraz 3 doktorantów.

Był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego poświęconego naukom przyrodniczym „Wszechświat” oraz członkiem Rady Redakcyjnej "Przeglądu Geologicznego".

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyrektor Górniczy III stopnia, Odznaczenie "Za zasługi dla województwa przemyskiego", uzyskał kilkanaście nagród Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rajchel-jacek-002110

Źródła do biogramu

Książki

 • Jacek Rajchel z żoną Lucyną. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 206
 • Jacek Rajchel . W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 174
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 9-150
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 90-92, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 52
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 296, [foto]
 • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 296, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2020, nr 82 (7 IV 2020) s. 17 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2020, nr 83 (8 IV 2020) s. 16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2020, nr 84 (9 IV 2020) s. 17 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2020, nr 85 (10 IV 2020) s. 6 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2020, nr 87 (14 IV 2020) s. 18 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2020, nr 83 (8 IV 2020), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 4 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2020, nr 86 (11-13 IV 2020), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2020, nr 87 (14 IV 2020), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
 • Golonka J.: Jacek Rajchel (1944-2020). Przegląd Geologiczny 2020, nr 10, s. 749-750, [foto]
 • Golonka J.: Nominacja profesorska — Jacek Rajchel. Przegląd Geologiczny 2008, nr 12, s. 1051-1052, [foto]
 • Manecki A., Manecki M.: Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel (1944–2020). Biuletyn Polarny 2021, nr 23-25, s. 39-40, [foto]
 • Waśkowska A., Golonka J.: In memory of professor (prof. dr. hab. eng.) Jacek Maria Rajchel (1944–2020). Annales Societatis Geologorum Poloniae 2021, Vol. 19, no. 2, s. 85-100, [foto]
 • Zmarł prof. Jacek Rajchel, geolog : poznawaliśmy z nim kamienny Kraków. Dziennik Polski 2020, nr 85, s. 6

Inne