Lesław Lankosz

Z Historia AGH
Lesław Lankosz
Lesław Lankosz.jpg
Nazwisko Lankosz
Imię / imiona Lesław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 stycznia 1943
Data śmierci 6 stycznia 2022
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, transport, transport linowy, automatyka i robotyka, diagnostyka lin stalowych, projektowanie i eksploatacja systemów maszynowych, systemy zarządzania jakością
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Lesław Lankosz (1943-2022)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, transport, transport linowy, automatyka i robotyka, diagnostyka lin stalowych, projektowanie i eksploatacja systemów maszynowych, systemy zarządzania jakością

Nota biograficzna

Urodził się 3 stycznia 1943 roku we Lwowie. Zmarł 6 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

W 1965 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę inżyniera w Środowiskowym Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

Od 1976 roku był kierownikiem Pracowni Badań Magnetycznych i Pomiarów.

W 1998 roku na podstawie pracy "Zastosowanie stałego pola magnetycznego do pomiaru przemieszczeń elementów ferromagnetycznych na przykładzie lin stalowych", napisanej pod kierunkiem profesora Józefa Hansela na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, uzyskał stopień doktora. W tym samym roku został adiunktem i starszym specjalistą w Katedrze Transportu Linowego.

Autor około 80 publikacji, w tym 3 książek. Współautor około 30 patentów i wzorów użytkowych.

Był członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiego Towarzystwa Transportu Linowego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Nagroda i wyróżnienie za projekt wynalazczy "Sposób wykonania badań defektoskopowych lin na urządzeniach wiertniczych Pr-15/89 dla Zakładu Nafty i Gazu w Krakowie po i, II i III roku stosowania", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lankosz-leslaw-002665

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 124
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 228-229, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 100
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 191-192, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2022, nr 9 (13 I 2022), s. 17 [nekr.]

Inne