Tomasz Janiszewski

Z Historia AGH
Tomasz Janiszewski
Nazwisko Janiszewski
Imię / imiona Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 21 maja 1867
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci lipiec 1939
Miejsce śmierci Brok n/Bugiem
Dyscyplina/specjalności medycyna
Wydział Komitet Organizacyjny AGProf. dr Tomasz Janiszewski (1867–1939)

Dyscyplina/specjalności: medycyna

Nota biograficzna

Urodził się 21 maja 1867 roku w Warszawie. Zmarł w lipcu 1939 roku w Broku n/Bugiem.

Studiował w Moskwie, Bernie i we Freibergu. Studia uzupełniające odbył w Wiedniu. Następnie pracował jako asystent w Katedrze Anatomii Patologicznej UJ, w 1896 roku uzyskał tytuł doktora wszechnauk lekarskich. W 1915 roku został docentem higieny społecznej na UJ.

W 1921 roku został wykładowcą higieny i pierwszej pomocy lekarskiej na AG, tym samym jednym z pierwszych profesorów Komitetu Organizacyjnego AG. Zorganizował pomoc lekarską dla studentów i zaprowadził wstępne badania lekarskie dla kandydatów na studia. W 1923 roku założył w Krakowie Towarzystwo Higieny.

W 1930 roku został mianowany profesorem higieny na UW.

Ogłosił wiele prac o charakterze zawodowym i społecznym z dziedziny medycyny.

Bibliografia

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 86
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 91-92, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników [AGH] 1994, nr 5, s. 5-6