Zygmunt Polek

Z Historia AGH
Zygmunt Polek
Zygmunt Polek.jpg
Nazwisko Polek
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 kwietnia 1916
Miejsce urodzenia Zelczyna
Data śmierci 7 maja 1988
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Polek (1916–1988)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno

Nota biograficzna

Urodził się 29 kwietnia 1916 roku w Zelczynie (woj. krakowskie). Zmarł 7 maja 1988 roku w Warszawie.

W 1934 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie przeniósł się na Wydział Hutniczy Akademii Górniczej w Krakowie. Przerwane okupacją hitlerowską studia ukończył w 1946 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga z odznaczeniem.

W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Metalurgicznym AGH, w 1972 roku, na tym samym wydziale - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1973 roku został mianowany docentem w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. W 1974 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1986 - profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku jako asystent Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej, pracując jednocześnie w Fabryce Drutu i Gwoździ w Zabierzowie, a następnie w Fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu w Krakowie. W 1948 roku został dyrektorem Zakładów Opakowań Blaszanych w Krakowie. Kolejne miejsca pracy profesora to m.in. Huta Florian, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Od 1975 roku do odejścia na emeryturę w 1986 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa.

Opublikował 46 prac z zakresu walcowania rur, był promotorem 2 prac doktorskich oraz współautorem 19 artykułów w czasopismach zagranicznych.

Czynny działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, w którym piastował szereg funkcji. Przez wiele lat (od 1966 roku) pełnił funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma Hutnik. Członek zagraniczny AIM (Associazione Italiana di Metallurgia, Milano) oraz Stowarzyszenia Niemieckich Hutników.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Zasłużony Hutnik PRL, Zespołowa Nagroda Państwowa II stopnia, Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego, Odznaka „Zasłużony Pracownik IMŻ”, Złota Odznaka Honorowa SITPH, Odznaka Honorowa za Zasługi położone dla rozwoju AGH, Medal „Zasłużony dla Huty Warszawa”, inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 1987/88. T. 2. Warszawa 1987 s. 1083
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 148
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 764
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 284
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 108-109, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 46-47

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 94-96, [foto]

Artykuły

  • 40-lecie działalności Profesora Zygmunta Polka. Metalurgia i Odlewnictwo [wyd. AGH] 1986, T. 12, nr 2, s. 123-131, [foto]
  • Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Polek : (29.04.1916-7.05.1988) : wspomnienie pośmiertne. Hutnik 1988, nr 11-12, s. 348-349
  • Wosiek E.: Profesor Zygmunt Polek. Metalurgia i Odlewnictwo [wyd. AGH] 1989, T. 15, z. 1, s. 3-6, [foto]