Emil Zając

Z Historia AGH
Emil Zając
Emil Zając.jpg
Nazwisko Zając
Imię / imiona Emil
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 29 października 1903
Miejsce urodzenia Brzezinka
Data śmierci 7 lipca 1974
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Mgr inż. Emil Zając (1903-1974)

Nota biograficzna

Urodził się 29 października 1903 roku w Brzezince, powiat oświęcimski. Zmarł 7 lipca 1974 roku.

W 1931 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej, po czym został asystentem w Katedrze Elektrotechniki AG.

W 1936 roku przeniósł się do Katowic, aby objąć stanowisko kierownika Wydziału Technicznego w Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego.

Autor skryptu z wykładów przedmiotu "Górnictwo II" (Transport podziemny, obudowa, głębienie szybów i odwadnianie), autor skryptów z elektrotechniki górnictwa i z geologii stosowanej. Po 1945 roku opublikował 15 prac z zakresu organizacji i planowania w górnictwie węglowym oraz podręczniki dla Technikum Górniczego.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Górniczo-Hutniczych (po wojnie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa) oraz Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (od 1950 roku członek Zarządu). Pierwszy honorowy członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH (1967 roku).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 100-lecia Górnictwa Państwa Polskiego, Złota Odznaka "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego", Srebrna Odznaka "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego"

Źródła do biogramu

Artykuły