Kornel Michejda

Z Historia AGH
Kornel Michejda
Kornel Michejda-1.jpg
Nazwisko Michejda
Imię / imiona Kornel
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 26 października 1887
Miejsce urodzenia Bystrzyca
Data śmierci 5 listopada 1960
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności medycyna, chirurgia
Wydział Komitet Organizacyjny AGProf. zw. dr Kornel Michejda (1887-1960)

Dyscyplina/specjalności: medycyna, chirurgia

Nota biograficzna

Urodził się 26 października 1887 roku w Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim. Zmarł w Krakowie 5 listopada 1960 roku, pochowany na cmentarzu w Cieszynie.

Studia wyższe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1914 roku, uzyskując dyplom lekarza.

Stopień doktora wszech nauk lekarskich uzyskał pod kierunkiem profesora Bronisława Kadera. Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1922 roku, a profesora zwyczajnego w 1930 roku na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie swojej kariery zawodowej związany był z Krakowem (1913-1922, 1948-1957), Wilnem (1922-1945) oraz Gdańskiem (1945-1948).

Z Akademią Górniczą związany w latach 1919-1922, gdzie pracował jako docent płatny higieny i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Zawodowo zajmował się zagadnieniami chirurgii ogólnej, chirurgii wojennej oraz ortopedią dziecięcą i neurochirurgią. Zajmował się rozpoznawaniem i leczeniem nowotworów, udoskonalił metody wycięcia żołądka oraz interesował się chirurgią jelita grubego, chorobami klatki piersiowej, a także leczeniem gruźlicy i ropnych zapaleń opłucnej.

Organizator Kliniki Chirurgicznej w Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1945 rok), redaktor naczelny "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" (1946-1960). W 1946 roku powołany został, przez Główną Komisję do Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, na stanowisko biegłego podczas rozprawy w Norymberdze.

W 1948 roku powołany przez ministra zdrowia na stanowisko konsultanta krajowego w zakresie chirurgii.

Autor wielu prac z zakresu chirurgii nowotworów, chirurgii urazowej, urologii oraz anestezjologii. Promotor kilku rozpraw doktorskich.

Członek i prezes (1939-1947) Towarzystwa Chirurgów Polskich, honorowy członek TChP (od 1956 roku), członek stałej delegacji Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, wiceprezes Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka (od 1931 roku).

Członek korespondent PAU od 1946 roku.

Źródła do biogramu

Książki

  • Akademia Górnicza w Krakowie : skład personelu, spis wykładów na rok szkolny 1920/21, warunki przyjęcia, przepisy egzaminacyjne, kronika roku szkolnego 1919/20, sprawozdanie Kuratorium Finansowego : rok drugi. Kraków 1920, s. 4
  • Informator nauki polskiej 1959-1960. Oprac. J. Kozłowski. [Warszawa] 1960, s. 55, 200, 488
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 117-118
  • Polski Słownik Biograficzny. T. 22/4, z. 87 : Michał opat Benedyktynów - Mieroszewski Krzysztof. Wrocław 1975, s. 671-673

Artykuły

  • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
  • Kieturakis Z.: Profesor Dr Kornel Michejda (wspomnienie pośmiertne). Polski Przegląd Chirurgiczny 1961, s. 519-525
  • Zieliński J., Kopacz A., Kruszewski W. J.: Kornel Michejda - prekursor powojennej chirurgii gdańskiej. Annales Academiae Medicae Gedanensis 2006, T. 36, s. 241-250, [foto]