Yuryi Fedorovichov Vasyuchkov

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Yuryi Fedorovichov Vasyuchkov
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Vasyuchkov
Imię / imiona Yuryi Fedorovichov
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGHDyscyplina/specjalności Górnictwo
Yuryi Fedorovichov Vasyuchkov

Dyscyplina/specjalności: górnictwo

Nota biograficzna

Profesor w Moskiewskim Uniwersytecie Górniczym. Sekretarz Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych.

Podczas swojej działalności naukowo-badawczej opublikował prawie 230 prac, w tym 19 monografii, niektóre z nich zostały wydane drukiem m.in. w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, we Włoszech. Był promotorem 27 doktorantów, opiekunem 5 habilitacji i recenzentem ponad 20 prac doktorskich.

Współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą jako uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych oraz członek różnych komitetów naukowych, konferencji i wydawnictw AGH, m.in. ,,Archiwum górnictwa". Wielokrotnie podczas swoich pobytów w Polsce pełnił funkcje Przewodniczącego Sekcji na różnych konferencjach. Jest wielkim orędownikiem uczestnictwa pracowników AGH w konferencjach organizowanych w Moskwie, a także w spotkaniach naukowych organizowanych w Moskiewskim Instytucie Górnictwa.

W 2010 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH za wieloletnią współpracę naukowo-badawczą z Akademią Górniczo-Hutniczą, w tym za promocję polskich uczonych w Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz za wybitne osiągnięcia naukowe w górnictwie, a zwłaszcza w odmetanowaniu złóż węgla.

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 23.09.2009], s. 2, 16-18, 40

Inne

stan na dzień 28.12.2017