Antoni Kolano

Z Historia AGH
Antoni Kolano
Antoni Kolano.jpg
Nazwisko Kolano
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 26 lutego 1917
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 8 maja 1986
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia żelaza i stali, ekonomika przemysłu hutniczego
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH (1974–1986)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Antoni Kolano (1917–1986)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia żelaza i stali, ekonomika przemysłu hutniczego

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1917 roku w Krakowie. Zmarł 8 maja 1986 roku w Krakowie i tam też pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej (dyplom w 1945 roku).

W 1963 roku na podstawie pracy "Znalezienie optymalnej konstrukcji głowicy Venturi dla pieca martenowskiego o pojemności 370 ton", której promotorem był profesor Feliks Olszak, uzyskał stopień doktora.

W 1976 roku na podstawie rozprawy "Badanie zjawisk na granicy faz krzepnięcia stali nieuspokojonej z wykorzystaniem teoretycznego modelu kontrolowanej krystalizacji" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1976 roku uzyskał tytuł profesora.

Był pracownikiem Dyrekcji Monopolu Tytoniowego w Warszawie, Huty „Pokój” w Nowym Bytomiu, Gliwickich Zakładów Hutniczych, Huty im. Lenina, Biura Studiów i Projektów „Biprostal” w Krakowie.

Wykładowca Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Katedrze Metalurgii Stali na Wydziale Metalurgicznym AGH w latach 1952–1960, docent Instytutu Ekonomiki i Organizacji Produkcji AGH w latach 1972–1974, kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH w latach 1974–1986.

Członek Rady Naukowej Huty im. Lenina, NOT.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w latach 1976–1986.

Autor 70 publikacji, w tym 4 książek. Autor 5 patentów. Promotor 6 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa”

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator telefoniczny. Stan na dzień 2.V.1973 r. [AGH]. Kraków 1973, s. 48
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 81
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 91-93, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1960-61]. Kraków 1960, s. 109
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 158-159, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 67-68, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 67-68, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 35-36

Inne

  • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Antoniego Kolano. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.04.1975], s. 76-78