Zofia Żebrowska

Z Historia AGH
Zofia Żebrowska
Zofia Żebrowska.jpg
Nazwisko Żebrowska
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 26 listopada 1905
Miejsce urodzenia Chocim
Data śmierci 4 maja 1995
Miejsce śmierci Kraków


Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Mgr Zofia Żebrowska (1905-1995)

Nota biograficzna

Urodziła się 26 listopada 1905 roku w Chocimiu, zmarła 4 maja 1995 roku w Krakowie, pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiowała historię i język francuski na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dyplom magistra filozofii w zakresie historii uzyskała w 1931 roku. Ukończyła kurs bibliografii i bibliotekarstwa oraz uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich (1934).

Podczas studiów pracowała jako asystentka w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W latach 1931-1940 nauczycielka w szkołach średnich: Lwów (1931-1938), Stanisławów (1938-1940). W okresie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu. W latach 1945-1951 nauczycielka historii oraz bibliotekarka szkolna w Państwowym Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach.

W 1951 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej AGH jako asystent biblioteczny. Prowadziła Referat Wypożyczeń Międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych. Zdobyła wszystkie stopnie awansu zawodowego, przechodząc na emeryturę jako kustosz dyplomowany w 1969 roku. Do 1974 roku zatrudniona nadal w niepełnym wymiarze godzin.

Autorka dwóch publikacji z zakresu historii oraz dziesięciu biogramów do „Słownika pracowników książki polskiej” (1972).

Członek Związku Bibliotekarzy Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 147, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 100, 158
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 2. Pod red. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2000, s. 190

Artykuły

  • Ryl-Hrapkowicz E.: Zofia Żebrowska (1905-1995). Przegląd Biblioteczny 1996, z. 1, s. 87-88, [foto]

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Żebrowska Zofia, [foto]
  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 06.03.2017]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/