Czesław Józef Podrzucki

Z Historia AGH
Czesław Józef Podrzucki
Czeslaw Podrzucki.jpg
Nazwisko Podrzucki
Imię / imiona Czesław Józef
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 30 maja 1924
Miejsce urodzenia Jasło
Data śmierci 8 lipca 2011
Dyscyplina/specjalności metalurgia i odlewnictwo
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu, a następnie Katedry Odlewnictwa Żeliwa w Instytucie Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa WO AGH (1969–1994)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Józef Podrzucki (1924–2011)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia i odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 30 maja 1924 roku w Jaśle. Zmarł 8 lipca 2011 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia Wydziale Hutniczym Akademii Górniczo-Hutniczej (1951); doktorat (1960), habilitacja (1963), profesor nadzwyczajny (1971), profesor zwyczajny (1981).

Z Akademią związany od 1949 roku, początkowo pracował jako młodszy asystent na Wydziale Hutniczym, następnie jako starszy asystent (1951–1954), adiunkt (1954–1964), docent (1964–1971), profesor (1971) na Wydziale Odlewnictwa; kierownik Odlewni Doświadczalnej (1960–1961), kierownik Działu Wydawniczego (1968–1975), kierownik Zakładu Odlewnictwa Żeliwa w Instytucie Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa na Wydziale Odlewnictwa (1969–1992), kierownik Katedry Odlewnictwa Żeliwa (1993-1994), kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Odlewnictwa (1969–1981), pełnomocnik rektora ds. współpracy naukowo-badawczej AGH z Akademią Górniczą we Freibergu (1978–1992). Członek Senatu (1981–1987, 1990–1993) i Senackiej Komisji Nauki.

Staże: Inst. Polit. Budowy Maszyn i Nauk.-Bad. Inst. Odlewnictwa i Budowy Maszyn, Moskwa 1961. Stypendium Rządu Francji, Centre Technique des Industries de Fonderie, Paryż 1966; stypendium ONZ, Rhein-West. Techn. Hochschule, Aachen, Niemcy 1973.

Badania: twórcze rozwinięcie teorii procesu żeliwiakowego, opracowanie podstaw komputerowego sterowania procesem żeliwiakowym, rozwinięcie oryginalnej polskiej metody wytwarzania wysokojakościowego koksu formowanego z węgla energetycznego, rozwinięcie teorii i praktyki wytwarzania odlewów z żeliwa wysokojakościowego (modyfikowanego, sferoidalnego i z grafitem wermikularnym), rozpoznanie związków między strukturą a właściwościami mechanicznymi odlewów wykonywanych z żeliwa.

Autor bardzo licznych prac oryginalnych, w tym kilkunastu skryptów, kilku książek. Autor referatów m.in. wygłoszonego podczas Kongresu Odlewniczego. Autor lub współautor kilkunastu patentów. Promotor kilkunastu prac doktorskich.

Działalność pozanaukowa: jako redaktor różnych wydawnictw przyczynił się do rozpowszechnienia prawidłowego słownictwa technicznego w pracach poświęconych metalurgii i odlewnictwu; działając w Towarzystwie Konsultantów Polskich rozpowszechnił ideę konsultingu naukowo-technicznego; redaktor działowy „Przeglądu Odlewnictwa” 1979–, redaktor naczelny „Prac Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej” 1975–1992; przewodniczący Rady Oddziału Pracowników Naukowych ZNP AGH 1963–1970; ekspert i konsultant naukowy dla przemysłu.

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce od 1992, Stowarzyszenia Techników Odlewników Polskich, Towarzystwa Konsultantów Polskich, Koła STOP przy AGH, PAN: Komitetu Nauki o Materiałach 1978–1981, Komitetu Metalurgii 1984–1993, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, Oddział w Krakowie.

Profesor Honorowy AGH (2009, za "Całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w AGH oraz współpracę z przemysłem i organizacjami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi").

W budynku Wydziału Odlewnictwa AGH znajduje się tablica poświęcona pamięci profesora Czesława Podrzuckiego.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda im. Jerzego Buzka (I stopnia), dziewięciokrotnie Ministra Edukacji Narodowej (I, II, III stopnia), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, tytuł „Honorowego Odlewnika” wraz z „Kapeluszem Odlewniczego” i „Medalionem Honorowym” nadany mu przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników we Freibergu (VFFG) oraz Instytut Odlewnictwa AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/podrzucki-czeslaw-003559

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 184
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.] Warszawa 1989, s. 1036
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 567
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 65-66, [foto]
 • Profesor Czesław Podrzucki : profesor honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pod red. zespołu ds. Informacji i Promocji AGH. Kraków [ca 2009], 31, [2] s. [Książka pamiątkowa z uroczystości nadania tytułu profesora honorowego AGH]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 282-283, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 535-536, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A.Sokołowska. Gliwice 1999, s. 263-264

Artykuły

 • Dziennik Polski 2011, nr 160 (12 VII 2011), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 161 (13 VII 2011), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 162 (14 VII 2011), s. A12 [nekr.]
 • Guzik E.: Profesor Czesław Podrzucki - wspomnienie. Biuletyn AGH 2011, nr 47, s. 25-26, [foto]
 • Guzik E.: Tablica pamięci prof. Czesława Podrzuckiego. Biuletyn AGH 2014, nr 84, s. 20, [foto]
 • Kapelusz Odlewniczy. Oprac. Z. Sulima. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 38, s. 30
 • Lewandowski J. L.: Profesor Czesław Podrzucki profesorem honorowym AGH. Biuletyn AGH 2009, nr 23, s. [1], 27-28, [foto]
 • Profesor Czesław Podrzucki profesorem honorowym AGH. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 25, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.04.2009], s. 2, 14-15, 35
 • Sieński H.: Profesor Czesław Podrzucki : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 56. Biuletyn AGH 2018, nr 123, s. 15-18, [foto]

Inne

 • Akta osobowe (AGH) - Podrzucki Czesław Józef